[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 44.222.104.206 () [ Přihlásit ]

Vykloněné kontra nakloněné střílny - malé shrnutí


Chtěl bych v tomto článku uvést, ve kterých úsecích je možno narazit na tyto nestandartně osazené střílny.

Jedná se o necelých pět desítek kusů, což jistě již můžeme nazvat raritou.

Pro ujasnění terminologie - podle pokynů pro průzkum LO T. Svobody a P. Koláčka – naklonění = deprese střílny a vyklonění = elevace střílny.

Důvody pro tyto úpravy jsou zřejmé. Normální střílna umožňovala náměr +/-20°. Později vyprojektovaná speciální (velká) střílna +20/-30°. V drsném horském terénu však projektanti museli vyřešit i postřelování svahů větších než +20° a -30°.

1)neexistovala střílna (lafeta) s elevací větší než +20° (u svahů +21° až +35°) potřeba VYKLONIT!

2)neexistovala střílna (lafeta) s depresí větší než -30° (u svahů -31 až – 38°) potřeba NAKLONIT!

T. Svoboda ve svém článku Osazování nakloněných střílen uvádí výnos Čj. 31400 z 26. 7. 1937:

„Postupnými zkouškami bylo dokázáno, že naklonění střílny způsobuje změny odměru i náměru, které jsou tím větší, čím je úhel sklonu střílny větší. Proto až do konečného vyřešení příslušné speciální střílny ZASTAVTE osazování skloněných střílen.

A dále píše dle průzkumu „...lze najít objekty se skloněnou střílnou, které byly stavěny prokazatelně v době, kdy již byla k dispozici speciální střílna.“

Po provedení seznamu všech mě známých OSAZENÝCH vykloněných a nakloněných střílen mi vyplynulo, že drtivá většina objektů s těmito úpravami má střílnu VYKLONĚNOU pro palbu do protisvahu, tedy pro větší elevaci! (nad +20°!). Postřelovat takové prudké svahy (až do +34 - 35°) neumožňovala klasicky osazená normální střílna, ani střílna speciální!! Tzn. v těchto případech to jinak vyřešit, než vykloněním, nešlo.

Dále je ze seznamu jasné, že všechny objekty s těmito střílnami byly vybetonovány až v roce 1938!!. Žádný objekt s nakloněnou nebo vykloněnou střílnou se tedy nepodařilo postavit v roce 1937! (patrně po výnosu z 26. 7. 1937 byla stavba těch objektů, které byly zadány, odložena na pozdější dobu)

VYKLONĚNÉ střílny se vyskytují převážně v objektech II. sboru, pak už jen u jednoho objektu v I. sboru a jednoho objektu III. sboru. U IV., VI. a VII. sboru se nenacházejí.

Naopak NAKLONĚNÉ střílny byly osazeny z důvodu potřeby větší deprese. U 7 objektů III. sboru v úseku 9 byla potřebná deprese větší než -30°!, což nemohly zajistit ani speciální (velké) střílny, které již byly k dispozici!!

Lehce nakloněnou pravou střílnu (-2˚) má i 1 objekt IV. sboru VIII/3/A-120Z. Otázkou zůstává, kdy byl vybetonován? Pokud v roce 1937, nebo brzy na jaře 1938, pak zde nebylo jiné řešení.

Jedinou výjimkou potvrzující pravidlo v roce 1938 je objekt CH1/80a/D1 s nakloněnou střílnou, ve kterém je osazena pravděpodobně proto, že při stavbě objektu momentálně nebyla k dispozici střílna speciální. Jedná se o JEDINÝ objekt s nakloněnou střílnou, který bylo možné realizovat JINAK s pomocí velké střílny. U ostatních objektů to nebylo možné. Proto je nutno zdůraznit, že vychýlení střílen kolem horizontální osy si vyžádaly především extrémní horské podmínky a ne nedostatek speciálních střílen!

V naprosté většině byla v 1 objektu LO vz. 37 osazena 1 vykloněná, či nakloněná střílna. Pouze v mimořádných případech byly do 1 objektu LO vz. 37 (A) osazeny rovnou 2.

Ve 2 případech se u obou střílen jednalo o větší depresi a u 2 dalších objektů o větší elevaci. Všechny tyto 4 objekty jsou rovné!

Obě střílny vykloněné mají objekty: K3/15/A-140 a 9/1258/A-120 (elevace)

Obě střílny nakloněné mají objekty: 9/1261/A-160 a 9/1271/A-180 (deprese)

Ze seznamu je dále patrné, že převážná většina objektů (21 z 26 oboustranných - A) byla buď v šikmém nebo lomeném provedení, což dokládá velmi náročný terén, ve kterém bylo nutno střílny sklonit.

Souhrn:

počet VYKLONĚNÝCH střílen v LO vz. 37 – sbor/úsek

7 - II./A

6 – II./K3

4 – II./Z2

2 – II./X, II./G1, II./N2, III./9

1 – II./D1a, II./H2, II./CH1, II./S1, II./Q1, I./171

---------------------------------------------------------

odolnost:

normální – 29 objektů (26 A, 3 D)

zesílená – 1 objekt (1 D)

----------------------------------------------------------

typy:

A – 26 objektů

D – 4 objekty

--------------------------------------------------------------

sbor/objektů/šik./lom./střílen

I./*****1***/*****/****/***1*/

II.***28***/*12**/**9*/***29*/

III.****1***/**0**/**0*/***2*/

----------------------------------------------------------------

celk./*30*/*12**/**9*/***32*/

----------------------------------------------------------------

CELKOVÝ POČET ZDE ZAZNAMENANÝCH VYKLONĚNÝCH STŘÍLEN JE PROZATÍM 32 ks

CELKOVÝ POČET ZDE ZAZNAMENANÝCH objektů s VYKLONĚNÝMI STŘÍLNAMI JE PROZATÍM 30.

