[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.236.143.154 () [ Přihlásit ]

OSUDNÉ ZÁŘÍ 1938 - PŘEHLED ZPRÁV - PONDĚLÍ 3. 10. 1938 - 9. mob. den


OSUDNÉ ZÁŘÍ 1938 - VÝBĚR ZPRÁV DNE 3. 10. 1938 - 9. MOBILIZAČNÍ DEN

LEHKÉ OPEVNĚNÍ

- vybetonovány objekty LO vz. 37:

I. sbor: 2. postavení: 168/24/A-180N

- na dotaz velitelství III. sboru odpovědělo ŘOP strohým telegrafickým příkazem: „Ve stavbě lehkého opevnění 2. postavení Morava – jih pokračujte!“

- ve stavebním úseku LO vz. 37 LIII Zohor ještě pracuje 234 dělníků pod dozorem 4 vedoucích

-----------------

TĚŽKÉ OPEVNĚNÍ

- v Polubném konečně zahájen odvoz vrtacích souprav ze stavenišť objektů TO Li-C-5 - C-3 a také strojů z kamenolomu firmy

- objekt K-S-14 již vyklizen a jeho osádka se zabývala nakládáním zbytků materiálu určeného k odvozu

----------------------------------------------------------------

ZBRANĚ, VYBAVENÍ

- v poledne nařízeno odvážení veškerého střeliva ze srubů až na posledních 10%

- ŘOP vydalo první pokyny Škodovce - zastavena výroba munice - více než 830.000 nábojů pro Pt 4cm kanony, veškeré střelivo pro minomety obou ráží a 10 cm houfnice (60.500 ks min pro 9 cm minomety (G) a 216.000 ks 10,5 cm granátů pro houfnice [92]). V platnosti zůstala pouze objednávka 196.000 granátů 4 cm

- z Prahy přijela kolona 37 automobilů, z nichž 9 zůstalo v Opavě a ostatní byly odeslány k ŽSV II, kde bylo ve srubech nesrovnatelně větší množství zbraní, munice a dalšího zařízení

- k poledni - gen. ředitelství Škodových závodů vyslalo 180 montérů a 28 nákladních aut do Hradce Králové k dispozici armádě pro demontáž výzbroje (nabídka nebyla plně využita) - přesto 2 skupiny po 10 montérech a všechna vozidla směřovaly do Rokytnice v Orlických horách a do Trutnova, kde se intenzivně zapojily do demontážních prací

- vojenská správa odeslala dopis všem podnikům pracujícím pro ŘOP s následujícím textem: „V důsledku posledních událostí a potřeby uvedení co nejrychleji do pořádku, co bylo připravováno k obraně státu, sděluje Vám hlavní štáb ŘOP, abyste s okamžitou platností, pokud se již nestalo na telef. příkazy, zařídili následující, pokud jde o materiál ŘOP.

o 1) Nedávat do výroby žádné nové předměty, i když materiál je již zaopatřen a výrobně připraven.

o 2) Zmírniti pracovní tempo na rozdělaných předmětech, aby nemuselo být propouštěno dělnictvo.

o 3) Hlásiti co nejdříve a přesně hl. št. ŘOP stav jednotlivých předmětů:

a) úplně dohotovených a připravených k odeslání v závodě

b) rozpracovaných

c) co a v jakých počtech připraveno pro zadané, ale nezačaté předměty

o 4) Z hotových předmětů - pokud nebude výslovně od vydání tohoto výnosu nařízeno - nic neodesílati a všechny předměty ponechat uskladněny v závodě

----------------------------------------------------------------

SITUACE V ARMÁDĚ

- PROBÍHÁ MOBILIZACE PODLE NÁSTUPOVÉHO PLÁNU VII varianty XIII

- v 1:00 čs. armáda ochází z HOP u Nové Huti

- čs. vojsko ustupuje z Oldřichovic

- v časných ranních hodinách opouští HOP SP XXII

- v 10:30 - velitelství SP XXII opouští Kamenický Šenov

- ve 13:00 - čs. vojenské jednotky opouští Cvikov

- vyklizeny nejsevernější úseky Liběchovské příčky

----------------------------------------------------------------

POLITIKA

- polskou armádou obsazeny Louky a Stonava

- ve 14:00 odstřelena betonová Pt závěra před celnicí na Děčínském Sněžníku a začalo obsazování Podmokel

- německou armádou obsazen Děčín a Hřensko, obsazeno území po čáru Cvikov - Kamenický Šenov - Děčín

- ve 14:00 - německá armáda překročila čáru z 2. 10. a posunula se na nové postavení, obsazeny Petrovice

- v 15:00 německá armáda vstoupila do Cvikova

- v 19:00 obsazen Kamenický Šenov

- zábor v Lužických horách končil na čáře Kamenický Šenov (něm.) - Nový Bor (něm.) - Cvikov (něm.) - Kunratice u Cvikova (čs.) - Jablonné v Podještědí (čs.) - Rynoltice (něm.) - Jitrava (něm.) - Velký Vápenný 790m (něm) - Kryštofovo Údolí (čs.) - Machnín (čs./něm.) - tok Nisy - Ruprechtice (něm.) - Rudolfov (něm.) - Bedřichov (něm.) - Janov n. Nisou (čs.) - Josefův Důl (něm.) - Mariánská hora 873m (čs.) - Černá Říčka (čs.) - Horní Polubný (čs.) [po sev. okraji Liberce a jižním okraji Jizerských hor]. Celé toto pásmo muselo být vyklizeno čs. armádou do 14:00 (odevzdání tzv. II. pásma)

- 1. Hitlerova návštěva v Sudetech - přijel z Hofu, v 11:15 překročil bývalou státní hranici na celnici Wildenau nedaleko Aše - navštívil Aš, Františkovy Lázně, Cheb [projev na náměstí], přes Skalnou, Luby a Markneukirchen se vrátil do Hofu

----------------------------------------------------------------

OBĚTI Z ŘAD ČS. ARMÁDY, FINANČNÍ STRÁŽE, ČETNICTVA A STÁTNÍ POLICIE

- čet. pěch. Arnošt Hrad (12. rota, IV. prap., hr. pl. 6) zemřel v 23:20 v nemocnici v Červené Vodě, spáchal sebevraždu v pěchotním srubu K-S-14 v důsledku kapitulace

- ppor. v zál. Alfons Korec (pol. pekárna 6, sbor. prov. sklad 6) spáchal sebevraždu v Heleníně v důsledku kapitulace

- voj. v zál. František Podlaha (p. pl. 1) zastřelen u Lomu u Českého Krumlova

- des. asp. Bohumil Vávra (10. rota, p. pl. 29) spáchal sebevraždu v důsledku kapitulace

Zdroje a literatura:

  1. veškerá dostupná literatura zabývající se armádou a opevněním 1938
  2. ropiky.net

Vloženo: 3.10.2008
Autor: Zdeněk Hanáček
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)