[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 44.222.104.206 () [ Přihlásit ]

Oboustranné objekty LO vz. 37 typu A a B s jedním periskopem - malé shrnutí


Chtěl bych v tomto článku uvést, ve kterých úsecích je možno narazit na tuto nestandardní stavební odchylku.

Dle původních plánů se měl v oboustranných objektech LO vz. 37 osazovat pouze jeden periskop! Ovšem dle výnosu ŘOP došlo ke změně, kdy byl přehodnocen názor, že jeden periskop bude k pozorování plně dostačovat. Proto se přibližně od poloviny července 1937 osazovaly periskopy dva.

I když literatura se ohledně data změny moc neshoduje:

V knize Plzeňská čára je uvedeno: „26. 6. 1937 /.../ doplněk k čj. 17.700 Taj. hl. št. Řop 1936 – Výnosem čj. 28.576 Taj. hl. št. Řop 1937 nařízena změna osazení periskopů z 1 na 2 periskopy u typu A a B.“

V knize Opevnění z let 1936 – 1938 v okolí Prahy se píše: „/.../ o přidělení periskopů pro každou zbraň bylo na ŘOPu rozhodnuto až 7. července 1937.“

Pravdou zůstává, že například na začátku úseku E-22, na zmiňované Plzeňské čáře, byl ještě 21. 7. 1937 vybetonován objekt typu A s jedním periskopem a v úseku C-14 dokonce 24. 7. 1937!

Dále v publikaci Netypické objekty čs. lehkého opevnění uvádí I. Vondrovský údaj, že se v I. sboru vybetonovalo celkem 101 objektů s 1 periskopem!

---------------------------------------------------------------------------------

Největší koncentrace těchto objektů je zcela jistě v I. sboru (101/151? - asi 2/3), kde se nejrychleji rozběhla výstavba LO vz. 37.

Raritou můžeme nazvat 9 objektů typu B, ve kterých se objevil jen 1 periskop, z toho 7 je jich ve IV. sboru v úseku III. Zbývající B bylo postaveno u Slavonic (III. sbor/úsek 1) a nedaleko Vranova (III. sbor/úsek 5)

-------------------------------------------------------------------------------

Souhrn:

počet známých oboustranných objektů LO vz. 37 s jedním periskopem – sbor/úsek

16 - IV./I, I./C-10

15 – IV./III, I./C-14

14 - I./A-2

12 – I./A-9

11 – IV./II

8 - IV./IV

5 – I./C-12, I./C-11, I./E-22, III./5, III./6

4 - III./1

2 – II./F1, I./D-15, I./D-20

1 – I./A-1, III./3

typ Atyp Bcelkem

I. sbor77-77

II. sbor2-2

III. sbor13215

IV. sbor43750

celkem1359144

CELKOVÝ POČET ZDE ZAZNAMENANÝCH OBOUSTRANNÝCH OBJEKTŮ S 1 PERISKOPEM JE PROZATÍM 144 ks.

------------------------------------------------------

IV.sbor (objekty)

4 stavební úseky: I – 16, II – 11, III – 15, IV - 8

Vybetonováno min. 50 oboustranných objektů s 1 periskopem.

---------------

Seznam vybetonovaných oboustranných objektů s 1 periskopem:

úsek zadán 25. 3. 1937 - (16) - I/27/A-200 Z, I/41/A-140?, I/44/A-120, I/33/A-120, I/48/A-160, I/45/A-140, I/29/A-140, I/37/A-160, I/36/A-120, I/32/A-180 Z, I/34/A-120, I/49/A-140, I/28/A-120, I/23/A-180, I/25/A-160, I/26/A-140

úsek zadán 25. 3. 1937 - (11) - II/20/A-180, II/21/A-140, II/17/A-180 Z, II/24/A-120, II/18/A-120, II/19/A-180, II/50/A-140, II/13/A-140?, II/15/A-180, II/12/A-140, II/16/A-120

úsek zadán 13. 4. 1937 - (15) - III/308/B1-80, III/325/A-200, III/328/A-140, III/305/A-120 Z, III/321/A-120, III/344/A-160, III/345/A-120, III/313/B2-80, III/322/A-120, III/350/B2-100, III/348/B2-80,

III/315/B2-100, III/301/A-140Z, III/346/A-120, III/349/B2-80

úsek zadán 18. 5. 1937 - (08) - IV/900/A-160, IV/908/A-160 Z, IV/911/A-160 Z, IV/1001/A-180, IV/1002/A-180, IV/1003/A-160 Z, IV/1004/A-140 Z, IV./1008/B2-90

Pozn.: Zeleně jsou zaznačeny objekty, které měly s největší pravděpodobnostní osazen také pouze 1 periskop.

--------------------------------------------------------

II.sbor (objekty)

1 stavební úsek: F1 - 2

Vybetonovány min. 2 oboustranné objekty s 1 periskopem.

