[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 44.222.104.206 () [ Přihlásit ]

Změna v osazování typů ventilace - malé shrnutí


V tomto článku bych chtěl uvést, kdy se v praxi začala používat ventilace typu L. V knize Plzeňská čára je uveden datum zavedení této změny 11. 5. 1938. Jak bude z níže napsaného patrné, v praxi byl přechod z typu S na L velmi pozvolný a probíhal v podstatě od května do července 1938. Tedy zhruba na přelomu jara a léta 1938.

Nyní z praxe:

1) nejpozději vybetonované objekty s typem S - 9. 7. 1938! (A/213, H3/223)

2) nejdříve vybetonovaný objekt s typem L - 23. 5. 1938! (K2/259)

---------------------------------------------------------

V jednotlivých úsecích I. sboru se tato změna vůbec nevyskytuje, protože úseky zadané v roce 1937 byly, i za cenu odnímání skupin objektů a zadání jiným firmám, dokončeny již v roce 1937. Všechny objekty mají proto ventilaci S. Úseky zadané v roce 1938 mají všude již nový typ L.

-------------------------------------------------------

Jiná situace je ve II. sboru. Zvláště v horských oblastech se podařilo firmám pouze zahájit práce, či vybetonovat jen část plánovaných objektů. Výstavba pokračovala na jaře a někde až do podzimu 1938. Proto se v jednotlivých úsecích vyskytují objekty s ventilací S i L. Jedná se však hlavně o úseky, kde byly práce obnoveny již na jaře 1938. Pokud začala betonáž zbylých objektů až v létě 1938, byl použit již nový typ L.

-------------------------------------------------

Úseky II. sboru bych rozdělil na několik „skupin“:

----------------------------------------------

1) ZADÁNY A DOKONČENY V ROCE 1937:

F1 (vše S)

---------------------------------------------

2) ZADÁNY V ROCE 1937, DOKONČENY JARO 1938:

E2 poslední objekt vybet. 12. 5. 1938 (vše S)

D1b poslední objekt vybet. 21. 5. 1938 (vše S)

O1 poslední objekt vybet. 3. 6. 1938 (vše S)

CH2 poslední objekt vybet. 7. 6. 1938 (vše S)

---------------------------------------------

3) ZADÁNY V ROCE 1937, STAVBA TÉŽ JARO - PODZIM 1938, *ZDE PROBĚHLA ZMĚNA TYPŮ S/L TZN., ŽE OBJEKTY BUDOVANÉ V ROCE 1938 MAJÍ JAK VENTILACI S, TAK L.

A poslední objekt vybet. s (S) 9. 7. 1938, první objekt s (L) 20. 7. 1938 (pauza 11 dní)

C poslední objekt vybet. s (S) 27. 6. 1938, první objekt s (L) 7. 7. 1938 (pauza 10 dní)

ŘOP-B poslední objekt vybet. s (S) 29. 6. 1938, první objekt s (L) 9. 7. 1938 (pauza 10 dní)

X poslední objekt vybet. s (S) 27. 5. 1938, první objekt s (L) 3. 6. 1938 (pauza 7 dní)

ŘOP-X poslední objekt vybet. s (S) 9. 6. 1938, první objekt s (L) 1. 8. 1938? (pauza téměř 2 měsíce)

F3 poslední objekt vybet. s (S) 17. 6. 1938, první objekt s (L) 20. 6. 1938 (pauza 3 dny)

G1 poslední objekt vybet. s (S) 30. 6. 1938, první objekt s (L) 7. 7. 1938 (pauza 7 dní)

H3 poslední objekt vybet. s (S) 9. 7. 1938, jediný, první objekt s (L) 15. 7. 1938 (pauza 6 dní)

J2 poslední objekt vybet. s (S) 18. 6. 1938, první objekt s (L) 22. 6. 1938 (pauza 4 dny)

K1 poslední objekt vybet. s (S) 2. 6. 1938, první objekt s (L) 13. 6. 1938 (pauza 11 dní)

K2 poslední objekt vybet. s (S) 20. 5. 1938, první objekt s (L) 23. 5. 1938 první L! (259) (pauza 3 dny)

L1 poslední objekt vybet. s (S) 15. 6. 1938, první objekt s (L) 22. 6. 1938 (pauza 7 dní)

L2 poslední objekt vybet. s (S) 27. 5. 1938, první objekt s (L) 9. 6. 1938 (pauza 13 dní)

L3 poslední objekt vybet. s (S) 27. 5. 1938, první objekt s (L) 10. 6. 1938 (pauza 14 dní)

N1 poslední objekt vybet. s (S) 3. 6. 1938, první objekt s (L) 7. 6. 1938 (pauza 4 dny)

N2 poslední objekt vybet. s (S) 8. 6. 1938, první objekt s (L) 10. 6. 1938 (pauza 2 dny)

Z2 poslední objekt vybet. s (S) 24. 6. 1938, první objekt s (L) 11. 7. 1938? (pauza 17 dní?)

