[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.236.143.154 () [ Přihlásit ]

OSUDNÉ ZÁŘÍ 1938 - PŘEHLED ZPRÁV - PONDĚLÍ 19. 9. 1938


OSUDNÉ ZÁŘÍ 1938 - VÝBĚR ZPRÁV DNE 19. 9. 1938

LEHKÉ OPEVNĚNÍ

- vybetonovány objekty LO vz. 37:

I. sbor: HOP: 159/59c/A-160Nšik., 194a/85/A-140Zšik., 194/12/A-160N, 2. postavení: 166a/51/A-180N, 168/13/A-140Z

II. sbor: HOP: A/62/A-160N, C1/97/A-160Nšik., F2/235/A-180N, F3/224/A-160N Liběchovská příčka: Q1/16/A-180Nšik., P2/65/A-160N

-----------------

II. sbor vydal zadávací list na přesun 6 lehkých objektů z podúseku J1 Jizerské hory do J2 Raspenava (Oldřichov v Hájích). Jejich dokončení plánováno do 20 pracovních dnů!

-----------------

TĚŽKÉ OPEVNĚNÍ

SEVER:

- dokončena betonáž pěchotního srubu StM-S-52 (podúsek TO Kolštejn)

- probíhá betonáž pěchotního srubu StM-S-32 (podúsek TO Kutný vrch)

- probíhá betonáž pěchotního srubu N-S-64 (podúsek TO Borová)

- probíhá betonáž pěchotního srubu T-S-24 (podúsek TO Odolov)

-----------------

- uzavřeno výběrové řízení na stavbu pěchotního srubu MO-S-35

- zadán k výstavbě podúsek TO Mníšek (Li-G-S-1 - S-9) (oznámení o zadání ovšem už nebylo stavební firmě odesláno)

- zpracován výkres pěchotního srubu N-S-24 (podúsek TO Deštné)

-----------------

- zahájeny elektroinstalační práce v budově č. 1 kasáren v Hrabyni (HP 4)

----------------------------------------------------------------

ZVONY, KOPULE

- osazen pancéřový zvon pro lehký kulomet AJ/N-4 vpravo v pěchotním srubu OP-S-28 (podúsek TO Milostovice)

- osazen pancéřový zvon pro lehký kulomet AJ/N-4 vlevo v pěchotním srubu T-S-1b (podúsek TO Zbečník)

----------------------------------------------------------------

ZBRANĚ (L1 - 4 cm Pt kanony), VYBAVENÍ

- do Opavy dorazily 4 ks zbraně L1 ze Škodovky (č. 199 - 202) k ŽSV IV. (do OP-S-25 - OP-S-26)

---------------

- do montážního závodu odeslána sada 9 pancéřových desek pro sestavení zkušebních pancéřových vrat (určených do vchodových objektů dělostřeleckých tvrzí)

----------------------------------------------------------------

PŘEKÁŽKY

- v úseku I severně od Děčína dodatečně zadána stavba asi 580 m PP překážek, 150 m PT překážky a 8 pěchotních rozsocháčů

- ŘOP schválilo návrh na vybudování překážek na předmostí Týn nad Vltavou (144/I) - 3,7 km PT [2 řady rozsocháčů s pěchotními překážkami], zhruba 2,2 km terénních stupňů + PT zdí a 3,7 km PP [třířadých překážek]

----------------------------------------------------------------

SITUACE V ARMÁDĚ

- prapory I. sledu obdržely rozkaz okamžitě vytyčit palebná postavení Pt kanonů, minometů a kulometů, rozmístěných mimo objekty. Měl se provést průzkum míst, určených pro vybudování Pt překážek, vyznačení tras drátěných překážek (mimo stálé, které byly již zřízeny), měl se vytyčit průběh zákopového systému, strážních stanovišť, zásobovacích a spojovacích zákopů, propojujících jednotlivé objekty LO. Velitelé měli podrobně prohlédnout celé předpolí.

- IX. SP Maršov přidělen veliteli divize, jako zálohu pro III. prapor pěšího pluku 22 (v úseku Babí - Obří Důl) 1 rota pro prostor Rýchorského dvora, 1. maršovskou rotu - připravenou zasáhnout ve prospěch jednotek na Maxovce a v Dolních Lysečinách a další maršovskou rotu – v případě potřeby přesunout do Pece a zabránění v proniknutí do Obřího Dolu a údolí Velké Úpy

----------------------------------------------------------------

SUDETY

- na mnoha místech republiky probíhají organizované bojové a teroristické akce SF

- v okrese Trutnov vyhlášeno stanné právo

----------------------------------------------------------------

POLITIKA

- ve 14:15 předali britský a francouzský velvyslanec společně předali prezidentu Edvardu Benešovi anglo-francouzskou nótu, či spíše ultimátum, vyzývající ČSR k odstoupení pohraničních oblastí s více než 50% něm. obyvatelstva Německu. Přestože oba vyslanci žádali okamžitou kladnou odpověď, Edvard Beneš to odmítl a vyžádal si čas na konzultace s vládou a parlamentem.

Britsko-francouzský plán znamenal ze strany Francie faktické zrušení československo-francouzských smluv z let 1924 a 1925. Večer se proto prezident Beneš setkal se sovětským vyslancem v Praze Alexandrovským a položil mu dvě otázky. Za prvé, zda Sovětský svaz poskytne Československu pomoc, jestliže tak učiní Francie, a za druhé, zda Sovětský svaz pomůže Československu jako člen Společnosti národů.

Ještě večer začal prezident jednat o obdrženém ultimátu s politickými a pravděpodobně i vojenskými činiteli. Nejprve hovořil s předsedou vlády a ministrem zahraničních věcí, pak svolal celou vládu. Její porada trvala přibližně od 21:00 do 1:00 20. září.

---------------------------------------------------------------------

PROPAGANDA

z deníku J. Goebbelse: "U Vůdce. Myšlenka plebiscitu se teď v Paříži a Londýně prosazuje ve veřejném mínění. Ale Praha se proti tomu brání rukama nohama. Raději válku! No, ti se budou divit. Mussoliniho řeč přesně ohraničila terén: referendum! Když válka, tedy lokalizovaná. Dojde-li ke světovému konfliktu, je místo Itálie už dáno. Velmi jasný a pevný postoj.

Otázka: připustí Praha pod nátlakem Londýna a Paříže dobrovolně plebiscit? Vůdce myslí, že ne, já myslím, že ano. Ale brzy se to rozhodne. Londýn je velmi oslaben, odtud už není třeba očekávat vážný odpor. Paříž udělá totéž co Londýn. Henlein vydává výzvu k vytvoření sudetoněmeckých dobrovolnických jednotek. Je to velmi nešikovně koncipováno. S Vůdcem jsme tuto výzvu úplně přepracovali. Vzbuzuje ve veřejnosti velkou pozornost. Henlein se neukazuke příliš odvážný ani moudrý. Chybí mu naše dlouholetá škola.

Náš tisk velmi silně přidává. Pracuje mistrně. O tom lze říci jen slova chvály."

Zdroje a literatura:

  1. veškerá dostupná literatura zabývající se armádou a opevněním 1938
  2. ropiky.net

Vloženo: 19.9.2008
Autor: Zdeněk Hanáček
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)