[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.236.143.154 () [ Přihlásit ]

OSUDNÉ ZÁŘÍ 1938 - PŘEHLED ZPRÁV - ČTVRTEK 22. 9. 1938


OSUDNÉ ZÁŘÍ 1938 - VÝBĚR ZPRÁV DNE 22. 9. 1938

LEHKÉ OPEVNĚNÍ

- vybetonovány objekty LO vz. 37:

I. sbor: HOP:159/59c/A-160Nšik., 176/36/A-120N, 194a/84/B2-80Z, 194/15/A-140Nšik., 2. postavení: 168/17/B2-80Z

II. sbor: HOP:A/64/A-180Z, A/265/A-120Nšik., B/6/A-160Nšik., J1/105/A-140Nšik., O2/65b/D1Z, O3/12/A-180Z,

Liběchovská příčka: S1/209/EN, R1/11/A-140N, Q1/17/A-180Nšik.

-----------------

TĚŽKÉ OPEVNĚNÍ

SEVER:

- dokončena betonáž pěchotního srubu N-S-64 (podúsek TO Borová)

- probíhá betonáž dělostřeleckého srubu N-D-S-75 (podúsek TO Dobrošov)

- zpracován výkres pěchotního srubu N-S-23 (podúsek TO Deštné)

----------------------------------------------------------------

ZVONY, KOPULE

osazen pancéřový zvon AJ/N-4 vpravo v pěchotním srubu T-S-1a (podúsek TO Zbečník)

----------------------------------------------------------------

ZBRANĚ (L1 - 4 cm Pt kanony), VYBAVENÍ

- z Dubnice nad Váhom odesláno 5 ks zbraně L1 do Trutnova (č.217, 229 - 232) k ŽSV VI. (do T-S-66a, T-S-81a, T-S-81b, T-S-82)

- div. gen. Husárek schválil program zkoušek objektu „OR“ (výnos čj. 31109/taj.hl.št.ŘOP)

----------------------------------------------------------------

SITUACE V ARMÁDĚ

- velitel 13. divize nařizuje: „Shovívavost vůči SdP a jejích členům není již dnes na místě. Je nutné zakročovat všemi prostředky, aby státní autorita za všech okolností byla udržena!“

Informace zpravodajské služby o přesunech polských a maďarských vojenských jednotek k československým hranicím donutily hlavní štáb k dalším obranným opatřením.

- v 10:00 vydal heslem „Orlík – Objekty na hranicích neadjustujte“ rozkaz zaujmout ostrahu hranic.

- v 11:40 nařídil zaujmout kryt hranic s plnou bojovou pohotovostí v opevnění a na hlavním obranném postavení

- probíhá i přesun vojsk ve vnitrozemí: pěší pluky 1. divize se vysunuly před Prahu na linii lehkého opevnění, ze Slovenska se má prostoru Turnov – Sobotka – Mnichovo Hradiště přesunout 17. divize. Další útvary dislokované na Slovensku zajišťují obranu hranic s Maďarskem a Polskem.

----------------------------------------------------------------

SUDETY, SITUACE VE VNITROZEMÍ

- okresní úřad v Trutnově zakázal až do odvolání pohyb v opevněných prostorech na celém Trutnovsku (a jakýkoliv přesun nákladů po cestách i mimo ně!) Týkalo se to obcí Pec pod Sněžkou, Velká a Malá Úpa, Albeřice, Dolní Lysečiny, Suchý Důl, Maršov, Svoboda, Sklenářovice, Mladé Buky, Kalná Voda, Žacléř, Vernířovice, Prkený Důl, Babí, Královec, Lampertice, Bernartice, Rybníčky, Zlatá Olešnice, Voletiny, Debrné, Petříkovice, Chvaleč, Slavětín, Radvanice, Markoušovice, Lhota a Poříčí u Trutnova. Německé obyvatelstvo smělo používat jen 3 komunikace – silnici z Velké a Malé Úpy do Maršova a Trutnova, silnici z Žacléře na Babí a Horní Staré Město a silnici Královec – Poříčí u Trutnova

- opětovné demonstrace v Hradci Králové (10.000 lidí)

- demonstrace v Náchodě na náměstí (asi 5.000 lidí) a chystají se jít sami na hranice proti Sudet. Freikorpsu

- v noci vypálena celnice (finanční úřad) v Bartošovicích v Orlických horách

- v noci vypuklo povstání v Hostinném a nejbližším okolí – vojenské skupiny povstalců přepadly železniční zaměstnance v Hostinném a Chotěvicích a odebraly jim zbraně a střelivo, určené pro nádražní stráže. Přerušily také telefonní vedení vojenské hlásky letecké signální služby

- v 04:45 vjel do Hostinného jičínský četnický pohotovostní oddíl a vojenský asistenční oddíl 22.PP, podporovaný 4 obrněnými automobily (město obsazeno)

- ráno zapálena lesovna v Luisině Dole, poblíž Lánova

- přepadena celnice v Libné

- po 10:00 povstalci se dostali ke Zdoňovu

- povstalci přepadli Horní i Dolní Adršpach a postupovaly na Hodkovice a k Teplicím