----------------------------------------------------------------

II.sbor(objekty/střílny)

11 stavebních úseků: A – 7/7, X – 2/2, D1a - 1/1, G1 – 2/2, Z2 – 4/4, H2 – 1/1, K3 – 6/7, N2 – 2/2, S1 – 1/1, Q1 – 1/1

Osazeno min. 29 vykloněných střílen v 28 objektech.

Seznam vybetonovaných objektů s vykloněnými střílnami:

A/11/A-180 šik (vlevo), A/12/A-140 šik (vlevo), A/14/A-200 lom (vpravo), A/239/A-180 šik (vlevo/zeslabená!), A/214/A-140 lom (vpravo), A/212/A-180 šik (vpravo), A/211/A-160 šik (vlevo)

X/23/A1-160 lom (vlevo), X/222/A1-160 lom (vlevo)

D1a/80/A-120 šik (vlevo)

G1/299/A-160 šik (vlevo), G1/300/A-140 šik (vlevo)

Z2/8/A1-160 lom (vlevo), Z2/9/A1-140 lom (vlevo), Z2/10a/D2, Z2/210a/D2 (zeslabená!)

H2/67/A1-180 lom (vlevo)

CH1/80a/D2

K3/47/A-160 šik (vpravo), K3/46/A-120 (vpravo), K3/19/A-140 lom (vpravo), K3/15/A-140 (obě!), K3/239/A-140 lom (vpravo), K3/218/A-120 šik (vpravo)

N2/52/A-160 (vpravo), N2/50/A-160 (vlevo)

S1/206/A-120 šik vpravo (vpravo!)

Q1/5/A-180 šik (vpravo)

----------------------------------------------------------------------

I. sbor (objekty/střílny)

1 stavební úsek: 171 - 1/1

Osazena min. 1 vykloněná střílna v 1 objektu.

Seznam vybetonovaných objektů s vykloněnými střílnami:

171/48/D1 Z (zeslabená!)

----------------------------------------------------------------------

III. sbor (objekty/střílny)

1 stavební úsek: 9 – 1/2

Osazeny min. 2 vykloněné střílny v 1 objektu.

Seznam vybetonovaných objektů s vykloněnými střílnami:

9/1258/A-120 (obě!)

----------------------------------------------------------------------

IV. sbor, VI. sbor, VII. sbor

NEBYLY POUŽITY

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Souhrn:

počet NAKLONĚNÝCH střílen v LO vz. 37 – sbor/úsek

9 – III./9

1 – IV./VIII, II./CH1

---------------------------------------------------------

odolnost:

normální – 8 objektů (2 A, 1 C, 1 D, 4 E)

zesílená - 1 objekt (1 A)

----------------------------------------------------------

typy:

A – 3 objekty

C – 1 objekt

D – 1 objekt

E – 4 objekty

--------------------------------------------------------------

sbor/objektů/šik./lom./střílen

IV.****1***/*****/****/****1*/

III.****7***/*****/****/***9*/

II.****1***/*****/****/****1*/

----------------------------------------------------------------

celk./**9*/*****/****/***11*/

----------------------------------------------------------------

CELKOVÝ POČET ZDE ZAZNAMENANÝCH NAKLONĚNÝCH STŘÍLEN JE PROZATÍM 11 ks

CELKOVÝ POČET ZDE ZAZNAMENANÝCH objektů s NAKLONĚNÝMI STŘÍLNAMI JE PROZATÍM 9.

----------------------------------------------------------------

IV.sbor (objekty/střílny)

1 stavební úsek: VIII – 1/1

Osazena 1 nakloněná střílna v 1 objektu.

Seznam vybetonovaných objektů s nakloněnými střílnami:

VIII/3/A-120 Z

-------------------------

II.sbor (objekty/střílny)

1 stavební úsek: CH1 – 1/1

Osazena 1 nakloněná střílna v 1 objektu.

Seznam vybetonovaných objektů s nakloněnými střílnami:

CH1/80b/D1

----------------------------------------------------------------------

III. sbor (objekty/střílny)

1 stavební úsek: 9 – 7/9

Osazeno min. 9 nakloněných střílen v 7 objektech.

Seznam vybetonovaných objektů s nakloněnými střílnami:

9/1261/A-160 (obě!), 9/1271/A-180 (obě!), 9/1275/E1, 9/1276/E, 9/1280/E, 9/1302/C1, 9/1307/E

----------------------------------------------------------------------

I. sbor, VI. sbor, VII. sbor

NEBYLY POUŽITY

----------------------------------------------------------------------

Chtěl bych na závěr uvést, že mi šlo opět pouze o malé shrnutí MNĚ ZNÁMÝCH objektů s osazenými vykloněnými, či nakloněnými střílnami. Důvodem mi byl i fakt, že dle tohoto „atributu“ nelze vyhledat objekty s těmito střílnami ve zdejší databázi, což by třeba mohlo posloužit jako nápad k malému vylepšení.

Byl bych rád, kdyby se článek stal jakýmsi vodítkem, kde všude lze takovéto objekty najít.

Budu vděčný za jakékoliv doplňující informace.

Zdroje a literatura:

  1. kolektiv: Utajené pevnosti Československé opevnění z let 1936 - 1938 na jižní Moravě, 2003
  2. kolektiv: Val na obranu republiky, 2005
  3. Svoboda T., Koláček P.: Pokyny pro průzkum lehkého opevnění
  4. Svoboda T.: Osazování nakloněných střílen (ropiky.net)
  5. ropiky.net
  6. vlastní terénní průzkum
  7. informace Jiřího FuchseVloženo: 15.9.2007
Autor: Zdeněk Hanáček
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)