---------------

Seznam vybetonovaných oboustranných objektů s 1 periskopem:

úsek zadán 24. 5. 1937 - (02) - F1/21/A-120Z, F1/16/A-180 (data betonáže 30. 6., 7. 7. 1937)

--------------------------------------------------------

I. sbor (objekty)

10 stavebních úseků: A-1 – 1, A-9 – 12, A-2 – 14, C-10 – 16, C-11 – 5, C-12 – 5, C-14 – 15, D-15 – 2, D-20 - 2, E-22 – 5

Vybetonováno min. 77 oboustranných objektů s 1 periskopem. (celkem asi 101)

---------------

Seznam vybetonovaných oboustranných objektů s 1 periskopem:

úsek zadán 26. 4. 1937 - (01) - A-1/73/A-200

úsek zadán 26. 4. 1937 - (12) - A-9/1/A-180, A-9/2/A-160, A-9/3/A-180, A-9/4/A-180, A-9/5/A-180, A-9/7/A-180, A-9/8/A-160 Z, A-9/9/A-200 Z, A-9/10/A-180, A-9/11/A-180Z, A-9/12/A-160Z, A-9/15/A-200Z

úsek zadán 26. 4. 1937 - (14) - A-2/39/A-180, A-2/41/A-160, A-2/43/A-200, A-2/45/A-180, A-2/47/A-180, A-2/49/A-180 Z, A-2/38/A-140, A-2/40/A-160, A-2/42/A-160, A-2/44/A-160, A-2/46/A-160, A-2/48/A-140, A-2/50/A-140 Z, A-2/52/A-160 Z

úsek zadán 18. 5. 1937 - (16) - C-10/1/A-160, C-10/2/A-140, C-10/3/A-140, C-10/4/A-180, C-10/5/A-160, C-10/6/A-180, C-10/6a/A-200, C-10/7/A-140 Z, C-10/8/A-140, C-10/16/A-160, C-10/17/A-140,

C-10/18/A-160, C-10/19/A-120, C-10/20/A-140, C-10/21/A-140, C-10/22/A-140

úsek zadán 18. 5. 1937 - (15) - C-14/1/A-200, C-14/2/A-220, C-14/3/A-200, C-14/4/A-180, C-14/5/A-180, C-14/6/A-180 Z, C-14/7/A-160 Z, C-14/8/A-200 Z, C-14/9/A-120, C-14/10/A-120, C-14/11/A-180, C-14/12/A-180 Z, C-14/13/A-180 Z, C-14/14/160 Z, C-14/15/A-160 Z

úsek zadán 24. 5. 1937 - (02) - D-15/81/A-120, D-15/82/A-140

úsek zadán 26. 5. 1937 - (05) - E-22/1/A-120, E-22/2/A-120, E-22/4/A-140, E-22/5/A-160, E-22/6/A-160

úsek zadán 07. 6. 1937 - (05) - C-12/2/A-180 Z, C-12/3/A-140 Z, C-12/10/A-140, C-12/11/A-140, C-12/12/A-140

úsek zadán 14. 6. 1937 - (05) - C-11/1/A-180 Z, C-11/2/A-140, C-11/3/A-120, C-11/4/A-140 Z, C-11/6/A-200 Z

úsek zadán 14. 6. 1937 - (02) - D-20/28/A-120, D-20/29/A-200

-------------------------

Předpokládám, že v úsecích A-1 (+13?), C-11 (+6?) a C-12 (+4?) bylo postaveno ještě více objektů s 1 periskopem, protože schází do počtu 101, uváděného I. Vondrovským, ještě 23 objektů.

--------------------------------------------------------

III.sbor (objekty)

4 stavební úseky: 1 - 4, 3 – 1, 5 – 5, 6 - 5

Vybetonováno min. 15 oboustranných objektů s 1 periskopem.

---------------

Seznam vybetonovaných oboustranných objektů s 1 periskopem:

úsek zadán 14. 4. 1937 - (04) - 1/1051/B1-100, 1/1059/A-180, 1/1060/A-160S, 1/1061/A-180

úsek zadán 14. 4. 1937 - (01) - 3/1177/A-120

úsek zadán 14. 4. 1937 - (05) - 5/1234/A-120, 5/1235/A-160, 5/1237/B1-80, 5/1240/A-120, 5/1241/A-220

úsek zadán 14. 4. 1937 - (05) - 6/1/A-140, 6/2/A-180 S, 6/8/A-160 S, 6/9/A-140, 6/11/A-120

--------------------------------------------------------

VI. sbor, VII. sbor

nebyly použity?

--------------------------------------------------------

Zajímavé je pak srovnání data zadání úseků a počet vybetonovaných objektů s 1 periskopem přibližně do poloviny července 1937. Např. ve III. sboru bylo zadáno 14. 4. 1937 7 stavebních úseků, ovšem pouze ve čtyřech z nich se tyto objekty objevily! Z toho pak vyplývá, že do výše uvedeného data se v dalších 3 úsecích nepostavil ani jediný objekt!! (pokud ovšem nepočítáme objekty jednostranné).

Srovnání dat zadání úseků s počtem těchto objektů v různých sborech je taky výmluvné. V úseku III./3 zadaném 14. 4. se postavil pouze 1 objekt. Na rozdíl od něj v úseku IV./III zadaném 13. 4. dokonce 15! a v úseku I./C-11 zadaném o 2 měsíce později (14. 6.)(!) se ještě stihly 4 objekty!

Je to všechno vizitka zdatnosti stavebních firem?

--------------------------------

Chtěl bych na závěr uvést, že mi šlo opět pouze o malé shrnutí MNĚ ZNÁMÝCH oboustranných objektů s jedním periskopem. Důvodem mi byl i fakt, že dle tohoto „atributu“ nelze vyhledat tyto objekty ve zdejší databázi, což by třeba mohlo posloužit jako nápad k malému vylepšení.

Byl bych rád, kdyby se článek stal jakýmsi vodítkem, kde všude lze takovéto objekty najít.

Budu vděčný za jakékoliv doplňující informace.

Zdroje a literatura:

  1. vlastní terénní průzkum
  2. ropiky.net
  3. Opevnění z let 1936 - 1938 v okolí Prahy, R. Lášek, 2003
  4. Netypické objekty československého lehkého opevnění, I. Vondrovský, 2005
  5. Plzeňská čára, 2006
  6. informace Pavla Záruby

Vloženo: 9.10.2007
Autor: Zdeněk Hanáček
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)