[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.236.143.154 () [ Přihlásit ]

OSUDNÉ ZÁŘÍ 1938 - PŘEHLED ZPRÁV - NEDĚLE 25. 9. 1938 - 1. mob. den


OSUDNÉ ZÁŘÍ 1938 - VÝBĚR ZPRÁV DNE 25. 9. 1938 - 1. MOBILIZAČNÍ DEN

LEHKÉ OPEVNĚNÍ

- vybetonovány objekty LO vz. 37:

I. sbor: 2. postavení: 168/19/A-160Z

- změněn plánovaný typ objektů 162/13/A-120 Z na B1-100 Z lomený vpravo, 162/15/B2-100 na B1-100, 162/16/A-180 na A-140, 162/18/A-120 na B2-100Z, 162/21/A-140 na A-120Z, 162/22/A-220Z na A-160Z, 162/28/A-180 na A-140, 162/31/A-140Z na B1-100Z, 162/34/A-120Z na B1-90Z, 162/39/B1-80Z na B1-80 Z lomený

- telefonicky vyzván podnikatel, budující úsek LO vz. 37 196 Jablonec (Knížecí Stolec), aby se vrátil na staveniště

-----------------

TĚŽKÉ OPEVNĚNÍ

SEVER:

- probíhá betonáž dělostřeleckého srubu N-D-S-75 (podúsek TO Dobrošov)

- vyklizeny kanceláře na staveništích TO u ŽSV VII. Liberec, písemnosti odvezli do Liberce už předchozího dne

----------------------------------------------------------------

ZVONY, KOPULE

- všichni důstojníci i mužstvo osazovacího oddílu v Náchodě se spolu s dopravními prostředky rozjelo ke svým domovským útavrům

----------------------------------------------------------------

SITUACE V ARMÁDĚ

- PROBÍHÁ MOBILIZACE PODLE NÁSTUPOVÉHO PLÁNU VII

- v 00:00 vstoupil v platnost válečný jízdní řád, který podřizoval provoz na železnici potřebám armády

- hlavní velitel se po rozboru situace rozhodl k přijetí nástupové sestavy podle varianty XIII nástupového plánu

- vážný problém představovalo zajištění obrany proti případné polské akci v prostoru II. armády. Generál Krejčí proto požádal prezidenta republiky, aby se pokusil i za cenu územních ústupků zajistit polskou neutralitu.

- jednotlivé složky Hlavního velitelství se přesunují do prostoru Vyškova u Brna

- odeslány příslušné směrnice jednotlivým sborům a divizím a na jejich základě se na území ČSR začínají formovat 4 armádní celky

- 1. rychlá divize se přesunuje z Karlovarska do prostoru Blatná – Rokycany - Zdice

- zahájila činnost 2 zvláštní velitelství „ČV“ Bystřice nad Pernštejnem a „M“ ve Vizovicích, která byla určena k budování opevnění na 2 vnitrozemských liniích. Předpokládala se výstavba

polního opevnění za využití ženijních jednotek hl. vel. společně s pracovními prapory, vytvořenými z místního obyvatelstva.

- 21:00 vydán Všeobecný operační rozkaz č. 1 velitele Okrsku Praha

----------------------------------------------------------------

SUDETY, SITUACE VE VNITROZEMÍ

- ráno - podařilo se zlikvidovat velkou přestřelku v Bruntále v níž byly zapojeny i tančíky, obrněná auta a lehký tank

- OD 15:00 vyhlášeno stanné právo v okresech Bruntál a Krnov se zákazem prodlévání osob na veřejných prostranstvích po 20 h

- ve Vrchní Orlici zabit dozorce FS Josef Navrátil (SOS)

----------------------------------------------------------------

POLITIKA

- britský vyslanec odevzdal československé vládě text Hitlerova memoranda z Godesbergu. Vláda tento návrh odmítla a ještě dnes předal její odpověď vyslanec Jan Masaryk britské vládě.

----------------------------------------------------------------

OBĚTI Z ŘAD ČS. ARMÁDY, FINANČNÍ STRÁŽE, ČETNICTVA A STÁTNÍ POLICIE

- dozorce FS Josef Navrátil (OFS Bartošovice v Orlických horách) zraněn henleinovci ve Vrchní Orlici

- dozorce FS Josef Pavlišta (OFS Fuchsova Huť) padl při útoku henleinovců na polní stráž SOS na Čerchově

- respicient FS František Zabilka (OFS Silica) zastřelen nešťastnou náhodou čs. vojínem Josefem Šoffem u Silice

- strážmistr stát. pol. Václav Staněk (člen družstva SOS) zemřel v nemocnici Most na následky zranění henleinovci ze Zel. Dolu-Brandova

Zdroje a literatura:

  1. veškerá dostupná literatura zabývající se armádou a opevněním 1938
  2. ropiky.net

Vloženo: 25.9.2008
Autor: Zdeněk Hanáček
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)