[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 44.222.104.206 () [ Přihlásit ]

Zeslabené střílny - malé shrnutí


Souhrnný výčet objektů LO vz. 37 normální a zesílené odolnosti se zeslabenými střílnami.

Chtěl bych v tomto článku uvést, ve kterých úsecích je možno narazit na tyto nestandardní střílny v objektech normální (zesílené) odolnosti.

V literatuře se většinou uvádí, že střílny tohoto typu se do objektů normální (zesílené) odolnosti osazovaly proto, že se obecně předpokládalo vybudování více objektů LO vz. 37 v zeslabené odolnosti, či typů C, než bylo nakonec postaveno.

Pro méně znalé dodám, že chybějící stupeň vůči normální střílně byl vždy nahrazen betonem. (viz fotografie)

------------------------------

Největší koncentrace těchto střílen je překvapivě v VI. sboru v úseku K-V Slanská Huta, kde je jich použito celkem 32 v 17 objektech normální odolnosti!

V ČR jich nejvíc najdeme ve III. sboru v úseku 9, kde je jich ve 13 objektech dohromady 26.

Upozorňuji, že zde nejsou zahrnuty objekty zeslabené!!

------------------------------

Souhrn:

počet osazených zeslabených střílen v LO vz. 37 normální (zesílené) odolnosti – sbor/úsek

32 – VI./K-V

26 - III./9

17 - II./N2

11 – II./J2, II./N1

10 – IV./X, IV./XI, II./L1, VI./M-II, IV./XIV

8 – I./C-27, III./15

7 – II./A, II./G3, I./D-30

6 – I./K-51, I./186

5 – II./K3, II./L3

4 – IV./XVI, II./L2, I./C-14, I./D-16, I./D-17, III./7-III

3 – IV./XIX, I./C-13, III./10

2 – IV./VII, II./C, II./F2, II./F3, II./K1, I./D-15, I./E-23, I./A-3

1 – II./Z2, II./M2, II./O1, II./S1, I./171, III./16

--------------------

odolnost:

normální – 156 objektů (117 A, 13 B, 15 D, 11 E)

zesílená – 3 objekty (1 A, 1 B, 1 D) (I./171/48/D1 Z, I./A-3/41/B2-80 Z, III./9/1334/A-160 Z)

--------------------

typy:

A – 118 objektů

B – 14 objektů

D – 16 objektů

E – 11 objektů

---------------------------------

docela zajímavé je srovnání použití zeslabených střílen dle roku výstavby:

sbor/1937+1938/celkem

I./ 42 + 7 /= 49

II./ 22 + 67 /= 89

III./ 0 + 42 /= 42

IV./ 0 + 39 /= 39

VI./ 0 + 42 /= 42

----------------------------------

64 + 197 /= 261

------------------------------------------------

CELKOVÝ POČET ZDE ZAZNAMENANÝCH ZESLABENÝCH STŘÍLEN JE PROZATÍM 261ks! (tzn. že mohlo být původně plánováno dalších 261 objektů typu C, či 131 zeslabených objektů A nebo B)

CELKOVÝ POČET ZDE ZAZNAMENANÝCH objektů se ZESLABENÝMI STŘÍLNAMI JE PROZATÍM 159.

--------------------------------

IV.sbor (objekty/střílny)

6 stavebních úseků: XIX – 2/3, XVI – 2/4, VII – 1/2, X – 5/10, XI – 5/10, XIV – 5/10

Osazeno min. 39 zeslabených střílen ve 20 objektech.

