[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.236.143.154 () [ Přihlásit ]

OSUDNÉ ZÁŘÍ 1938 - PŘEHLED ZPRÁV - PÁTEK 30. 9. 1938 - 6. mob. den


OSUDNÉ ZÁŘÍ 1938 - VÝBĚR ZPRÁV DNE 30. 9. 1938 - 6. MOBILIZAČNÍ DEN

LEHKÉ OPEVNĚNÍ

- vybetonovány objekty LO vz. 37:

II. sbor: HOP: A/266/A-140N, C1/99/A-120N, F2/239/A-120N, Z3/148/A-140Z, CH1/109/A-140Nlom., O3/8/A-160N, Liběchovská příčka: S2/59/A-180Nšik., S1/212/D2N, R1/8/A-160N

- v úseku LO vz. 37 184 Staňkovský rybník dohotoven celý 1. sled

- v 19:00 velitel VSD v úseku LO vz. 37 196 Jablonec (Knížecí Stolec) byl vyrozuměn, že má evakuovat veškerý cenný materiál

- po uklidnění situace se podařilo získat dostatek starších dělníků z okolí, kteří zhotovili zbývající 3 vrstvy betonu u objektu LO vz. 37 197/12/A-180Z

- plánované nejpozdější dokončení úseku LO vz. 37 191 Lenora (Horní Vltavice)

- plánované nejpozdější dokončení úseku LO vz. 37 144 Týn

-----------------

TĚŽKÉ OPEVNĚNÍ

SEVER:

- probíhá betonáž pěchotního srubu N-S-53 (podúsek TO Sedloňov)

- OP-S-40 výztuž připravena z 60%

- OP-S-44 vrtání studny nedokončeno

- StM-S-53 dovoz železa a cementu

- StM-S-51 dovoz železa

- StM-S-49 sklady na materiál

- StM-S-47, StM-S-41, StM-S-27 vrtání studny nedokončeno

- StM-S-43, StM-S-39, StM-S-38 příjezdová komunikace

- StM-S-40 deponie na materál

- StM-S-37 příprava vrtání studny

- StM-S-36 budování pracovní plošiny

- StM-S-35 dovoz štěrku, písku a železa

- StM-S-29 dovezeno železo, vrtání studny nedokončeno

- StM-S-28 dovezeno železo, vodící traverzy bednění

- StM-S-25 zahájeno vrtání studny

- StM-S-24 výkop, pažnice vrtu studny, vrtání studny nedokončeno

- StM-S-23 zahájen dovoz písku

- N-S-43 70% odstranění bednění

- N-S-44 50% odstranění bednění

- N-S-54 40% příprava výztuže

- N-S-55, N-S-56 30% výztuže

- N-S-58 vrtání studny 10m (vrtání studny nedokončeno)

- N-S-59 vrtání studny 20m (vrtání studny nedokončeno)

- N-S-62b, N-S-63, N-S-64 odstraněno bednění

- N-S-65, N-S-68 10% kanalizační práce

- N-S-66 10% uložení výztuže

- N-S-67 70% příprava výztuže

- N-S-69 20% úprava terénu

- N-S-80 dopraven prstenec AJ

- T-S-40 bednění 100%

- T-S-41 betonáž zastavena

- T-S-42 bednění bez výztuže

- T-S-60 zalití zvonu neprovedeno

- KrK-L-S-I, KrK-L-S-II dovoz materiálu

- KrK-K-S-I dovoz materiálu 40%

- KrK-K-S-II dovoz materiálu 70%

- Li-C-S-4 dovoz železa 100%

- Li-C-S-5 příprava výztuže 45%

- dělostřelecká tvrz Smolkov: vetilace 65%, elektroinstalace 80%, vodoinstalace 70%, výtahy 90%, neosazena dělostřelecká otočná věž, nedodány 3x 10cm houfnice vz. 38

JIH:

