[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.236.143.154 () [ Přihlásit ]

OSUDNÉ ZÁŘÍ 1938 - PŘEHLED ZPRÁV - PÁTEK 23. 9. 1938


OSUDNÉ ZÁŘÍ 1938 - VÝBĚR ZPRÁV DNE 23. 9. 1938 - VYHLÁŠENA MOBILIZACE

LEHKÉ OPEVNĚNÍ

- vybetonovány objekty LO vz. 37:

I. sbor: HOP: 194a/88/A-180Zlom. 2. postavení: 166/33/A-180N, 168/18/D1N

II. sbor: HOP: B/13/A-120N, F2/237/A-120N, F3/223/A-160N, Z1/26/A-140Nšik., H3/211/A-140N, M2/205/A-160N, Liběchovská příčka: R2/51/A-160N, Q2/44/A-160Z, P2/69/A-140Nšik., P1/13/A-200N

vložené: HOP: ŘOP B/320/A-160Zšik.

- ve 23:00 VSD přerušil činnost v úseku LO vz. 37 196 Jablonec (Knížecí Stolec), vojenské osoby se vrátily k útvarům a podnikatel s personálem se vrátil do Rakovníka

-----------------

TĚŽKÉ OPEVNĚNÍ

SEVER:

- probíhá betonáž dělostřeleckého srubu N-D-S-75 (podúsek TO Dobrošov)

- početní stav personálu firmy na stavbě dělostřelecké tvrze Šibenice - celkem 461 osob

- ve 22:00 úplně zastaveny práce na stavbě dělostřelecké tvrze Šibenice

----------------------------------------------------------------

ZVONY, KOPULE

- osazen pancéřový zvon AJ/N-3 vpravo v pěchotním srubu OP-S-36a (podúsek TO Šibenice)

- osazen pancéřový zvon AJ/děl-3 vlevo v pěchotním srubu T-S-1a (podúsek TO Zbečník)

- prakticky skončila činnost Dopravního a osazovacího oddílu

----------------------------------------------------------------

SITUACE V ARMÁDĚ

- strážní prapor XXII Kamenický Šenov přeznačen na IV. prapor PP 42

- náčelník štábu HO 34 odeslal všem jednotkám pokyn: „..v případě, že by bylo vojsko napadeno, musí se bránit. V žádném případě nesmí odevzdat zbraně!“

- zahájen neustálý provoz obou parních lokomotiv břeclavské lesní železnice, které v rychlém sledu odvážely potřebný vojenský materiál (střelivo, těžké kulomety a další vojenské zásoby spolu s vojáky) hluboko do lužních lesů revírů Pohansko, Ranšpurk, Lanžhot a Cahnov (Hohenau)

- v 22:30 vyhlášena rozhlasem všeobecná mobilizace, jako první mobilizační den je stanovena neděle 25. září a hlavním velitelem armády jmenoval prezident generála Ludvíka Krejčího. Povoláno osmnáct ročníků 1. zálohy a potřebných specialistů 2. zálohy. Povoláno 1.250.000 osob a 36.000 evidenčních motorových vozidel. Do činné vojenské služby musí nastoupit záložníci, kterým bylo 40 let a všichni mladší.

- již krátce po odvysílání zprávy se hlásí první muži

----------------------------------------------------------------

SUDETY, SITUACE VE VNITROZEMÍ

- 01:30 - 9. rota PP 48 dorazila do Teplic, kde měla asist. úkol k potlačení povstání v Teplicích

- 03:00 - do Horního Starého Města dojela 5. rota II/PP 22, kde měla plnit úkol zálohy úseku

- brzo ráno – velitel 5. roty II/PP 22 dostal rozkaz likvidovat povstání v Královci a zajistit na celém Žacléřsku klid

- v 5:00 – 9. rota PP 48 pronikla do Zdoňova i do Adršpachu, bez odporu postupovala k hranici k trig. Ranersberg a taky na Libnou

