[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 44.212.99.248 () [ Přihlásit ]

Objekty III/2/44/A-200Z a 45/A-180Z


Objekty A-200Z/č44 a A-180Z/č45 úseku 2 Hrádek

Tyto objekty stojí na jižní Moravě kousek od obce Dyjakovice a spadají pod stavební úsek 2 Hrádek, tento úsek začíná u Valtrovic a končí u Hrabětic. Úsek byl zadán 14. dubna 1937 stavební firmě Ing. Antonín Schwarz z Brna. Bylo zde postaveno 82 objektů. Celý úsek probíhá rovinatým terénem podél řeky Dyje a kvůli němu je hloubka opevnění až 3km.

Jedna ze zajímavostí úseku jsou dva LO.vz.37 A-200Z/č44 a A-180Z/č45, oba objekty jsou zajímavé tím, že mají přístavek u vchodu, který slouží jako dodatečná ochrana vchodu proti postřelování z tehdy ještě rakouského území, zde je totiž do našeho uzemí zakouslý výběžek, z kterého se dal snadno odstřelovat vchod do obou řopíků, tak ŘOP přistoupilo k tomu, že byl k oběma objektům přidán jednoduchý obdélníkový přístavek, který chránil vchod. Dovnitř se stupuje vchodem na odvrácené straně od výběžku. Dveře jsou dnes udělány ze dřeva ve dvou vrstvách prken. Tento přístavek má na délku 2,8m a na šířku 2m, vysoký je 2,4m. Ve vnitřku objektu se nalézá v úhlopříčce žlábek, který končí na obou stranách v odvodňovací jímce. Pod střílnou se nachází žlábek na chlazení hlavní. A ještě jsou tu dvě železné konzole. Vnitřek objektu je omítnut a nabílen, v jejich severní stěně je malá střílna, která se velikostně u obou objektů liší v objektu LO.vz.37 A-200Z/č44 má tato střílna rozměry: výška 25cm a šířka 50cm a naopak v objektu LO.vz A-180Z/č45 má výšku 30cm a šířku 50cm, jinak se oba přístavky neliší. Zajímavé je, že tyto přístavky nemají oka na maskovací sítě, takže by jejich maskování bylo asi obtížné

Do dnešních dob se objekty zachovaly v dobrém stavu, nejsou vůbec poškozené ale nevyhnula se jim viditelně i poválečná reaktivace,objekt má plechového lapače nábojnic,stolků na výměnu hlavní. V obou objektech je relativně čisto.

Nejlepší přístup k objektům je, že dojedete k MJ-S 15, ke kterému se dostanete z vesnice Dyjakovice, když prokličkujete mezi baráky na silnici, která vede k hranicím. U MJ-S15 se dáte vpravo z pohledu od Dyjakovic a po cestě podél Dyje asi po 800metrech dorazíte k objektu 37 A-200Z/č44 a po dalších asi 500metrech k druhému objektu A-180Z/č45.

Zdroje a literatura:

  1. Novodobé Fortifikace 9/2002
  2. Vlastní průzkum 2005 a 2006
  3. Malý průvodce Utajené pevnosti Československé pevnění z let 1936-1938 na jižní Moravě
  4. internetVloženo: 4.2.2007
Autor: Ivan Fuksa
Copyright ropiky.net ©1999-2023        Ochrana osobních údajú (GDPR)