- MJ-S-5 materiál připraven, studna nedokončena

- MJ-S-6 100% železa, 60% štěrk

- MJ-S-7 100% železa dovezeno

- MJ-S-8 postaven sklad cementu

- MJ-S-17 90% armování

- MJ-S-18, MJ-S-19 dovoz písku a štěrku 50%

- MJ-S-30 dovoz materiálu 10%, studna nedokončena

- MJ-S-31 100% železa, 60% štěrk

- MJ-S-32 100% železa

- MJ-S-35 studna nedokončena

- MJ-S-36 vyhloubena studna

- MJ-S-37 zřízena studna a provedena část výkopu

- MJ-S-38 zřízena studna a proveden výkop

- MJ-S-39 zřízena studna a provedena část výkopu

- MJ-S-40 proveden výkop, zahájena stavba ohrady, strážnice, kanceláře a přikročeno k přípravě betonářských prací

- MJ-S-41 pouze předběžně vytyčen

----------------------------------------------------------------

- ŘOP nařídilo zastavit jakékoliv opevňovací práce

- vyčerpáno 2.566.850.000,- Kč (v této částce je zahnuta výstavba pevnostních objektů a nákup zbraní za 806.309.473,- Kč)

----------------------------------------------------------------

ZBRANĚ, VYBAVENÍ

- do objektů TO MO-S-10, MO-S-11, MO-S-15, MO-S-17, MO-S-24, OP-S-29, OP-S-36b, StM-S-34, K-S-7, K-S-14, R-S-65, R-S-68, R-S-72, R-S-87, N-S-43, N-S-60, N-S-61, N-S-64, T-S-43, T-S-58, T-S-61 a T-S-82 nedodány 9cm minomety

- do objektů TO MO-S-16, MO-S-23, MO-S-32, MO-S-37, K-Bg-S-10, K-S-18 a K-Am-S-40 neosazeny kulometné otočné věže OR

- ve Vítkovicích vyroben pancéřový zvon ZN č. 218 pro pěchotní srub OP-S-37

- pancéřový zvon ZP pro tvrzový pěchotní srub K-Ba-S-23 č. 165 odlit, osoustružen a tepelně opracován

- ze 795 objednaných pancéřových prvků vyrobeno 406 ks - v TO osazeno 382

- montéři Škodovky se dostali k montáži prvního! dieselagregátu na opavsku v pěchotním srubu OP-S-6 - katastrofální zpoždění dodávek!!

- k dispozici pouze 2 prototypy minometu 5 cm (B10), 1 prototyp minometu 12 cm (B12)

- převzato jen několik vzorových kompletů „úplné lafety vz. 38“ - z 5.000 objednaných strakonických lafet nedodáno nic!

- jen asi 2.000 min PÚV připraveno k použití, ale ani ty neopustily továrnu!

- měly být dodány mřížová vrata pro tvrzový vchodový objekt K-Ba-S-22a

- velitelství sborů obdržela rozkaz MNO, který ihned předala podřízeným útvarům. Rozkaz zněl: „Zařiďte ihned, aby ženijní skupinoví velitelé vašeho úseku zastavili veškeré práce na těžkém opevnění. Je nutno připraviti pro každý případ oddíly pro odmontování cenného zařízení, tj. zbraní, strojů, spojovacích přístrojů, filtrů, optických přístrojů atd. Velitelé hraničářských pluků sestaví ihned oddíly schopného personálu k odmontování tohoto zařízení. Je v zájmu věci, aby v případě potřeby bylo odsunuto co nejvíce materiálu. Demontážní oddíly vašeho pluku sestavte ze schopného personálu a případný nedostatek mechaniků, zámečníků, strojníků a montérů vyžádejte si okamžitě od velitele nejbližšího útvaru. K odbornému dohledu a technickému řízení prací použijte personálu ŽSV… Známost tohoto opatření a jeho účel omezte na nejmenší počet důstojníků. K dopravě vašich rozkazů použijte výhradně kurýrů. Rozkaz k případnému provedení demontáže bude vydán zvlášť“.

- téměř zcela dokončena stavba 2 kasárenských budov pro SP XXIX na jihovýchodním úpatí Jizery

- stavba 2 kasárenských budov (60 a 120 mužů) na Studenově dokončena zhruba z 80% a objekt v Zabylech (pro 90 mužů) (v údolí Jizery severně od osady Zabyly) dokonce z 90%

----------------------------------------------------------------

ZVONY, KOPULE

- měl se osazovat 1 pancéřový zvon ZN na pěchotním srubu OP-S-36b (III. série?)

- měl se osazovat 1 pancéřový zvon ZN a 1 pancéřový zvon ZD na pěchotním srubu OP-S-37 (III. série?)

