[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 44.222.104.206 () [ Přihlásit ]

Umístění granátového skluzu u objektů LO vz. 37 typu A lomených vpravo


Lomené objekty vpravo typu A (též značené A1) jsou zvláštní již tím, že se do nich vstupuje do levé střelecké místnosti, oproti klasickému vchodu doprava.

Zaujalo mě, že někdy je u nich uváděn granátový skluz vpravo ale většinou ne. Prošel jsem si tedy v databázi všechny objekty tohoto konstrukčního řešení. Vyšlo najevo následující:

- vybetonováno 66 objektů typu A lomený vpravo

- 10 objektů je zničeno, či rozvaleno, tudíž jíž nelze zjistit, kde byl GS umístěn

- 56 objektů je dochováno

z toho - 41 má granátový skluz vpravo!

- pouze 5 má granátový skluz vlevo!!

- u 10 zatím umístění nešlo určit

Tzn. že v naprosté většině se granátové skluzy v objektech typu A1 lomených vpravo osazovaly VPRAVO a ne klasicky vlevo. Jinak řečeno – VÝJIMKOU jsou granátové skluzy, které najdeme u těchto objektů VLEVO a ne vpravo, jak je uváděno u několika (12) objektů v databázi!!

Zajímavostí také je, že všech 5 (zatím určených) raritně umístěných GS (vlevo) se nachází v objektech pouze dvou úseků IV. sboru a to VIII – Staré Město a XV Červená Voda.

----------------------------------------------

Souhrn:

počet objektů LO vz. 37 typu A lomených vpravo s GS vpravo - sbor/úsek

6 – II./K3

5 – IV./XIV

3 – IV./XXI, II./J2

2 – II./X, II./Z2, II./K2, II./L2, I./185

1 – IV./V, IV./VII, IV./XI, IV./XIIa, IV./XIIb, IV./XXXV, II./A, II./B, II./H2, II./CH1, II./CH2, II./L1, II./N1, II./N2, II./O1, III./8, III./15

----------------------------------------------

počet objektů LO vz. 37 typu A lomených vpravo s GS vlevo - sbor/úsek

3 – IV./XV

2 – IV./VIII

----------------------------------------------

sbor/objektů/GSP/GSL/GS?/zničeno

I./***12***/**2**/**0*/**1*/**9*/

II.***28***/*26**/**0*/**1*/**1*/

III.***2***/**2**/**0*/**0*/**0*/

IV.**24***/*16**/**5*/**3*/**0*/

----------------------------------------------------------------

celk.*66***/*46**/**5*/*5*/*10*/

----------------------------------------------------------------

pozn.: GSP – gr. skluz vpravo, GSL – gr. skluz vlevo, GS? - umístění gr. skluzu zatím neurčeno

------------------------------------------------------------------------------------

IV.sbor (objekty)

9 stavebních úseků: V – 1, VII – 1, VIII – 3, XI – 1, XIIa – 1, XIIb – 1, XXI – 3, XIV – 8, XXXV – 2, XV – 3

Seznam vybetonovaných objektů LO vz. 37 typu A lomených vpravo: (umístění GS)

V/954/A-140 Z (vpravo),

VII/418/A-160 Z (vpravo)

VIII/5/A-120 Z (VLEVO), VIII/38/A-120 Z (vlevo?), VIII/36/A-160 Z (VLEVO)

XI/472/A-120 (vpravo)

XIIa/511/A-140 (vpravo)

XIIb/581/A-120 (vpravo)

XXI/4/A-120 Z (vpravo), XXI/15/A-180 (vpravo), XXI/16/A-140 (vpravo)

XIV/19/A-120 (?), XIV/28/A-180 Z (vpravo), XIV/26/A-160 Z (vpravo), XIV/51/A-140 (vpravo), XIV/11/A-180 Z (vpravo), XIV/39/A-120 (vpravo)

XXXV/125/A-160 Z (?), XXXV/7/A-160 (vpravo)

XV/14/A-160 Z (VLEVO), XV/16/A-120 (VLEVO), XV/18/A-120 (VLEVO)

--------------------------------------------------------

II.sbor (objekty)

17 stavebních úseků: A – 1, B – 1, X – 2, E1 – 1, Z2 – 2, H2 – 1, CH1 – 1, CH2 – 1, J2 – 3, K2 – 2, K3 – 6, L1 – 1, L2 – 2, N1 – 1, N2 – 1, O1 – 1 , S2 - 1

