[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 44.222.104.206 () [ Přihlásit ]

Ochranná pouzdra na periskopy


(objednávka a zvažované počty)

© Pavel Holzknecht, 2007O zavedení ochranných pouzder bylo rozhodnuto v prvních měsících roku 1938. Ochranných pouzder bylo zapotřebí pro bezpečný transport periskopů z továren dodavatelů ke sborům a dále pro uschování periskopů v objektech l.o. pokud nebudou zavěšeny v periskopických závěsech.


Pro představu ochranných pouzder uvádím přehled objednaných periskopů a závěsů dle článku kolegy Miroslava Srba – Periskopy LO v číslech.


Celkový přehled objednaných závěsů a periskopů

typ závěs (ČZ) periskop (Optikotechna) periskop (Srb&Štys)
krátný 50 ks 50 ks -
střední 16 150 ks 9 650 ks 6 500 ks
dlouhý 7 800 ks 5 800 ks 2 000 ks
celkem 24 000 ks 15 500 ks (65%) 8 500 ks (35%)


Prvním krokem pro urychlení dodávek bylo povolení od přednosty IIa skup., že firma Optikotechna může ještě před řádnou objednávkou opatřit si sama u fa.Pam Lanškroun ochranná pouzdra pro první dvě dodávky periskopů, aby rozesílání hotových a převzatých periskopů nebylo zdržováno. Celkem se jednalo o dodávku 1490ks ( 29ks krátkých ochranných pouzder, 1301 normálních a 160ks dlouhých).

Mezitím byla vypsána výzva k soutěži k podání nabídek (čj.7536/Taj.1938) na dodání těchto pouzder. Celkem bylo osloveno 6 možných dodavatelů (např.Pam, Papirografie-Praha, Mitepa). Nabídku nakonec podaly pouze dvě oslovené firmy a to Pam Lanškroun a Papirografie. Tři další nabídku neodeslaly a jedna firma přestala existovat.

Nabídka účastnících se firem zněla:


fa.Pam, Lanškroun:

· 50ks pouzder krátkých – délky 1330mm á Kč 8,20,

· do 20.000ks normálních - délky 1490mm á Kč 9,10,

· do 8.000Ks dlouhých – délky 1890mm á Kč 11,30.Firma při objednávce minimálně 50% výše uvedených pouzder nabízela 3%rabat.

Dodací lhůta: po obdržení objednávky 200ks týdně.


Fa.Papirografie, Praha:

· 50ks pouzder krátkých á Kč 25,00,

· 12.501 – 15.000ks pouzder normálních á Kč 10,80,

· 4001 – 5000ks pouzder dlouhých á Kč 18,00.


Dodací lhůta: po obdržení objednávky za 4týdny 5.000ks měsíčně.


Ze shora uvedených nabídek jasně vyplívá vítěz této soutěže. Na doporučení IIa skupinou bylo zadáno fa.Pam, Lanškroun výroba ochranných pouzder pro celkem 19.000ks periskopů za celkovou částku 180.046,55Kč (včetně 3%rabatu).Výdaje měly být kontovány na vrub Zvláštního úvěru pol.J/107 1938. Později tj. v červnu 1938 bylo rozhodnuto, že nakonec pro periskopy fa.Srb a Štys, Praha papírová pouzdra vyhotoví fa.Papirografie, Praha za ceny, které nabízela fa.Pam Lanškroun. Vše toto je mě prozatím známo s dodávkou papírových pouzder. Kolik jich bylo dodáno ve skutečnosti zůstává otázkou. O zadání pouzder pro další zadané periskopy jsem na tom podobně.


Vloženo: 25.4.2007
Autor: Jan Lakosil
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)