---------------------------------------------

4) ZADÁNY V ROCE 1937, STAVBA TÉŽ JARO/LÉTO - PODZIM 1938, ZDE SICE PROBĚHLA ZMĚNA TYPŮ S/L, ALE VŠECHNY OBJEKTY Z ROKU 1938 JIŽ MAJÍ TYP L.

B/B1 poslední objekt vybet. s (S) 1937, první objekt s (L) 15. 7. 1938? *pozn. úsek znovu zadán v 6. 1938

G2 poslední objekt vybet. s (S) 1937, první objekt s (L) 15. 7. 1938

G3 poslední objekt vybet. s (S) 1937, první objekt s (L) 9. 6. 1938

M1 poslední objekt vybet. s (S) 1937, první objekt s (L) 15. 6. 1938 * pozn. úsek znovu zadán 10. 5. 38

M2 poslední objekt vybet. s (S) 1937, první objekt s (L) 14. 6. 1938 * pozn. úsek znovu zadán 10. 5. 38

---------------------------------------------

5) ZADÁNY SICE V ROCE 1937, ALE STAVBA AŽ JARO/LÉTO - PODZIM 1938, VŠECHNY OBJEKTY MAJÍ JEN TYP L.

D1a první objekt s (L) 15. 6. 1938

H1 první objekt s (L) 7. 9. 1938

---------------------------------------------

6) ZADÁNY V ROCE 1938, STAVBA AŽ JARO/LÉTO - PODZIM 1938, *VŠECHNY OBJEKTY MAJÍ JEN TYP L

Z1 první objekt s (L) 5. 8. 1938

Z3 první objekt s (L) 17. 7. 1938

H2 první objekt s (L) 3. 9. 1938

CH1 první objekt s (L) 30. 8. 1938

CH3 první objekt s (L) 9. 9. 1938

J1 první objekt s (L) 4. 8. 1938

K3 první objekt s (L) 30. 6. 1938

O2 první objekt s (L) 18. 8. 1938

O3 první objekt s (L) 4. 8. 1938

S2 první objekt s (L) 15. 7. 1938

S1 první objekt s (L) 15. 7. 1938

R2 první objekt s (L) 18. 7. 1938

R1 první objekt s (L) 1. 7. 1938

Q2 první objekt s (L) 4. 8. 1938

Q1 první objekt s (L) 3. 8. 1938

P3 první objekt s (L) 25. 8. 1938

P2 první objekt s (L) 29. 6. 1938

P3 první objekt s (L) 30. 6. 1938 * pravděpodobně/zahlazeno, nelze zjistit

---------------------------------------------

7) ZADÁNY V ROCE 1937, STAVBA TÉŽ JARO/LÉTO - PODZIM 1938 *** PROBLÉM S IDENTIFIKACÍ!

D2 vše rozvaleno, nelze zjistit

E1 vše rozvaleno, nelze zjistit

F2 objekty z přelomu června a července rozvaleny, nelze zjistit, pouze 10. 6. 1938 byl ještě (S)

------------------------------------------------------------

Situace ve IV. sboru bude zcela jistě v zásadě podobná praktikám zavádění ventilace typu L u II. sboru. Bohužel data betonáží zde nejsou známá. Můžeme proto jen odhadovat. Problematice IV. sboru se hodlám ještě dále věnovat a později ho zde též doplním.

------------------------------------------------

U III. sboru proběhla změna pouze u úseku 7/III, který byl zadán v polovině března 1938 a stavělo se patrně od dubna do léta 1938. Proto lze v úseku najít objekty s ventilací S i L. Ostatní úseky jsou vždy ve znamení jednoho „svého“ typu. Zadané v roce 1937 mají S, v roce 1938 L. Pouze v úseku 7/II se ještě na jaře roku 1938 betonovalo. Ale všude byl použit ještě typ S.

Budu rád, za všechny případné reakce na můj článek, či podněty k jeho doplnění.


Vloženo: 30.5.2007
Autor: Zdeněk Hanáček
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)