[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.236.143.154 () [ Přihlásit ]

OSUDNÉ ZÁŘÍ 1938 - PŘEHLED ZPRÁV - ČTVRTEK 29. 9. 1938 - 5. mob. den


OSUDNÉ ZÁŘÍ 1938 - VÝBĚR ZPRÁV DNE 29. 9. 1938 - 5. MOBILIZAČNÍ DEN

LEHKÉ OPEVNĚNÍ

- vybetonovány objekty LO vz. 37:

I. sbor: 2. postavení: 162/25/A-220Z, 168/20/A-160Z

II. sbor: HOP: C1/100/A-140Nšik., M2/226/A-120N, O2/61/A-140Z, Liběchovská příčka: R2/50/A1-180Nlom., Q2/49/A-160Z, Q1/18/A-160N, P2/248/E1N

-----------------

TĚŽKÉ OPEVNĚNÍ

SEVER:

- probíhá betonáž pěchotního srubu N-S-53 (podúsek TO Sedloňov)

- stavební firma zjišťovala, jestli má pokračovat ve vrtání studní (TO - Polubný) ŽSV VII. ji vyrozumnělo, že se dál vrtat nebude a aby co nejdříve odvezla vrtací soupravy ze staveniště

----------------------------------------------------------------

ZBRANĚ, VYBAVENÍ

- přijeli do Opavy první montéři Škodovky pro instalaci dieselagregátů v TO v úseku „OP“

- Vítkovice pravděpodobně obdržely výnos čj. 31109/taj.hl.št.ŘOP o programu zkoušek objektu „OR“

----------------------------------------------------------------

SITUACE V ARMÁDĚ

- PROBÍHÁ MOBILIZACE PODLE NÁSTUPOVÉHO PLÁNU VII varianty XIII

- plánovaný termín ukončení mobilizace

- v nejvyšších kruzích čs. armády vyvrcholilo napětí v souvislosti s mnichovskou konferencí.

- v 8:45 hodin oznámil velitel IV. armády hlavnímu veliteli, že si ponechává ke své dispozici 2. rychlou divizi.

- dopoledne dálnopisně hovořil hlavní velitel generál Krejčí s předsedou vlády generálem Syrovým. Ludvík Krejčí upozorňoval na velké odhodlání armády bojovat a na to, že vojáci jen těžko vyklidí pohraniční opevnění. Syrový se odvolával na složitou politickou situaci, britsko-francouzský plán z 19. září a zradu spojenců. Samostatná obrana, podle něj, znamenala likvidaci národa.

Před obědem se na Hlavním velitelství v Račicích objevili generálové Luža, Prchala a Ingr. Jejich návštěva téměř jistě souvisela s politickou situací a se svými kolegy zřejmě probírali možnosti vojenské obrany Československa. Po obědě odjeli Luža, Prchala a s nimi generál Krejčí do Prahy. Cestou se k nim připojil ještě generál Vojcechovský. Někdy odpoledne se všichni čtyři vysocí armádní činitelé ohlásili na Hradě u prezidenta Beneše. Při audienci jednomyslně zdůrazňovali, že je třeba jít do války, národ je jednotný a armáda chce bojovat. Edvard Beneš s těmito názory nesouhlasil. Na jedné straně oceňoval postoj armády i národa, na druhé straně odmítal vést zemi do izolované války. Přesvědčoval vojáky, že válka stejně přijde a v ní budou potrestáni všichni, kteří nám odmítají pomoci. Generálové odcházeli od prezidenta nespokojeni a v zoufalé náladě.

- generál Krejčí odeslal telegram přímo prezidentu Benešovi. Doporučoval v něm rázně odmítnout Hitlerovy požadavky. Poukazoval přitom na dobře vyzbrojenou armádu a její skvělou morálku. Současně ale podmiňoval úspěšnou obranu proti Německu postojem Polska. Prezident telegram obdržel ve 13:30 hodin.

- v 15:50 došel na Hlavní velitelství telegram, ve kterém Edvard Beneš poněkud matoucím způsobem jednak souhlasil s názory generála Krejčího a dále uváděl, že je nutno zvážit, zda jít do války osamoceně.

- v 16:10 hodin vydalo Hlavní velitelství instrukce pro organizaci dobrovolnických oddílů. Zatím se měly provést jen přípravy, především soupis dobrovolníků. Zbraně jim měly být vydány až v okamžiku nepřátelského útoku. Pokud dobrovolníci chtěli, mohli jako jednotlivci okamžitě nastoupit k nejbližší vojenské jednotce. Dobrovolníci měli být v případě války soustředěni ve výcvikových Táborech Humenné a Rachov, tam vycvičeni v obsluze československých zbraní a pak z nich zformovány vojenské jednotky, např. prapory a pluky pěchoty. Nejvíce dobrovolníků se hlásilo z Jugoslávie.

- ve 23 hodin došel na Hlavní velitelství telegram z Prahy, ve kterém se uvádělo, že podle nepotvrzených zpráv z Mnichova již došlo k dohodě o postoupení pohraničních území Československa a jeho provedení

----------------------------------------------------------------

POLITIKA

- ve 12:45 zahájil Hitler konferenci v Mnichově

- ve 23 hodin hotov konečný text smlouvy

- do půlnoci byla smlouva podepsána

----------------------------------------------------------------

OBĚTI Z ŘAD ČS. ARMÁDY, FINANČNÍ STRÁŽE, ČETNICTVA A STÁTNÍ POLICIE

- voj. v zál. Adam Krzyžánek (8. voz. eskadrona, dr. pl. 2) pobodán čs. vojákem německé národnosti Josefem Sikorou

- voj. v zál. Karel Skácel (voj. posila SOS) pad v boji s henleinovci v Linhartovech

- voj. v zál. Bedřich Soukup (žen. pl. 5) zabit při výbuchu miny na objektu v Babyloně

- des. v zál. Josef Švarc (žen. pl. 5) zabit při výbuchu miny na objektu v Babyloně

- voj. v zál. Josef Tůma (žen. pl. 5) zabit při výbuchu miny na objektu v Babyloně

Zdroje a literatura:

  1. veškerá dostupná literatura zabývající se armádou a opevněním 1938
  2. ropiky.net

Vloženo: 29.9.2008
Autor: Zdeněk Hanáček
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)