[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 100.26.196.222 () [ Přihlásit ]

Lomené objekty LO vz. 37 typu A - poznámky k dataci jejich výstavby


K sestavení tohoto článku mě inspirovala zmínka v knize Broumovsko a Trutnovsko o tom, že na ŘOP byly polírní plány lomených objektů typu A dokončeny a jednotlivým VSD odeslány až v průběhu září 1937. Do té doby se počítalo pouze s lomenými objekty typu B.

Je možno říci, že lomených objektů typu A se v roce 1937 podařilo vybetonovat jen velmi málo. Ve IV. sboru mám potvrzeno nejvíc - 9 objektů, ve II. sboru jen 1!, ve III. sboru taktéž jen 1 a v I. sboru 5, z toho 3 na „Pražské čáře“.

--------------------------------

Lomené objekty A z roku 1937:

IV. sbor - V/954/A1-140 Z, VI/802/A-160, VI/414/A-180, VII/418/A1-160 Z, VII/432/A-120, VII/433/A-160 Z, VIII/36/A1-160 Z, VIII/38/A1-120 Z, VIII/5/A1-120 Z

II.sbor – N2/30/A-140 Z (o 170 cm!!)

III. sbor – 8/b15*/A-140

I. sbor – A-3/51/A-140, A-3/78/A-140, B-7/34/A1-160 Z, C-13/22a/A1-160, D-16/13/A-120

--------------------------------

Bohužel přesné datum betonáže je známo pouze u 3 (!) lomených objektů z přelomu podzimu a zimy roku 1937 a to:

C-13/22a/A1-160 (25. 10. 1937)

A-3/78/A-140 (30. 11. 1937)

B-7/34/A1-160 Z (18. 12. 1937)

--------------------------------

Z přehledu je zřejmé, že první známá betonáž lomeného objektu typu A se uskutečnila na konci října 1937, konkrétně u objektu C-13/22a/A1-160 v I. sboru.

--------------------------------

Podíl lomených objektů typu A na výstavbě LO v letech 1937 a 1938:

19371938celkem

I. sbor51924

II. sbor15051

III. sbor112

IV. sbor95463

celkem16124140

Z roku 1937 pochází pouze 16 lomených objektů typu A, což je jen o něco více než 10% všech vybetonovaných objektů s touto stavební úpravou!

Zdroje a literatura:

  1. vlastní terénní průzkum
  2. ropiky.net
  3. Broumovsko a Trutnovsko, obrana republiky v druhé polovině třicátých let, J. Juřena, J. Mikolášek, T. Pilvousek, 2006

Vloženo: 8.10.2007
Autor: Zdeněk Hanáček
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)