Seznam vybetonovaných objektů s osazenými zeslabenými střílnami:

XIX/659/B1-80 (boční), XIX/658/A-140 (obě)

XVI/213/A-140 (obě), XVI/212/A-140 (obě)

VII/611/B1-80 šik. (obě)

X/451/A-120 (obě), X/564/A-140 (obě), X/627/A-120 (obě), X/618/B2-90 (obě), X/595/B1-80 (obě)

XI/857/A-140 (obě), XI/465/A-120 (obě), XI/856/A-160 (obě), XI/461/B2-90 (obě), XI/886/B1-90 (obě)

XIV/51/A1-140 lom. (obě), XIV/5/A-160 lom. (obě), XIV/6/A-120 lom. (obě), XIV/8/A-180 lom. (obě), XIV/42/B1-80 lom. (obě)

-----------------------------

II.sbor (objekty/střílny)

15 stavebních úseků: A – 6/7, C – 1/2, F2 – 1/2, F3 – 1/2, G3 – 4/7, Z2 – 1/1, J2 – 7/11, K1 – 1/2, K3 – 4/5, L1 - 5/10, L2 - 4/4, L3 - 4/5, M2 - 1/1, N1 - 10/11, N2 – 12/17, S1 – 1/1

Osazeno min. 88 zeslabených střílen v 63 objektech.

Seznam vybetonovaných objektů s osazenými zeslabenými střílnami:

A/47/A-160 (obě), A/239/A-180 šik. (vlevo/vykloněna!), A/220/A-140 (vlevo), A/219/A-120 (vlevo), A/217/A-140 (vlevo), A/216/B1-80 (vpravo)

C/96/A-120 šik. (obě)

F2/62/A-160 (obě)

F3/16/A-160 (obě)

G3/66/A-140 šik. (obě), G3/67/A-160 (obě), G3/68/A-120 šik. (obě), G3/271/E

Z2/210a/D2 (vykloněna!!)

J2/30/D1, J2/28/D2, J2/205/A-160 šik. (obě), J2/204/A-140 (levá), J2/203/A-140 (obě), J2/202/A-160 šik. (obě), J2/201/A-160 šik. (obě)

K1/301/A-140 (obě)

K3/44/A-140 (vpravo), K3/43/A-140 lom. (vpravo), K3/234/A-140 (obě), K3/232/A1-140 lom. (vlevo)

L1/265/A-160 (obě), L1/264/A-140 (obě), L1/263/A-160 (obě), L1/261/A-140 (obě), L1/260/A-140 (obě)

L2/229/A-120 (levá), L2/228/D2, L2/227/D1, L2/226/D2

L3/6/D2, L3/7/D1, L3/13/A-180 (obě), L3/14/A-160 (vlevo)

M2/16/A-180 (levá)

N1/58/A-200 (levá), N1/56/A-160 (levá), N1/55/A-160 (pravá), N1/53/A-200 (levá), N1/52/A-180 (pravá), N1/51/A-120 šik. (levá), N1/50/A-180 (pravá), N1/49/A-140 (pravá), N1/28/A-140 (obě), N1/206/E

N2/51/E, N2/45/E, N2/44/E, N2/40/E1, N2/35/B1-80 (obě), N2/25/A-160 (vlevo), N2/24/A-140 (obě), N2/23/A-120 (obě), N2-22/A-120 (obě), N2/21/A-200 (obě), N2/19/D2, N2/18/D1

O1/14/E1

S1/212/D2

-----------------------------

I. sbor (objekty/střílny)

12 stavebních úseků: K-51 - 3/6, C-27 – 4/8, C-13 - 2/3, C-14 – 2/4, D-15 – 2/2, D-16 – 2/4, D-30 – 4/7, D-17 – 2/4, 171 - 1/1, E-23 – 2/2, 186 – 3/6, A-3 - 1/2

Osazeno min. 49 zeslabených střílen ve 28 objektech.