- obsazena četnická stanice v Adršpachu a nádraží Adršpach - Skály

- asistenční oddíl od hr. prap. 2 odjel do Vrchlabí

- v poledne vypuklo povstání v Královci

- v 15:40 obdrželo ministerstvo železnic zprávu, že hranice na obvodu Královce je obsazena něm. vojskem a na čs. celnici vlaje prapor s hákovým křížem

- v 16:00 hlásily jednotky SOS nebezpečí vypuknutí povstání v Chvalči. Povstalci odzbrojili na zastávkách v Janovicích i Hodkovicích železničáře a vyslali jednotlivé hlídky až k Vernéřovicím

- večer z Jičína odjel II/PP 22 do Trutnova

- v 20:15 obdrželo ministerstvo železnic zprávu, že zřejmě SF pronikly na naše území a pronásledují ustupující příslušníky SOS

----------------------------------------------------------------

POLITIKA

- v Praze i dalších městech státu pokračují rozsáhlé demonstrace namířené proti kapitulantství a Hodžově vládě, která se stala jeho symbolem. V hlavním městě vyšlo do ulic na 250.000 lidí, ke kterým promluvili např. L. Rašín a K. Gottwald

- v 9 hodin upozornil maďarský vyslanec, že jeho vláda očekává stejné rozhodnutí v otázce menšiny maďarské

- N. Chamberlain přivezl do Godesbergu československý souhlas s požadavky z Berchtesgadenu

- demise Hodžovy vlády se již stává nevyhnutelnou (uvažovalo se o ní již 21. září a demonstrace tento krok jen urychlily) O podání demise jedná na Hradě s prezidentem od 11 hodin tzv. sedmička a předsedové koaličních stran. Schůze končí až navečer a její výsledek je prozatím utajen.

- v 19 hodin pronáší prezident Edvard Beneš rozhlasový projev, ve kterém oznamuje sestavení nové vlády. Stará vláda se ještě schází naposledy ve 20 hodin a schvaluje vytvoření úřednické vlády a její složení. Do čela je postaven dosavadní generální inspektor čs. armády arm. gen. Jan Syrový.

----------------------------------------------------------------

OBĚTI Z ŘAD ČS. ARMÁDY, FINANČNÍ STRÁŽE, ČETNICTVA A STÁTNÍ POLICIE

- voj. pěch. Daniel Balla zastřelen henleinovci u hodkovické kaple (3. rota I. praporu pěšího pluku 22)

- voj. žen. František Havelka (žen. pl. 5) zastřelen henleinovci v Plané

- por. pěch. Otmar Chlup (zprav. důst., p. pl. 24) zastřelen při osvobozování celnice v Hnanicích

- voj. pěch. Jan Kadeřábek (II. prap. p. pl. 42) zastřelen henleinovci ve Střekově

- voj. pěch. Miroslav Šilhan (2. rota hr. pr. 11) spáchal v Hrušovanech u Brna sebevraždu v důsledku kapitulačních jednání

- dozorce FS František Čech (OFS Rusín) zavražděn henleinovci při přepadu četnické stanice v Liptáni

- dozorce FS Inocenc Dostál (OFS Fulštejn) zavražděn henleinovci při přepadu četnické stanice v Liptáni

- dozorce FS Vítězslav Hofírek (OFS Fulštejn) zavražděn henleinovci při přepadu četnické stanice v Liptáni

- vrchní respicient FS Ludvík Svoboda (OFS Štundorf) zavražděn henleinovci při přepadu četnické stanice v Liptáni

- dozorce FS Václav Klimeš (OFS Dolní Dvořiště) zastřelen henleinovci při přepadu dvoučlenné hlídky SOS u osady Tichá

- dozorce FS Josef Kloub (OFS Vejprty) padl v boji s henleinovci při přepadu celnice ve Vejprtech

- dozorce FS Václav Kozel (družstvo SOS č. 76, OFS Varnsdorf VII) zavražděn henleinovci při přepadu družstva SOS v Dolním Podluží (Dolní Grunt)

- respicient FS Jan Teichman (družstvo SOS č. 76, OFS Varnsdorf VII) zavražděn henleinovcem Stonnerem při přepadu družstva SOS v Dolním Podluží (Dolní Grunt)

- dozorce FS Stanislav Majlzík (OFS Nové Vilémovice) zastřelen henleinovci při přepadu SOS v Nových Vilémovicích

- inspektor FS Josef Novák (OFS Vidnava) zavražděn henleinovci při vyjednávání ve Vidnavě

- dozorce FS František Pospíšil (OFS Vidnava) zavražděn henleinovci při vyjednávání ve Vidnavě

- strážmistr čet. Vilém Leher (čet. stan. Liptáň) zavražděn henleinovci při přepadu četnické stanice v Liptáni

- vrchní strážmistr čet. Rudolf Mokrý (velitel čet. stanice Liptáň) zavražděn henleinovci při přepadu četnické stanice v Lipáni

Zdroje a literatura:

  1. veškerá dostupná literatura zabývající se armádou a opevněním 1938
  2. ropiky.net

Vloženo: 22.9.2008
Autor: Zdeněk Hanáček
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)