[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.236.143.154 () [ Přihlásit ]

OSUDNÉ ZÁŘÍ 1938 - PŘEHLED ZPRÁV - SOBOTA 24. 9. 1938


OSUDNÉ ZÁŘÍ 1938 - VÝBĚR ZPRÁV DNE 24. 9. 1938

LEHKÉ OPEVNĚNÍ

- vybetonovány objekty LO vz. 37:

I. sbor: 2. postavení: 162/19/A-160N

II. sbor: HOP: B/9/A-160Nšik., H2/66b/D1N, CH1/80a/D2N, M2/227/A-120N, O2/65a/D2Z,

Liběchovská příčka: R1/10/A-140N, P3/88/A-160N, P1/14/A-200Z

vložené: HOP: ŘOP B/319/A-160Z

VII. sbor: uzávěry: LI/12/A-120Z

- kolem poledne - mezi Srnínem a Vltavou, severně od Českého Krumlova mobilizovaní dělníci opustili staveniště tak rychle, že přes naléhání VSD ani nedokončili betonáž stropu LO vz. 37 197/12/A-180Z (pozn. aut.: dle současných poznatků se mohlo jednat o některý jiný objekt v okolí)

-----------------

TĚŽKÉ OPEVNĚNÍ

SEVER:

- probíhá betonáž dělostřeleckého srubu N-D-S-75 (podúsek TO Dobrošov)

- ŘOP nařídilo ŽSV VII. Liberec, aby bylo bez prodlení odsunuto drahé zařízení, jako např. kompresory, míchačky, pohonné hmoty, a dále aby se veškerý písemný materiál převezl k velitelství sboru

----------------------------------------------------------------

ZBRANĚ (L1 - 4 cm Pt kanony), VYBAVENÍ

- dodáno k ŽSV IV Opava dalších 12 ks lafet M/CE vz. 37 (DZ-4) pro 2 tk vz. 37

- existovaly jednotlivé stroje, přístroje a pomocné zařízení pro 5 tvrzových elektráren - v továrně hotovy asi z 80%

----------------------------------------------------------------

ZVONY, KOPULE

- osazen pancéřový zvon AJ/N-4 vlevo v pěchotním srubu OP-S-36a (podúsek TO Šibenice)

- osazen pancéřový zvon AJ/N-6 vpravo v pěchotním srubu T-S-60, ale nezabetonován! (podúsek TO Petříkovice)

- Dopravní a osazovací oddíl prováděl nejnutnější svozy materiálu do skladů, Např. u pěchotního srubu N-S-80 nad Náchodem demontovala osazovací četa z postaveného jeřábu pouze nosníky s kočkami, které odvezla do skladu v Náchodě. Na stropě objektu ponechala malý boční stojan i prstenec zvonu, dovezený z nádraží před vyhlášením mobilizace. Velký boční stojan před objektem odtáhla stranou, aby nepřekážel výhledu a palbě kulometů z hlavních střílen.

----------------------------------------------------------------

PŘEKÁŽKY

- hotovy práce na překážkách v úseku VIII (Zbečník - Markoušovice), na staveništi 116 dělníků

- stav zaměstnanců na stavbě překážek v úseku 172/I 34 dělníků, 1 stavbyvedoucí, 1 polír - práce přerušeny!

----------------------------------------------------------------

SITUACE V ARMÁDĚ

- v noci na dnešek se hlavní štáb čs. armády začal přesunovat z Prahy do prostoru Vyškova na Moravě, kde se vytvářelo hlavní velitelství operujících armád. Generál Krejčí se svým štábem se zastavil v Klánovicích u Prahy a v budově místní školy řešil otázku, jak nejlépe uskupit armádu k obraně.

- PROBÍHÁ MOBILIZACE PODLE NÁSTUPOVÉHO PLÁNU VII, KTERÝ SE ZMĚNIL NA VÁLEČNÝ PLÁN

- ZVV Praha nařizuje veliteli HP XII „soustředit všechny prostředky urychlenému vybudování opevnění… na čáře Liběchovický potok - Chrastava. Zařiďte bezodkladně vše potřebné, ať se pracuje ve dne, v noci. Každý večer hlaste ZVV - veliteli ženijního vojska - co bylo za den uděláno… alespoň zhruba. Opevnění tohoto úseku přikládám mimořádný význam, ale i na ostatních frontách musí být pracováno.“

- ZVV Praha vydalo veliteli II. sboru rozkaz s jasným příkazem udržet za každou cenu HOP nalézající se na východ od masivu Krkonoš. Současně obsahoval pokyn, aby vojska až do ukončení mobilizace udržela pokud možno veškerá území. V zájmu splnění tohoto příkazu ZVV zakázalo zasazovat další vojenské jednotky do akcí před HOP mimo jednotky určené k potlačení povstání a jednotky, které zde velitelství HO již zasadilo.

- 1. rychlá divize se začala přesunovat z Karlovarska do prostoru Blatná – Rokycany - Zdice

----------------------------------------------------------------

SUDETY, SITUACE VE VNITROZEMÍ

23:00 - vznikla velká přestřelka v Bruntále, která probíhala až do rána 25. 9., kdy se ji podařilo zlikvidovat i za pomocí tančíků, obrněných aut, a lehkých tanků

----------------------------------------------------------------

OBĚTI Z ŘAD ČS. ARMÁDY, FINANČNÍ STRÁŽE, ČETNICTVA A STÁTNÍ POLICIE

- voj. pěch. Viktor Volf (p. pl. 34) zastřelen nešťastnou náhodou při strážní službě na hranici

- dozorce FS Bohumil Hošek (OFS Wünschendorf) zemřel v nemocnici Frýdlant, po zranění henleinovci 23. 9. z přepadu celního úřadu v Srbské (Wünschendorf)

- dozorce FS Jaroslav Karhan (jinde Karban?) (OFS ?) zastřelen henleinovci při přepadu SOS u Vápenné (Zighartice)

Zdroje a literatura:

  1. veškerá dostupná literatura zabývající se armádou a opevněním 1938
  2. ropiky.net

Vloženo: 24.9.2008
Autor: Zdeněk Hanáček
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)