[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.236.143.154 () [ Přihlásit ]

OSUDNÉ ZÁŘÍ 1938 - PŘEHLED ZPRÁV - NEDĚLE 9. 10. 1938 - I. etapa demobilizace


OSUDNÉ ZÁŘÍ 1938 - VÝBĚR ZPRÁV DNE 9. 10. 1938 - I. etapa demobilizace

LEHKÉ OPEVNĚNÍ

- pravděpodobně (mezi 8. - 10. 10.) vybetonovány objekty LO vz. 37:

I. sbor: HOP: 178/33/140Z, 178/35/A-180N, 114/47/A-140N

2. postavení: 124/16/A-140Z

----------------------------------------------------------------

TĚŽKÉ OPEVNĚNÍ

- z Kotle se podařilo odvézt 31 t armatury a traverz

- v 9:00 opouští děl. tvrz Bouda poslední četa z bývalého V. praporu HP 19

----------------------------------------------------------------

SITUACE V ARMÁDĚ

- PROBÍHÁ I. etapa DEMOBILIZACE

- arm. gen. Josef Votruba převzal velení IV. A

----------------------------------------------------------------

SUDETY

Německá armáda obsazuje:

Čechy: - Českou Lípu + další část Liběchovské příčky

Morava: - 10:00 Pohořelice; Hustopeče + prostor úseku LO vz. 37 16 Moravský Krumlov

------

- v Mikulově na radnici uvítali gen. Liszta a rakouského Seyss-Inquarta za účasti knížecího páru Ditrichštejnů

------

- vyklizena četnická stanice ve Stráži pod Ralskem

------

Na mostě spojujícím město Ústí nad Labem se Střekovem se zabarikádovala tlupa SFK. Došlo k prudké přestřelce se sedmičlenným družstvem SOS, při které nacisté zranili tři strážmistry státní policie Václava Píšu, Jana Hávu a Františka Oudu. Strážník Stanislav Pohner ukořistěnou kulometnou pistolí Bergmann zastřelil ordnera Maxe Höhneho, zbytek nepřátel u barikády utrpěl zranění nebo upadl do zajetí. Most přešel do českých rukou. Krátce nato jednotky SOS odešly z města na nové pozice.

- v 19:15 přepadl SFK v Lichkově západně od Králík družstvo SOS praporčíka Kuby, ostřeloval jednotlivé jeho hlídky a postupně celé družstvo zajal a internoval v sále hostince u Rosenbergů. Kolem 21:00 hod. několik desítek henleinovců doprovázených příslušníky SS a SA přepadlo zbytek dalšího družstva SOS praporčíka Františka Talacka (velitel + 3 záložníci) u strážního domku a hradla železniční tratě blízko vesnice. Po prudké přestřelce a těžkému zranění vojína v záloze Jana Koblížka vyšel praporčík Talacko útočníkům vstříc a byl s celou osádku hradla zajat. Freikorps touto zbytečnou akcí pouze demonstroval svou převahu danou odchodem čs. armády a ostatních složek z hranic.

----------------------------------------------------------------

POLITIKA

- zahájeno čs. - maď. jednání o úpravě státní hranice, na palubě parníku „Zsófia“ zakotveném u Komárna

----------------------------------------------------------------

OBĚTI Z ŘAD ČS. ARMÁDY, FINANČNÍ STRÁŽE, ČETNICTVA A STÁTNÍ POLICIE

- nejsou známy

Zdroje a literatura:

  1. veškerá dostupná literatura zabývající se armádou a opevněním 1938
  2. ropiky.net

Vloženo: 9.10.2008
Autor: Zdeněk Hanáček
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)