- měly se osazovat 2 pancéřové zvony ZN na pěchotním srubu OP-S-40 (III.série?)

- ze 150 ks objednaných lafet pro tk do pancéřových zvonů ZD nenainstalována žádná

----------------------------------------------------------------

PEVNOSTNÍ KABELOVÁ SÍŤ

- v úseku MO dokončena (nataženy kabely a napojeny)

- v úseku OP uloženo jen 9 km z plánovaných 65 km

- v úsecích K a R uloženo asi 230 km kabelů z plánovaných 255 km

----v úseku „K-východ/a" (K-S-2 - K-Am-S-45) provedeno asi 65% prací

----v úseku "K-západ/a (K-S-46 - K-S-53b) – hotovo

----v úseku "K-západ/b (R-S-54 – R-S-63) – hotovo

----v úseku "K-západ/c (R-S-64 – R-S-91) – provedeno 65%

- v úsecích N a T kabelové trasy jen vytyčeny

- v úsecích StM, Li a MJ proběhl pouze základní terénní průzkum

- v Komárně a Bratislavě těsně před dokončením (jen odstraňovány poslední závady)

----------------------------------------------------------------

PŘEKÁŽKY

- ve valtickém úseku dokončeny PP překážky z více než 2/3 a PT překážky rozpracovány asi z 1/3

- lhůta na dokončení stavby překážek (úsek IX) v úsecích LO vz. 37 C – X – D

- lhůta na dokončení stavby překážek (úsek V) v úsecích LO vz. 37 CH1, CH2

- lhůta na dokončení stavby překážek (úsek I) v úsecích LO vz. 37 J2 – K

- lhůta na dokončení stavby překážek (úsek II) v úsecích LO vz. 37 L - M

- lhůta na dokončení stavby překážek (úsek I) v úsecích LO vz. 37 N, O1, O2

- počet zaměstnanců při výrobě a stavbě překážek (úsek VI) v úsecích LO vz. 37 P3, P2, P1 - 5 vedoucích (češi), 110 dělníků (98 češi, 12 němci)

- počet zaměstnanců na stavbě překážek v úseku 172/I: 44 dělníků

- stav výstavby překážek vybudovaných na Pražské čáře - typ C - z plánovaných 37.311m hotovo 34.890m, protipěchotní - z plánovaných 34.783m hotovo 25.713m a zemní úpravy plánováno a hotovo 1.633m

- překážky v úseku K-S-2 – K-Bg-S-13 – hotovo

- překážky v úseku K-S-14 – K-Ba-S-24 – téměř hotovo (asi 90%)

- překážky v úseku K-S-25 – K-S-36 – téměř hotovo (asi 93%)

- překážky v úseku K-S-37 – K-S-53b – hotovo

- překážky v úseku R-S-54 – R-S-91 - hotovo

----------------------------------------------------------------

SITUACE V ARMÁDĚ

- PROBÍHÁ MOBILIZACE PODLE NÁSTUPOVÉHO PLÁNU VII varianty XIII

----------------------------------------------------------------

POLITIKA

- v 1:30 hodin byla podepsaná dohoda předána československým zástupcům s tím, že se považuje automaticky za přijatou

- v 2:05 se na Hlavním velitelství dozvěděli výsledky mnichovské konference z hlášení německého rozlasu

- v 6:15 oficiálně předal text mnichovské dohody ministru Kroftovi německý chargé d’affaires Hencke, Krofta ihned informoval předsedu vlády Syrového a šéf diplomatického protokolu Jaromír Smutný prezidenta Beneše.

- v 8:15 hodin dostal velitel I. armády příkaz dostavit se v 10:30 hodin do Prahy na Hlavní štáb, kde měl počkat na příchod hlavního velitele.

- v 9:30 hodin začala na Hradě u prezidenta porada představitelů dřívějších vládních koaličních stran

- v 9:45 hodin se sešla k jednání v Kolovratském paláci vláda.

Ráno žádal prezident Beneš, aby generál Krejčí přiletěl ihned do Prahy na zasedání ministerské rady.

Ludvík Krejčí odpověděl, že přistane okolo 10. hodiny v Ruzyni.

