[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.236.143.154 () [ Přihlásit ]

OSUDNÉ ZÁŘÍ 1938 - PŘEHLED ZPRÁV - SOBOTA 17. 9. 1938


OSUDNÉ ZÁŘÍ 1938 - VÝBĚR ZPRÁV DNE 17. 9. 1938

LEHKÉ OPEVNĚNÍ

- vybetonovány objekty LO vz. 37:

I. sbor: HOP: 176/46/A-120Nšik., 2. postavení: 162/17/A-200N, 168/15/A-140N,

II. sbor: HOP: A/264/A-140Nšik., B/5/A-160N, CH1/108/A-180N, O2/63/A-160Z, O3/13a/D1Z, Liběchovská příčka: Q1/215/A-140N, P3/85/A-160N, P1/204/A-160N

vložené: HOP: ŘOP B/318/A-160Z

----------------------------------------------------------------

TĚŽKÉ OPEVNĚNÍ

SEVER:

- probíhá betonáž pěchotního srubu StM-S-52 (podúsek TO Kolštejn)

- probíhá betonáž pěchotního srubu StM-S-32 (podúsek TO Kutný vrch)

- dokončena betonáž pěchotního srubu StM-S-31a (podúsek TO Staré Město)

- dokončena betonáž pěchotního srubu N-S-44 (podúsek TO Sedloňov)

- probíhá betonáž pěchotního srubu N-S-64 (podúsek TO Borová)

- probíhá betonáž pěchotního srubu T-S-24 (podúsek TO Odolov)

JIH:

- dokončena betonáž pěchotního srubu MJ-S-4 (podúsek TO Šatov)

- dokončena betonáž pěchotního srubu MJ-S-29 (podúsek TO Hevlín)

----------------------------------------------------------------

ZVONY, KOPULE

- osazen pancéřový zvon pro těžký kulomet AJ/D-4 vlevo v pěchotním srubu OP-S-27 (podúsek TO Milostovice)

----------------------------------------------------------------

ZBRANĚ (L1 - 4 cm PT kanony)

- do Trutnova dorazilo 6 ks zbraně L1 z Dubnice nad Váhom (č.209 - 214) k ŽSV VI. (do T-S-52b - T-S-56)

----------------------------------------------------------------

SITUACE V ARMÁDĚ

- gen. L. Krejčí se obrátil na prezidenta Beneše se žádostí o okamžité povolání dvou ročníků zálohy. Tento požadavek byl odmítnut, přestože zpravodajská služba dodala hodnověrné informace o stahování německých divizí k hranicím ČSR. Za této situace podal náčelník hl. štábu arm. gen. Krejčí demisi na svoji funkci. Tuto demisi prezident nepřijal a vláda nakonec souhlasila s povoláním jednoho ročníku do zbraně, k čemuž došlo v 16:30 vyhlášením hesla "Tatry".

- současně byl na jednotlivá ZVV (zemská vojenská velitelství) rozeslán nástupový plán VII

- do činné služby byli povoláni někteří generálové ve výslužbě, aby provedli průzkum předvídaného obranného postavení na Českomoravské vrchovině a na Moravě. Generál Prchala se přemístil z Košic do Brna s úkolem připravit obranu prostoru jižní Moravy

- početní stav armády se zvýšil na 500.000 osob

- pod tlakem okolností požádal arm. gen. Krejčí vládu o vyhlášení všeobecné mobilizace, protože dosavadní částečná opatření nestačila. Čs. vláda se s touto žádostí obrátila na Francii prostřednictvím jejího vyslance v Praze de Lacroixe před půlnocí a odůvodnila ji přesunem německých vojsk k hranicím ČSR. Francouzská vláda čs. mobilizaci rozhodně odmítla a ČSR se podřídilo.

- pluky ZLO (zajištění lehkého opevnění) měly dosáhnout pohotovosti (4. den po vyhlášení § 22)

17.- (18.) 9. 1938 - všem dělostřeleckým útvarům nařízeno, aby se baterie určené plánem zajištění hranic přesunuly do míst, odkud by mohly nejdéle do 3 hodin zaujmout palebná postavení

----------------------------------------------------------------

SUDETY

- Konrád Henlein otevřeně vyzval své soukmenovce k vytvoření sudetoněmecké legie SdFK a zahájení ozbrojeného boje proti ČSR

- založen Sudetendeutsches Freikorps (Sudetoněmecký dobrovolnický sbor) úkol: provádět teroristické a diverzní akce v čs. pohraničí

----------------------------------------------------------------

OBĚTI Z ŘAD ČS. ARMÁDY, FINANČNÍ STRÁŽE, ČETNICTVA A STÁTNÍ POLICIE

- voj. v zál. Rudolf Zárybnický (voj. posila SOS) podlehl v nemocnici Liberec zranění henleinovců z 16. 9. u Hrádku nad Nisou

Zdroje a literatura:

  1. veškerá dostupná literatura zabývající se armádou a opevněním 1938
  2. ropiky.net

Vloženo: 17.9.2008
Autor: Zdeněk Hanáček
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)