[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.236.143.154 () [ Přihlásit ]

OSUDNÉ ZÁŘÍ 1938 - PŘEHLED ZPRÁV - SOBOTA 8. 10. 1938 - 14. mob.den


OSUDNÉ ZÁŘÍ 1938 - VÝBĚR ZPRÁV DNE 8. 10. 1938 - 14. MOBILIZAČNÍ DEN

LEHKÉ OPEVNĚNÍ

- pravděpodobně (mezi 8. - 10. 10.) vybetonovány objekty LO vz. 37:

I. sbor: HOP: 178/33/140Z, 178/35/A-180N, 114/47/A-140N

2. postavení: 124/16/A-140Z

----------------------------------------------------------------

TĚŽKÉ OPEVNĚNÍ

- staveniště polubenského objektu Li-C-S-4 opustilo ještě 11 t cementu a 8 t prutového železa do Velkých Hamrů

- stav prací na dělostřelecké tvrzi Stachelberg: částečný výlom podzemí proveden na 100%, plný výlom na 72%, vybetonováno 7% chodeb a sálů

- ráno - u tvrzového vchodového objektu děl. tvrze Smolkov zůstává jen stráž

- dopoledne - ukončena evakuace objektů u ŽSV X Rokytnice v O. h. (odvezeno veškeré zařízení objektů, překážky ze 2 podúseků zcela, ze 2 podúseků částečně)

- ve 14:30 odjíždí zbytek ŽSV IV z Opavy na velitelství IV. sboru do Olomouce

- v 19:00 - odchází první část osádky děl. tvrze Bouda - zůstalo jen 38 mužů + 1 poručík

- HP 4 ustupuje z TO na novou demarkační čáru

- německá armáda obsadila takřka všechny TO HP 6 i město Králíky, pouze 2 TO K-S-19 a S-20 zůstávají v neobsazeném pásmu - pokračuje evakuace nepřerušenými cestami

----------------------------------------------------------------

PŘEKÁŽKY

- zrušena stavba překážek v úseku 172/I (okolí Krtína)

----------------------------------------------------------------

SITUACE V ARMÁDĚ

- PROBÍHÁ MOBILIZACE PODLE NÁSTUPOVÉHO PLÁNU VII varianty XIII

- v 2:30 - zajišťovací sledy čs. jednotek opouští svá postavení v Krkonoších (V. pásmo)

- dopoledne – z Břeclavi odchází čs. státní policie

- velitelství hr. prap. 2 se věnuje evakuaci škol, civilních úřadů a veškerého materiálu ze svých kasáren na Zlatém návrší

----------------------------------------------------------------

ZBRANĚ, VYBAVENÍ

- všech 267 ks zbraní L1 včetně všeho příslušenství, náhradních hlavní a střeliva je již evakuováno a převezeno na okleštěné území republiky

- důstojníci ŘOPu provedli průzkum ve zbrojovkách - řešilo se:

kromě 1. série 268 kasematních 4cm kanonů vz. 36 (ze kterých se většina dostala do pěchotních srubů) objednalo ŘOP 2. sérii - 273 zbraně, kterou Škodovka už rozpracovala – zůstala v platnosti. Zrušila se pouze 3. série 100 střílen. U minometů Škodovka vykázala jen minimální rozpracovanost a ŘOP snížilo původní objednávku 54 zbraní na pouhých 5 ks. Z objednávky 87 zbraní 10 cm houfnic zůstalo ve výrobě jen 15 ks a 2 otočné a výsuvné děl. věže s příslušnými předpancíři a zařízením. Zrušena další objednávka 72 ks 10 cm houfnic vz. 38

----------------------------------------------------------------

SUDETY

Německá armáda obsazuje:

Čechy: - Velkou Úpu, Králíky

Morava: - ve 12:00 Mikulov, Poštorná (po 13:00 vstoupilo asi 1.500 něm. vojáků do Poštorné od Bernhardsthalu, doprovázeny lehkými tanky, nákladními auty a bateriemi dělostřelectva – pak postup do Břeclavi; Markvartice a Skrbovice (gen. Student a parašutisté, odpoledne projíždí obcí Hitler a Göring)

Slovensko: - Petržalku

Polská armáda obsazuje Fryštát

------

U okresního úřadu Mikulov zabránila německá armáda s ordnery v odjezdu třem autobusům s četami SOS, které se odtud přesunovaly do vnitrozemí. Jednotliví příslušníci SOS byli vytahování z vozidel, tlučeni pažbami pušek a kopáni, odvlékáni do budovy okresního úřadu a zde po týrání vyslýcháni vojáky a gestapem. Po ověření osobních údajů byli propuštěni. Zraněni byli František Brhel (velitel čety), Jan Tindeisek, Alois Marušák, Karel Kosina, Jan Otáhal, Alois Páral, Karel Schoman, Luis Nissel a Bedřich Mährischel, poslední dva příslušníci SOS-Němci, byli zajati. Zranění byli léčeni v Brněnské nemocnici až do 16. 10. 1938. Byla to odveta za úspěšnou činnost německých antifašistů z Republikanische Wehr (též Rote Wehr- RW) při zajišťování klidu ve městě v září 1938.

------

V Českém Rudolci západně od Dačic napadla a odzbrojila jednotka SS družstvo SOS, které opouštělo svá postavení a odcházelo do vnitrozemí. Těžce zraněn a zajat byl strážmistr četnictva Josef Zukal.

------

- pozdě večer - u silnice z Nové Vsi k Hyršovu (jižně od Kdyně) byla hlídka SOS štábního strážmistra Slípky a desátníka v záloze Vojtěcha Reta na nové demarkační linii 400 m za obcí napadena palbou ordnerů. Desátník Ret byl zraněn do nohy, zajat a odvlečen z našeho území na samotu Na spáleném k výslechu a mučení. Další hlídka SOS, vyslaná k pátrání po zmizelém kolegovi, byla rovněž napadena střelbou, zastřelen byl štábní strážmistr Jaroslav Louda. Hlídka se musela stáhnout do Nové Vsi. Vojtěch Ret je v chalupě Na spáleném surově ubit. Jeho zohavená mrtvola byla 9. 10. ve 13:00 hod. na demarkační čáře u Nové Vsi předána čs. orgánům za přítomnosti člena britské vojenské pozorovací mise (dohlížela nad předáváním čs. území dle lhůt a řešila sporné případy). Desátník v záloze Vojtěch Ret byl 11.10. pohřben ve Kdyni, štábní strážmistr Louda v Klatovech.

----------------------------------------------------------------

OBĚTI Z ŘAD ČS. ARMÁDY, FINANČNÍ STRÁŽE, ČETNICTVA A STÁTNÍ POLICIE

- des. v zál. Vojtěch Ret (voj. posila SOS) zraněn, zajat, mučen a ubit henleinovci u Nové Vsi

- št. strážmistr čet. Jaroslav Louda (čet. stan. Kdyně) zastřelen henleinovci při přepadu hlídky SOS u Nové Vsi

Zdroje a literatura:

  1. veškerá dostupná literatura zabývající se armádou a opevněním 1938
  2. ropiky.net

Vloženo: 8.10.2008
Autor: Zdeněk Hanáček
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)