Do Prahy s Krejčím odletěl generál Husárek. Po příletu společně odjeli na Hrad a cestou se k nim pravděpodobně připojil generál Vojcechovský. Na Hrad dorazil i generál Syrový, který odešel ze zasedání vlády. Generálové Syrový, Krejčí a Husárek byli vzápětí zavoláni na poradu politiků u prezidenta, kde provedli vojenský rozbor situace. Syrový mluvil první. Bez pomoci Francie a při nepřátelství Polska považoval válku za beznadějnou. Obdobně se vyslovil i Krejčí. Oba nemluvili nijak vyhraněně, bylo to spíše trpké a obtížně formulované myšlení nahlas. Generál Husárek popsal stav výstavby opevnění a potvrdil nepříznivou situaci, v níž se armáda ocitla. Generálové uvedli, že je pouze na politicích, aby rozhodli. Armáda, pokud k tomu dostane rozkaz, bude bojovat jak nejlépe bude umět.

od 11:40 do 12 hodin proběhla porada vlády o konečném stanovisku k mnichovskému diktátu a skončila přijetím jeho podmínek. Nikdo nebyl proti, chyběl jen Petr Zenkl, který podal demisi. Zasedání se účastnili prezident Beneš a generál Krejčí. Ten ale nepromluvil ani slovo, takže není jasné, proč byl pozván. Zdá se, že vláda chtěla, aby někdo z vojáků „byl u toho“ a přijal část zodpovědnosti.

Názory generálů chtěl znát také sovětský vyslanec Alexandrovskij, který byl na Hradě. Syrový a Krejčí s ním odmítli mluvit. Setkal se jen s generálem Husárkem, a to až poté, co vláda přijala mnichovský diktát. Husárek připomněl obtíže pomoci pozemní cestou i odpor Polska. Pro přijetí letectva zase chyběla vhodná letiště a letecký benzín.

ve 12:30 hodin informoval ministr zahraničí ČSR Kamil Krofta vyslance Itálie, Francie a Velké Británie o podřízení mnichovskému rozhodnutí. Zastupitelským úřadům v Paříži a Londýně poslal depeši: “Upozorněte vládu, hl. štáb, že mnichovským rozhodnutím nás přinutili vydat pevnosti neporušené a vyzbrojené. Upozorněte je, že svým rozhodnutím se tudíž postarali o další vyzbrojení Hitlera proti sobě, neboť v pevnostech, které jsme nuceni vydat do 10. října, je za 2 miliardy kanónů, kulometů a munice“.

ve 14 hodin navštívil Edvarda Beneše protikapitulačně smýšlející poslanci a pokusili se o nemožné – přesvědčit prezidenta o nutnosti boje.

v 17 hodin promluvil v rozhlase generál Syrový a šokoval všechny zprávou o souhlasu s mnichovským diktátem.

Odpoledne odletěli do Berlína čs. delegáti do smíšené mezinárodní komise pro realizaci mnichovské dohody. Za armádu byli vybráni generál Husárek, plukovník Štěpánský a podplukovník Jirka. Velitel VI. sboru, v jehož oblasti leželo I. pásmo okupace, dostal rozkaz stáhnout všechny jednotky za hlavní obranné postavení a zabránit případným srážkám s německou armádou.

----------------------------------------------------------------

OBĚTI Z ŘAD ČS. ARMÁDY, FINANČNÍ STRÁŽE, ČETNICTVA A STÁTNÍ POLICIE

- voj. v zál. Antonín Mejzlík (cykl. rota, SPO 31) zastřelen henleinovci ve Vyšším Brodě

- des. v zál. Otto Vojáček (děl. pl. 8) zavražděn v Křišťanovicích čs. vojákem něm. národnosti des. v zál. Janem Stromskim, který poté zběhl

- voj. Jan Rymeš (2. rota SP X) zemřel v nemocnici Znojmo, po střel. zranění henleinovců v Hraběticích téhož dne

- dozorce FS František Karásek (OFS Plesná) zraněn henleinovci u Plesné

- strážmistr stát. pol. Josef Petráš (člen družstva SOS) padl v boji s henleinovci u Pomezí nad Ohří (Mühlbach)

Zdroje a literatura:

  1. veškerá dostupná literatura zabývající se armádou a opevněním 1938
  2. ropiky.net

Vloženo: 30.9.2008
Autor: Zdeněk Hanáček
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)