- zpráva hl. št. – situace v Královci: „Celý Královec je obsazen mimo nádraží vzbouřenci. Na SOS se střílí z vikýřů a oken, střílí se i na železničáře. Ve vesnici je rovněž silná přestřelka. Do vesnice nelze vniknout….“

----------------------------------------------------------------

POLITIKA

- dopoledne složila nová úřednická vláda slib a ujala se své funkce. Především díky osobě generála Syrového vyvolávala velké naděje, umocněné později vyhlášením všeobecné mobilizace. Vzbuzovala dojem, že je skutečnou vládou národní obrany. To však byl omyl. Syrového vláda byla slabá a formální, protože skutečnou politickou moc si ponechali představitelé bývalé vládní koalice. Nová vláda neodvolala souhlas s britsko-francouzským plánem, čímž za své přijala to, co předchozí vládu smetlo. Konečně ani vyhlášení mobilizace neprovedla ze své vůle, ale protože jí to „dovolily“ Francie a Velká Británie.

- dočasně se změnila mezinárodní situace. Hitlerovi už nestačil československý souhlas s požadavky z Berchtesgadenu a žádal daleko více, včetně řešení nároků Polska a Maďarska. Britský premiér tím byl nepříjemně překvapen a nové německé memorandum z 23. září označil za ultimátum.

- ve prospěch Československa zasáhl Sovětský Svaz- sovětská vláda předala Polsku nótu, ve které pohrozila okamžitým vypovězením smlouvy o neútočení, pokud by polská armáda překročila čs. hranice.

- Sovětský vyslanec Alexandrovskij navštívil večer prezidenta Beneše a povzbuzoval ho k pevnému postoji

- kolem 17. hodiny obdrželo ministerstvo zahraničních věcí ČSR depeši, v níž britská vláda oznamovala, že nemůže dále Československu radit, aby nemobilizovalo. Po 18. hodině následovala depeše od francouzské vlády s podobným obsahem.

- na 20. hodinu svolává prezident schůzi některých ministrů a zástupců bývalé vládní koalice, které se účastní i generál Krejčí

- ve 21:00 se schází na mimořádném zasedání vláda, která se usnesla navrhnout prezidentovi vyhlášení mobilizace podle § 23 branného zákona a schválila vládní vyhlášku o vstupu státu do branné pohotovosti

- ve 22:30 oznamuje vyhlášení všeobecné mobilizace rozhlas a krátce nato jsou vylepovány mobilizační vyhlášky.

----------------------------------------------------------------

OBĚTI Z ŘAD ČS. ARMÁDY, FINANČNÍ STRÁŽE, ČETNICTVA A STÁTNÍ POLICIE

- ppor. let. Josef Stránský (zařazen u ČLH Liberec) uhořel v havarovaném letounu při hlídkovém letu

- strážmistr čet. Bohumil Dostál (ČLH Liberec) uhořel v havarovaném letounu při hlídkovém letu

- vrchní respicient CÚ Václav Čep (CÚ Wünschendorf) zavražděn henleinovci při přepadu celního úřadu v Srbské (Wünschendorf)

- dozorce FS Josef Vojta (OFS Wünschendorf) zavražděn henleinovci při přepadu celního úřadu v Srbské (Wünschendorf)

- dozorce FS Bohumil Hošek (OFS Wünschendorf) zraněn henleinovci při přepadu celního úřadu v Srbské (Wünschendorf)

- dozorce FS Josef Váňa (IFS Kvilda) zahynul ve služba při havárii motocyklu

- vrchní strážmistr čet. Antonín Měsíček (člen družstva SOS) zemřel v nemocnici Český Krumlov na následky zranění henleinovců 21. 9. u osady Rychnůvek (Německý Rychnov)

Zdroje a literatura:

  1. veškerá dostupná literatura zabývající se armádou a opevněním 1938
  2. ropiky.net

Vloženo: 23.9.2008
Autor: Zdeněk Hanáček
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)