[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.236.143.154 () [ Přihlásit ]

OSUDNÉ ZÁŘÍ 1938 - PŘEHLED ZPRÁV - STŘEDA 28. 9. 1938 - 4. mob. den


OSUDNÉ ZÁŘÍ 1938 - VÝBĚR ZPRÁV DNE 28. 9. 1938 - 4. MOBILIZAČNÍ DEN

LEHKÉ OPEVNĚNÍ

- vybetonovány objekty LO vz. 37:

I. sbor: 2. postavení: 162/24/A-220Z

II. sbor: HOP: L1/270/A-120Nlom., M2/225/A-160N, O3/10/A-180N, Liběchovská příčka: R1/9/A-160N, P2/70/A-160Nšik., P1/16/A-180N

- zadán k výstavbě podúsek LO vz. 37 17 Moravské Budějovice

- zadán k výstavbě podúsek LO vz. 37 19 Želetava

- schválen poslední dodatečně vložený objekt 101/A-160Z v úseku LO vz. 37 116 Berounka v Hlásné Třebáni

-----------------

TĚŽKÉ OPEVNĚNÍ

SEVER:

- probíhá betonáž pěchotního srubu N-S-53 (podúsek TO Sedloňov)

- dokončena betonáž dělostřeleckého srubu N-D-S-75 (podúsek TO Dobrošov)

----------------------------------------------------------------

SITUACE V ARMÁDĚ

- PROBÍHÁ MOBILIZACE PODLE NÁSTUPOVÉHO PLÁNU VII varianty XIII

- čs. hlavní štáb nařídil zostřenou pohotovost čs. armády

- prvosledové útvary čs. armády dosáhly bojové pohotovosti, „B“ jednotky končily mobilizování a odcházely do nástupových prostorů, kde se již soustředilo cca 50% jednotek

- velitel 1. A nařídil osobní a tajnou instrukcí č. 1: „1. armáda má uhájiti Čechy. Hlavní důraz kladu na zajištění styku se 4. armádou na jihu a na zajištění směru Č. Lípa - Mladá Boleslav a směru libereckého….II. sbor: Získává co nejvíce času obranou na Labi a opevněné čáře Kamenický potok - Jablonné v Podještědí i v případě ústupu jednotek HP XI z čáry Most - Bílina. Zálohy na tuto čáru však neangažujte. Bez ohledu na sílu nepřátelské ofenzívy musí bezpodmínečně udržet čáru Liběchovský potok - Mimoň - Chrastava - Polubný. Zvláštní důraz kladu na udržení prostoru Polubný a na urychlené vybudování polního opevnění na čáře Liběchovský p. - Mimoň - Chrastava….II. sbor se vynasnaží, aby jednotky určené k obsazení zadního postavení přišly na místo co nejdříve….“

- ve 4:45 Hlavní velitelství zamítlo změny a přeskupení sil navrhované velitelem III. armády generálem Votrubou předchozího dne ráno

- v 8:30 dostal velitel 2. rychlé divize příkaz připravit se na přesun

- v 9:15 dostal velitel I. armády příkaz připravit na přesun 1. rychlou divizi

- v 10:00 hlásil velitel I. armády situaci 1. rychlé divize, kterou chtěl přesunout na levý břeh Vltavy do prostoru Rokycany a Blatná

- v 10:45 nařídil hlavní velitel, aby 5. divize ponechala pěší pluk 79 k dispozici Hraniční oblasti 31

- v 11 hodin se generál Krejčí rozhodl provést další opatření k zesílení obrany jižních Čech a jihozápadní Moravy. 1. rychlá divize, bez praporu tanků umístěného v prostoru Turnov, měla být přesunuta do prostoru Pacov, podřízena Hlavnímu velitelství a připravena k zásahu na jih. 13. divize se měla urychleně soustředit v původním prostoru Kouřim. Odtud ji mělo 10 autokolon ze zálohy hlavního velení převézt do nového prostoru Humpolec, kde by zůstala k dispozici Hlavnímu velitelství pro zásah na jih. Konečně 2. rychlá divize se měla přesunout do prostoru Jaroměřice, kde by přešla do pravomoci velitele III. sboru a byla připravena k zásahu na jihozápad. Generál Krejčí současně informoval generála Prchalu o rozmístění 1. rychlé divize a 13. divize a doporučil mu, aby v případě naprosté nutnosti, pokud nebude mít spojení s hlavním velením, použil tyto jednotky ke splnění svého úkolu.

