[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 44.197.198.214 () [ Přihlásit ]

Další nález ruské pozorovatelny


V již starším článku o ruské pozorovatelně u Těšína jsem upozornil na objekt po sovětské armádě z roku 1968. Nyní se objevila další, totožné konstrukce, jak můžete sami posoudit po porovnání fotek. Tato byla objevena díky upozornění pana Michala Dubiny. Nachází se na západním okraji Českých Budějovic u Šindlových Dvorů v místě lidově zvaném Švábův hrádek. Půl kilometru od tud se nachází také stará vojenská střelnice. U cesty blízko objektu jsou rozmístěné tzv. dračí zuby, ale zřejmě jen pro omezení vjezdu na bývalou skládku. Jak vidno, jedná se tak zřejmě o typizovanou pozorovatelnu a i podle zpracování, rozhodně ne postavenou „na koleni“. I v prostoru pozorovatelny na Švábově hrádku byl v roce 1968 sovětský tábor. Nacházíme se zde jen dva kilometry od dnes již bývalého vojenského letiště v Plané a opět je od tud impozantní výhled do kraje. Od těšínského objektu se tento liší jen v rozmístění vchodu a pozorovacích průzorů, jinak je i půdorysně naprosto totožný. Podrobný popis – viz. článek o těšínské pozorovatelně. Švábská pozorovatelna jen není obsypána zeminou jako těšínská. Pracovně jsme si s kolegou Petrem Kozlem nazvali tyto pozorovatelny „Leninenbunker L1 a L2“. Rád bych, kdyby v diskusi vyjádřili kolegové bunkrologové zabývající se poválečným opevněním a hlavně sovětskými bunkry na našem území, svůj názor na tyto objekty, nebo kdyby někdo znal některou další ve svém okolí. Je vysoce pravděpodobné že kolem Budějovic jich bude více.
Vloženo: 31.10.2007
Autor: Jan Ciglbauer
Copyright ropiky.net ©1999-2022        Ochrana osobních údajú (GDPR)