[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.236.143.154 () [ Přihlásit ]

OSUDNÉ ZÁŘÍ 1938 - PŘEHLED ZPRÁV - SOBOTA 1. 10. 1938 - 7. mob. den


OSUDNÉ ZÁŘÍ 1938 - VÝBĚR ZPRÁV DNE 1. 10. 1938 - 7. MOBILIZAČNÍ DEN

LEHKÉ OPEVNĚNÍ

- vybetonovány objekty LO vz. 37:

I. sbor: 2. postavení: 168/22/A-180N

- definitivně zastaveny veškeré práce v úseku LO vz. 37 191 Lenora (Horní Vltavice)

- 8:30 příslušníci VSD a podnikatel z úseku LO vz. 37 196 Jablonec (Knížecí Stolec) dorazili do Českých Budějovic

- téměř dokončena betonáž objektu LO vz. 37 Z3/148/A-140Z, po příchodu zprávy o odstoupení pohraničí už dělníci zřejmě odmítli dokončit horní část pravého ochranného křídla

- stavba podúseku LO vz. 37 16 Moravský Krumlov pravděpodobně ještě pokračuje

-----------------

TĚŽKÉ OPEVNĚNÍ

SEVER:

- dokončena betonáž pěchotního srubu N-S-53 (podúsek TO Sedloňov)

- ŽSV V. Náchod nařídilo práce na tvrzích Skutina a Dobrošov okamžitě zastavit

- stav prací na děl. tvrzi Berghöhe:

o nouzový východ a kabelové komory - šachta nouzového východu je vybetonována, v příslušné komoře se připravuje bednění. Zbývající kabelové komory vybetonovány a dokončuje se vnitřní úprava

o ventilace - materiál dodán na povrchové objekty. 2 montéři pracují na větrání povrchových objektů. Chybí všechny ventilátory

o el. instalace v podzemí - dodán jen kabel, který je dosud na nádraží. Na stavbě není montérů firmy

o vodovodní instalace podzemí - dodán materiál, nepracuje se - firma neodeslala žádného montéra

o el. instalace a voda - povrchové objekty hotovy

o celkové hlášení o podúseku 2/III: stavební práce hotovy až na strojovnu a osazení dveří v podzemí

----------------------------------------------------------------

ZBRANĚ, VYBAVENÍ

- ŘOP odeslalo velitelství II. a IV. sboru rozkaz: „Nařiďte ihned demontáž a evakuaci cenných zařízení, zbraní a munice všech objektů u Králík, počínaje objektem K-S-2 přes Horku až do objektu K-S-16 v to. Především vymontujte a evakuujte 4cm dělové hlavně, kulomety a dělostřeleckou a kulometnou munici, pak lafetace, výstroj a další. Pro vymontování lafet 4 cm kanónů dostaví se dne 2. 10. deset montérů Škodových závodů k ŽSV III v Jablonném nad Orlicí.“

- kasárny Červená Voda, Těchonín dokončeny, kasárny Klášterec n. O. dokončeny na 80%, Rokytnice na 90% a Velká Zdobnice jen úprava terénu

----------------------------------------------------------------

ZVONY, KOPULE

- lístek Ing. Skály z ŘOP Škodovce: „Lití nových zvonů zatím zastavte. Rovněž s opracováním odlitých vyčkejte dalších příkazů. Z ostatního materiálu zatím nezačínejte nové věci“.

- ve Škodovce dokončena věž Y/RO č.1 na 85%, č. 2 na 70%

----------------------------------------------------------------

SITUACE V ARMÁDĚ

- PROBÍHÁ MOBILIZACE PODLE NÁSTUPOVÉHO PLÁNU VII varianty XIII

----------------------------------------------------------------

POLITIKA

- čs. vláda v Praze dostala maďarskou nótu, která požadovala co nejdřív začít jednat o maďarské menšině a poskytnutí práva na sebeurčení

- ve 14:00 začala okupace I. pásma čs. pohraničí - Šumava - (Bučina, Knížecí Pláně, Silnice, Kunžvart, Pumperle, Kyselov...)

- H. Göring při jednání s čs. vyslancem v Berlíně Mastným upozornil, že německá vláda nestrpí, aby čs. prezidentem byl nadále Edvard Beneš. Pokud by prezidentem zůstal, bude Německo jednat s ČSR s naprostou bezohledností

----------------------------------------------------------------

OBĚTI Z ŘAD ČS. ARMÁDY, FINANČNÍ STRÁŽE, ČETNICTVA A STÁTNÍ POLICIE

- voj. v zál. Karel Beneš (I. prapor pěšího pluku 21) padl v boji s henleinovci na Rennerovkách (Rennerbauden)

- voj. v zál. Jan Boháč (p. pl. 1) padl v boji s henleinovci v Českém Krumlově

- voj. v zál. František Staněk (p. pl. 1) zastřelen v boji s henleinovci u Českého Krumlova

- voj. v zál. Josef Hampl (p. pl. 5) spáchal sebevraždu v důsledku kapitulace

- voj. v zál. Rudolf Schütze (němec, cykl. rota SPO 3) postřelen henleinovci v Načkovicích (zemřel 17. 10. v nem. Mladá Boleslav)

- dozorce FS František Karásek (OFS Plesná) zemřel v Aši, po zranění henleinovci u Plesné 30. 9.

Zdroje a literatura:

  1. veškerá dostupná literatura zabývající se armádou a opevněním 1938
  2. ropiky.net

Vloženo: 1.10.2008
Autor: Zdeněk Hanáček
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)