Seznam vybetonovaných objektů LO vz. 37 typu A lomených vpravo: (umístění GS)

A/38/A-140 (vpravo)

B/10/A-160 (vpravo)

X/23/A-160 (vpravo), X/222/A-160 (vpravo)

E1/251/A-120 (?rozvalen)

Z2/8/A-160 (vpravo), Z2/9/A-160 (vpravo)

H2/67/A-180 (vpravo)

CH1/282/A-140 (vpravo)

CH2/35/A-180 (vpravo)

J2/8/A-180 (vpravo), J2/24/A-140 (vpravo-jen prostup!), J2/27/A-140 (vpravo)

K2/245/A-160 (vpravo), K2/246/A-140 (vpravo)

K3/13/A-140 (vpravo), K3/14/A-140 (vpravo), K3/29/A-140 (vpravo), K3/30/A-160 (vpravo), K3/39/A-160 (vpravo), K3/232/A-140 (vpravo)

L1/270/A-120 (vpravo)

L2/18a/A-160 (vpravo), L2/239/A-120 (vpravo)

N1/38/A-180 (vpravo)

N2/25/A-160 (vpravo)

O1/12/A-160 (vpravo)

S2/63/A-160 (?odstřelena pravá kasemata)

----------------------------------------------------------------------

I.sbor (objekty)

6 stavebních úseků: B-7 – 1, 118 – 1, C-13 – 1, 175 – 5, 182 – 2, 162 – 2

Seznam vybetonovaných objektů LO vz. 37 typu A lomených vpravo: (umístění GS)

B-7/34/A-160 Z (?zničen)

118/73/A-200 Z (?zničen)

C-13/22a/A-160 (vpravo?)

175/3/A-140 (?zničen), 175/5/A-180 (?zničen), 175/8/A-160 (?zničen), 175/9/A-180 (?zničen), 175/10/A-140 (?zničen)

185/250/A-180 (vpravo), 185/269/A-120 (vpravo)

162/1/A-160 Z (?zničen), 162/3/A-180 Z (?zničen)

----------------------------------------------------------------------

III.sbor (objekty)

2 stavební úseky: 8 – 1, 15 - 1

Seznam vybetonovaných objektů LO vz. 37 typu A lomených vpravo: (umístění GS)

8/b15+/A-140 (vpravo)

15/7516/A-160 (vpravo)

----------------------------------------------------------------------

VI. sbor, VII. sbor

NEBYLY POUŽITY

----------------------------------------------------------------------

U objektů s otazníkem mi ještě schází určit umístění GS, nebo si nejsem jist. Pokud je někdo zná, budu rád, když se ozve a doplní mne.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objekty LO vz. 37 typu A šikmé (rovné) s granátovým skluzem vpravo

K tomuto tématu typicky/netypicky umístěných granátových skluzů patří i několik případů, kdy byly z nějakého důvodu osazeny taktéž vpravo, ale u šikmých, či dokonce rovných objektů typu A. Tentokrát je ale najdeme přímo za pancéřovými dveřmi, protože se do nich vstupuje klasicky řešeným vchodem zalomeným doprava.

------------------------------------------------

Objekty šikmé vpravo s GS vpravo:

Z2/5/A-160, Z2/4/A-160

J1/113/A-160, J1/112/A-160, J1/106/A-140, J1/A-105/A-140

K2/273/A-140, K2/267/A-140, K2/261/A-140, K2/258/A-160

K3/18/A-140, K3/217/A-140 Z, K3/216/A-160 Z

S2/56/A-140, S2/64/A-140, S2/65/A-180

-------------------------------------------------

Objekt šikmý vlevo s GS vpravo:

Q1/5/A-180, Q1/212/A-180

-------------------------------------------------

Objekty rovné s GS vpravo:

Z2/12/A-140 Z

Z3/104/A-120

H-40/1/A-140

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámka na závěr. Velmi zajímavě řešen je v tomto směru úsek II. sboru Z2 Dolní Lysečiny, kde najdeme celkem u 5 objektů GS vpravo. Ovšem z toho počtu je 1 objekt rovný, 2 šikmé vpravo a 2 lomené vpravo!!

Zdroje a literatura:

  1. ropiky.net
  2. vlastní terénní průzkum
  3. informace Jaroslava Vostala

Vloženo: 17.9.2007
Autor: Zdeněk Hanáček
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)