- určité výhrady k nové sestavě vyjádřil velitel I. armády generál Vojcechovský. V poledne hovořil s náčelníkem štábu Hlavního velitelství generálem Fialou a navrhoval podřídit VI. sbor I. armádě. Dále upozornil, že na západ od Vltavy je pěší pluk 11, kterému nikdo nevelí. Hlavní velení se rozhodlo ponechat situaci tak, jak bylo nařízeno s tím, že ke změně dojde později.

- odpoledne přijel na hlavní velitelství československé armády francouzský generál Louis Faucher, který se na protest proti postupu své vlády vzdal hodnosti, vrátil vyznamenání a nabídl své služby v Československu

- ve 13 hodin nařídil hlavní velitel, v rámci urychlení nástupu záložních divizí na jižní Moravě nařídil, aby si 6. a 19. divize vzájemně vyměnily dva ze svých tří pěších pluků

- ve 13:45 bylo nařízeno, patrně opět na zásah vedení státu, zastavit ihned vypouštění Vranovské přehrady

- v 17 hodin byla vyřešena situace pěšího pluku 11 jeho podřízením 5. divizi soustřeďující se v prostoru Písek

----------------------------------------------------------------

POLITIKA

- prezident republiky pověřil zatímním řízením Nejvyššího úřadu hospodářského generála Syrového

- Chamberlain poslal Hitlerovi nový dopis, ve kterém projevil ochotu přijet do Berlína a jednat o Československu společně s Francií a Itálií

- odpoledne Hitler pozval Chamberlaina, Daladiera a Mussoliniho na 29. září do Mnichova

- ve 21 hodin se hlavní velitel dozvěděl z dálnopisu od předsedy vlády generála Syrového o schůzce čtyř mocností v Mnichově. Syrový dále informoval o snaze Velké Británie docílit řešení smírnou cestou, o stále nevyjasněném postoji Polska a upozorňoval, že nebezpečná bude asi noc z 30. září na 1. října.

- po zprávách o konferenci v Mnichově se u prezidenta ohlásili čtyři zástupci zmobilizované armády: hlavní velitel arm. gen. Krejčí, velitel 1. armády arm. gen. Vojcechovský, velitel 2. armády div. gen. Luža a velitel 4. armády arm. gen. Prchala. Společně se snažili přesvědčit Edvarda Beneše, že do války je potřeba jít za každou cenu. Upozorňovali ho, že armáda chce a bude bojovat, a to i kdybychom zůstali sami. Prezident s nimi nesouhlasil a gerálové odcházeli v zoufalé náladě. Generál Krejčí ještě jednou v dálnopisném rozhovoru s generálem Syrovým a v telegramu prezidentu republiky žádal rozhodný postoj a odmítnutí ústupků.

----------------------------------------------------------------

OBĚTI Z ŘAD ČS. ARMÁDY, FINANČNÍ STRÁŽE, ČETNICTVA A STÁTNÍ POLICIE

- svob. v zál. Bohumil Mayer (voj. posila SOS) zastřelen henleinovci při přepadu hlídky SOS v Železné

- por. pěch. Zikmund Schreiber (p. pl. 46) sebevražda v důsledku psychického vypětí po mobilizaci

- voj. v zál. Petr Sládek (voj. posila SOS) zastřelen henleinovci ve Vyšším Brodě

- plk. pěch. Ladislav Vysušil (vel. p. pl. 32), 1:10, se v Košicích v důsledku psychického vypětí zastřelil

- dozorce FS Rudolf Josiek (OFS Hazlov) zastřelen henleinovci při útoku na polní stráž SOS u Horních Loman

- dozorce FS Josef Oczko (OFS Švarcava) padl v boji při přepadu hlídky SOS henleinovci u Švarcavy

- strážmistr čet. Ladislav Mráz (čet. st. Svojšín) zavražděn henleinovci u Pavlova Studence (Hermannsreith)

Zdroje a literatura:

  1. veškerá dostupná literatura zabývající se armádou a opevněním 1938
  2. ropiky.net

Vloženo: 28.9.2008
Autor: Zdeněk Hanáček
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)