[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.236.143.154 () [ Přihlásit ]

OSUDNÉ ZÁŘÍ 1938 - PŘEHLED ZPRÁV - ÚTERÝ 4. 10. 1938 - 10. mob. den


OSUDNÉ ZÁŘÍ 1938 - VÝBĚR ZPRÁV DNE 4. 10. 1938 - 10. MOBILIZAČNÍ DEN

LEHKÉ OPEVNĚNÍ

- vybetonovány objekty LO vz. 37:

I. sbor: 2. postavení: 162/26/A-220Z, 168/25/A-180N

-----------------

TĚŽKÉ OPEVNĚNÍ

- demontovány vrtací soupravy ze stavenišť pěchotních srubů KrK-S-I a KrK-S-II

----------------------------------------------------------------

SITUACE V ARMÁDĚ

- PROBÍHÁ MOBILIZACE PODLE NÁSTUPOVÉHO PLÁNU VII varianty XIII

----------------------------------------------------------------

POLITIKA

- zvolena nová úřednická čs. vláda - min. předseda Jan Syrový, ministr zahraničí František Chvalkovský, div. gen. Karel Husárek (ředitel opevňovacích prací) jmenován ministrem veřejných prací

- další Hitlerova návštěva v Sudetech, který přijel za deště z Hofu, v 10:40 překročil bývalou státní hranici u Klingenthalu - Kraslice a přes Sokolov, Loket (přestalo pršet) přijel do Karlových Varů. Tam proběhla přehlídka pěších a tankových oddílů a projev. Večer odjel přes Jáchymov a Boží Dar do Berlína

- přichází polské vojsko od Jablunkova do Oldřichovic, obsazen Hrádek, do Těšína přijíždí obrněný vlak a další s polskými vojáky pro posílení vojsk v Třinci

- v 12:55 odeslán telegram (zadán k odeslání ve 12:30), Praha. - Telegrafická zpráva ministra zahraničních věcí ČSR K. Krofty vyslanectvím ČSR ve Velké Británii a Francii o jednání delimitační komise v Berlíně:

"V jednání komise berlínské se postupuje tak, že se nám staví otázka okresů kol Svitavy a hrozí nám přerušení všech komunikací a zasazení smrtelné rány ve spojení Čech a Moravy. Je třeba, je-li to vůbec možno, docílit, aby oba velvyslanci, francouzský i anglický, v Berlíně dostali hned instrukce, postavit se na naši stranu a pomoci nám ke snesitelnému řešení. Šlo by o to, aby okresy Lanškroun, Svitavy, Mohelnice a Moravská Třebová byla dána nám a nějak to nahraženo ať přemístěním obyvatelstva, ať finančně, ať jinou dohodou. Sami se také obracíme v Berlíně i na vyslance i na vládu. Prosím, hned zakročte. Je to krajně důležité. Krofta"

- ve 14:00 odeslán telegram (zadán k odeslání ve 12:46), Praha. – Telegrafická cirkulární zpráva (telegram byl zaslán všem vyslanectvím ČSR v Evropě, Ženevě, Washingtonu a konsulátu v Dublinu) ministra zahraničních věcí ČSR K. Krofty o požadavcích Maďarska vůči Československu a o návrzích československé vlády na jejich řešení.

"Maďarský vyslanec podal včera ve 22 hodin nótu, že jeho vláda pokládá za důležité, aby se jednání s námi konalo v přátelském duchu, a proto jest nutno, aby některé podmínky byly předem splněny. Maďarská vláda žádá nás, abychom propustili ihned maďarské politické vězně, demobilizovali vojíny maďarské národnosti, ustanovili k zachování pořádku oddíly pod smíšeným velením, odstoupili Maďarsku symbolicky dvě nebo tři pohraniční města, která by byla obsazena maďarským vojskem. V úvahu přichází na západě Komárno, Parkán nebo Šahy, na východě nádraží Nové Město pod Šiatorem, Čop nebo Berehovo. Maďaři navrhují, aby přímé maďarsko-československé jednání bylo zahájeno v Komárně 6. října v 16 hodin, maďarské delegaci bude předsedat Kánya. Na tyto návrhy hodláme odpověděti, že pro těžká a složitá jednání s Německem a Polskem přejeme si, aby formální jednání začalo kolem 13. října nejpozději. Jednáním diplomatickým chceme připraviti jednání odborných komisí. O požadavcích maďarské vlády poznamenáváme, že tato opatření se mohou případně státi až po zásadní dohodě, až po hlavní otázce. Ani Němci, ani Poláci nedomáhali se jejich splnění před obecnou dohodou. Jsme ochotni k přímému jednání a vésti je v duchu nejlepší vůle tak, aby se dospělo k přímé dohodě v době tří měsíců. Krofta"

----------------------------------------------------------------

OBĚTI Z ŘAD ČS. ARMÁDY, FINANČNÍ STRÁŽE, ČETNICTVA A STÁTNÍ POLICIE

- nejsou známy

Zdroje a literatura:

  1. veškerá dostupná literatura zabývající se armádou a opevněním 1938
  2. ropiky.net

Vloženo: 4.10.2008
Autor: Zdeněk Hanáček
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)