[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 44.222.104.206 () [ Přihlásit ]

Speciální (velké) střílny - malé shrnutí


Souhrnný výčet objektů LO vz. 37 se speciálními (velkými) střílnami.

Chtěl bych v tomto článku uvést, ve kterých úsecích je možno narazit na tyto nestandartní střílny.

Byly osazovány vždy tam, kde bylo potřeba použít velkou depresi až -30°, tedy na prudkých svazích , kde již nestačila střílna normální s depresí -20°.

Velké střílny se měly osazovat místo normálních střílen, které by se musely jinak naklánět. Na prudkých svazích pohraničích hor pak byla v některých objektech osazena na jedné straně speciální střílna (pro palbu ze svahu) a na druhé straně vykloněná (normální) střílna (pro palbu do protisvahu).

T. Svoboda v článku o vykloněných střílnách uvádí, že: „...z archivu bohužel není zcela jasně doloženo kdy byla zavedena speciální (velká) střílna (+20/-30 st.), takže neznáme přesně dobu, odkdy se tyto střílny měly instalovat“.

Sepsal jsem si data betonáží všech objektů se speciálními střílnami, z čehož mi jasně vyplynulo, že tyto střílny se zcela jistě podařilo vyprojektovat až na přelomu let 1937 – 1938, a osazovat se měly s největší pravděpodobností od jara 1938. Důkaz je v podobě objektu J2/224/A-120, který je umístěn ve druhém sledu těsně nad silnicí Raspenava - Oldřichov v Hájích. Tento objekt se betonoval 29. 4. 1938 a je to nejspíše PRVNÍ objekt, ve kterém se tato velká střílna objevila. Dřívější datum jsem nenašel ani ve IV. sboru, kde data betonáží nejsou známa. Všechny zde zapsané objekty se spec. střílnou totiž mají ventilaci L, která byla nařízena provádět od 11. 5. 1938. Nicméně se v objektech patrně objevila až na počátku léta 1938.

---------------------------------------------------------------------------------

Největší koncentrace těchto střílen je zcela jistě ve II. sboru (74% všech!), kde linie prochází drsným horským terénem. Největší počet najdeme v úsecích M1 (10 objektů/18 střílen), J2 (16 objektů/17 střílen), K3 (15 objektů/16 střílen) a N2 (12 objektů/15 střílen).

-------------------------------------------------------------------------------

V naprosté většině byla v 1 objektu LO vz. 37 (A, B) osazena 1 velká střílna (a druhá normální). Pouze ve výjimečných případech byly do 1 objektu LO vz. 37 (A) osazeny 2 velké střílny. Ovšem v úseku M1 je toto řešení použito hned v osmi případech!!

Obě střílny velké mají objekty: XIIa/503/A-160, XIIa/526/A-140, XIIa/527/A-120, XIIa/531/B2-90 šik., G1/301/A-140, J2/221/A-120 šik., K3/16/A-160, M1/46/A-140, M1/229/A-120, M1/241/A-120, M1/242/A-120, M1/243/A-180, M1/248/A-180, M1/249/A-120, M1/250/A-140, N2/59/A-120 Z, N2/203/A-160, N2/208/A-180, 116/110/A-120 Z, 116/136/A-160 Z, 194/7/A-180, 182/33/A-140 Z.

Objekt VII./LI/27/A-140 Z (čtyřstřílnový) má taktéž obě horní střílny velké!

-------------------------------------------------------------------------------

Ze seznamu je dále patrné, že více jak polovina (53%) objektů (65 ze 123 oboustranných - A/B) byla buď v šikmém, nebo lomeném provedení, což dokládá velmi náročný terén, do kterého byla tato střílna určena.

-------------------------------------------------------------------------------

Souhrn:

počet osazených speciálních střílen v LO vz. 37 – sbor/úsek

18 - II./M1

17 - II./J2

16 – II./K3

15 – II./N2

14 - II./A

13 – II./G1, I./116

9 - IV./XIIa

6 – II./Z2

5 – II./X, IV./XXI, II./O1

4 – I./194

3 – II./Q2

2 – IV./XIIb, IV./XIV, II./G3, II./H2, I./194a, I./182, VII./LI

1 – IV./XXII, II./B, II./D1a, II./G2, II./L1, II./M2, II./Q1, II./S1, II./P3, I./159, I./171, I./196, I./185

---------------------------------------------------------

odolnost:

normální – 119 objektů (98 A, 5 B, 15 D, 1 E)

zesílená – 27 objektů (20 A, 1 D, 6 E)

----------------------------------------------------------

typy:

A – 118 objektů

B – 5 objektů

D – 16 objektů

E – 7 objektů

--------------------------------------------------------------

sbor/objektů/šik./lom./střílen

I./****21***/**2**/**4*/**25*/

II.**109***/*27**/*26*/**123*/

III.****0***/**0**/**0*/***0*/

IV./**15***/**1**/**6*/**19*/

VII./**1***/**0**/**0*/***2*/

----------------------------------------------------------------

celk./146*/*30**/*36*/*169*/

----------------------------------------------------------------

CELKOVÝ POČET ZDE ZAZNAMENANÝCH SPECIÁLNÍCH STŘÍLEN JE PROZATÍM 169 ks

CELKOVÝ POČET ZDE ZAZNAMENANÝCH objektů se SPECIÁLNÍMI STŘÍLNAMI JE PROZATÍM 146.

----------------------------------------------------------------

IV.sbor (objekty/střílny)

5 stavebních úseků: XIIa – 5/9, XIIb – 2/2, XXI – 5/5, XIV – 2/2, XXII – 1/1

Osazeno min. 19 speciálních střílen v 15 objektech.

Seznam vybetonovaných objektů s osazenými speciálními střílnami:

XIIa/509/A-140 Z (vlevo), XIIa/527/A-120 (obě!), XIIa/526/A-140 (obě!), XIIa/503/A-160 (obě!), XIIa/531/B2-90 šik. (obě!)

XIIb/17/A-140 lom (vlevo), XIIb/568/A-140 lom (vlevo)

XXI/4/B2-80 (vlevo), XXI/5/A-140 (vlevo), XXI/6/E, XXI/9/D2, XXI/10/D2

XIV/3/A-140 lom (vlevo), XIV/78/A-120 lom (vlevo)

XXII/210/A-140 Z lom (vlevo)

----------------------------------------------------------------------

II.sbor(objekty/střílny)

19 stavebních úseků: A – 14/14, B - 1/1, X – 5/5, D1a - 1/1, G1 – 12/13, G2 – 1/1, G3 – 2/2, Z2 – 6/6, H2 – 2/2, J2 – 16/17, K3 – 15/16, L1 - 1/1, M1 – 10/18, M2 - 1/1, N2 – 5/5, O1 – 5/5, S1 – 1/1, Q2 – 3/3, P3 – 1/1

Osazeno min. 123 speciálních střílen ve 109 objektech.

Seznam vybetonovaných objektů s osazenými speciálními střílnami:

A/58/A-140 (vlevo), A/39/A-120 šik (vpravo), A/38/A1-140 lom (vpravo), A/37/A-200 šik (vpravo), A/35/A-160 šik (vlevo), A/15/B2-80 lom (vlevo), A/14/A-200 lom (vlevo), A/11/A-180 šik (vpravo), A/243/A-140 Z (vpravo), A/239/A-180 šik (vpravo), A/215/D2, A/214/A-140 lom (vlevo), A/212/A-180 šik (vlevo), A/211/A-160 šik (vpravo)

B/10/A-160 lom (vpravo)

X/30/A-160 lom (vlevo), X/29/A-160 lom (vlevo), X/23/A1-160 lom (vpravo), X/222/A1-160 lom (vpravo), X/221/D1

D1a/81/A-160 šik (vlevo)

G1/99/A-120 (vlevo), G1/100/A-140 šik (vlevo), G1/101/A-180 šik (vlevo), G1/104/A-160 Z šik (vlevo), G1/106/A-160Z (vlevo), G1/284/A-140 (vlevo), G1/290/A-140 (vlevo), G1/298/A-140 šik (vpravo), G1/299/A-160 šik (vpravo), G1/301/A-140 (obě!), G1/309/A-140 (vlevo), G1/316/B2-80 (vlevo)

G2/274/A-160 šik (vlevo)

G3/263/A-120 (vlevo), G3/268/B1-80 lom (vpravo)

Z2/1/A-160 šik (vpravo), Z2/8/A1-160 lom (vpravo), Z2/9/A1-140 lom (vpravo), Z2/10b/D1, Z2/210b/D1, Z2/212/D2

H2/67/A1-180 lom (vpravo), H2/66b/D1

J2/44/A-160 (vlevo), J2/26/A-160 šik (vpravo), J2/23/A-160 (vpravo), J2/18/A-140 lom (vlevo), J2/17/A-180 šik (vlevo),J2/15/A-160 šik (vpravo), J2/8/A1-180 lom (vpravo), J2/7/A-160 šik (vpravo), J2/228/A-140 (vlevo), J2/227/A-140 (vlevo), J2/224/A-120 (vpravo), J2/223/D1, J2/222/D2, J2/221/A-120 šik (obě!), J2/220/D1, J2/204/A-140 (vpravo)