Seznam vybetonovaných objektů s osazenými zeslabenými střílnami:

K-51/10/A-160 (obě), K-51/11/A-160 (obě), K-51/12/A-160 (obě)

C-27/62/A-180 (obě), C-27/63a/A-180 (obě), C-27/69/A-180 (obě), C-27/70/A-140 (obě)

C-13/23b/D2, C-13/15a/A-160 (obě)

C-14/7a/A-140 (obě), C-14/71a/A-160 (obě)

D-15/7/A-140 (pravá), D-15/54/E

D-16/30/A-160 (obě), D-16/66/A-140 (obě)

D-30//44/B2-100 (obě), D-30/71/A-200 šik. (obě), D-30/72/A-120 (obě), D-30/73/E

D-17/34/A-160 (obě), D-17/35/A-160 (obě)

171/48/D1Z (vykloněna!!)

E-23/17/A-120 (vpravo), E-23/18/A-200 (vpravo)

186/162/A-160 (obě), 186/160/B2-90 (obě), 186/158/B2-80 (obě)

A-3/41/B2-80 Z (obě)

-----------------------------

III. sbor (objekty/střílny)

5 stavebních úseků: 7/III - 2/4, 9 - 13/26, 10 – 2/3, 15 – 7/8, 16 – 1/1

Osazeno min. 42 zeslabených střílen ve 25 objektech.

Seznam vybetonovaných objektů s osazenými zeslabenými střílnami:

7-III/111/A-160 (obě), 7-III/118/A-180 (obě)

9/1327/A-140 (obě), 9/1326/A-120 (obě), 9/1325/B1-100 (obě), 9/1324/A-180 (obě), 9/1323/A-140 (obě), 9/1322/A-120 (obě), 9/1321/A-120 (obě), 9/1320/A-120 (obě), 9/1319/A-180 (obě), 9/1318/A-140 (obě), 9/1316/A-160 (obě), 9/1315/A-140 (obě), 9/1334/A-160 Z (obě)

10/3119/D1, 10/4183/A-160 (obě)

15/7708/E, 15/7566/A-180 (obě), 15/7563/D2, 15/7713/A-140 (levá), 15/7712/A-140 (pravá), 15/7536/A-160 (pravá), 15/7537/A-140 (pravá)

16/12/D2

-----------------------------

VI. sbor (objekty/střílny)

2 stavební úseky: K-V - 17/32, M-II - 5/10

Osazeno min. 42 zeslabených střílen v 22 objektech.

Seznam vybetonovaných objektů s osazenými zeslabenými střílnami:

K-V/238/A-200 (obě), K-V/236/A-200 (obě), K-V/235/A-160 (levá), K-V/234/A-140 (obě), K-V/233/A-200 (obě), K-V/232/A-220 (obě), K-V/231/A-160 (obě), K-V/230/A-180 (obě), K-V/229/A-180 (obě), K-V/228/A-160 (obě), K-V/227/A-180 (obě), K-V/225/A-200 (obě), K-V/224/A-140 (obě), K-V/223/A-120 (obě), K-V/222/E, K-V/221/A-160 (obě), K-V/220/A-180 (obě)

M-II/66/A-140 (obě), M-II/65/A-180 (obě), M-II/66/A-120 (obě), M-II/146/A-120 (obě), M-II/234/A-140 (obě)

-----------------------------

Chtěl bych na závěr uvést, že mi šlo opět pouze o jakýsi vhled do MNĚ ZNÁMÝCH objektů se zeslabenými střílnami. Důvodem mi byl i fakt, že dle tohoto „atributu“ nelze vyhledat objekty s těmito střílnami ve zdejší databázi, což by třeba mohlo posloužit jako nápad k malému vylepšení.

Byl bych rád, kdyby se článek stal jakýmsi vodítkem, kde lze takovéto objekty najít. Případně aby nebyly méně zkušenými průzkumníky zaměňovány za objekty zesílené.

Budu vděčný za jakékoliv doplňující informace.

Zdroje a literatura:

  1. vlastní terénní průzkum
  2. ropiky.net
  3. dostupná odborná literatura
  4. informace Petra Koláčka, Vladimíra Sýkory, Luboše Melichara a Vladimíra SlezákaVloženo: 14.3.2007
Autor: Zdeněk Hanáček
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)