K3/47/A-160 šik (vlevo), K3/46/A-120 (vlevo), K3/42/A-160 Z šik (vpravo), K3/33/A-160 lom (vlevo), K3/32/D2, K3/31/D1, K3/30/A1-160 lom (vpravo), K3/29/A1-140 lom (vpravo), K3/16/A-160 (obě!), K3/14/A1-140 lom (vpravo), K3/13/A1-140 lom (vpravo), K3/241/A-140 Z lom (vlevo), K3/240/A-140 šik (vlevo), K3/239/A-140 lom (vlevo), K3/232/A1-140 lom (vpravo)

L1/262/A-160 (vlevo)

M1/46/A-140 (obě!), M1/229/A-120 (obě!), M1/238/A-180 (vlevo), M1/241/A-120 (obě!), M1/242/A-120 (obě!), M1/243/A-180 (obě!), M1/247/A-140 (vlevo), M1/248/A-180 (obě!), M1/249/A-120 (obě!), M1/250/A-140 (obě!)

M2/224/A-160 (vpravo)

N2/60/A-140 (vlevo), N2/59/A-120 Z šik (obě), N2/53/A-160 šik (vlevo), N2/52/A-160 (vlevo), N2/49/A-160 (vpravo), N2/46/D2, N2/43/A-200 (vpravo), N2/25/A1-160 lom (vpravo), N2/20/A-120 lom (vlevo), N2/209/A-120 (vpravo), N2/208/A-180 (obě), N2/203/A-160 (obě)

O1/17/A-120 (vpravo), O1/12/A1-160 lom (vpravo), O1/5/A-140 (vlevo), O1/202/D2, O1/201/D1

S1/10/A-160 Z (vpravo)

Q2/44/A-160 Z (vlevo), Q2/36/A-160 Z (vlevo), Q2/231/A-140 (vlevo)

P3/88/A-160 (vlevo)

----------------------------------------------------------------------

I. sbor (objekty/střílny)

7 stavebních úseků: 116 – 11/13, 159 - 1/1, 171 - 1/1, 194a – 2/2, 194 – 3/4, 196 – 1/1, 182 - 1/2, 185 – 1/1

Osazeno min. 25 speciálních střílen ve 21 objektech.

Seznam vybetonovaných objektů s osazenými speciálními střílnami:

116/110/A-120 Z (obě!), 116/118/E Z, 116/119/E Z, 116/120/E Z, 116/125/E Z, 116/127/D1 Z, 116/136/A-160 Z (obě!), 116/137/E Z, 116/140/A-160 Z (vpravo), 116/145/E Z, 116/155/A-120 Z (vpravo)

159/59c/A-160 šik (vlevo!)

171/49/A-160Z lom (vlevo)

194a/91/A-140Z lom (vlevo), 194a/85/A-140 Z šik (vpravo)

194/12/A-160 (vlevo), 194/11/A-200 (vlevo), 194/7/A-180 (obě!)

196/14/A-200 lom (vlevo)

182/33/A-140 Z (obě!)

185/243/A-160 lom (vlevo)

----------------------------------------------------------------------

III. sbor, VI. sbor

NEBYLY POUŽITY

----------------------------------------------------------------------

VII. sbor (objekty/střílny)

1 stavební úsek: LI – 1/2

Osazeny min. 2 speciální střílny v 1 objektu.

Seznam vybetonovaných objektů s osazenými speciálními střílnami:

LI/27/A-140 (obě horní)

Pozn.: Archivní prameny naznačují, že spec. střílny měly být použity i v úsecích Hrušov (3), Plášťovce (3), Dolné Strháre (3) a Vieska (4) = +13?.

----------------------------------------------------------------------

Chtěl bych na závěr uvést, že mi šlo opět pouze o malé shrnutí MNĚ ZNÁMÝCH objektů se speciálními střílnami. Důvodem mi byl i fakt, že dle tohoto „atributu“ nelze vyhledat objekty s těmito střílnami ve zdejší databázi, což by třeba mohlo posloužit jako nápad k malému vylepšení.

Byl bych rád, kdyby se článek stal jakýmsi vodítkem, kde všude lze takovéto objekty najít.

Budu vděčný za jakékoliv doplňující informace.

Zdroje a literatura:

  1. dostupná odborná literatura
  2. ropiky.net
  3. informace Jiřího Duchoně, Vladimíra Slezáka, Vladimíra Sýkory a Martina Niče
  4. vlastní terénní průzkum

Vloženo: 23.4.2007
Autor: Zdeněk Hanáček
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)