[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.236.146.28 () [ Přihlásit ]

Vzpomínka na pěší pluk 29 u Nové Bystřice


Autor článku a fotografií: Miloslav Sviták

V sobotu 27. září 2008 uspořádal Klub vojenské historie pěší pluk 29 z Jindřichova Hradce u příležitosti 70. výročí mobilizace čs. armády několik pietních aktů*). Všechny se konaly na Novobystřicku v prostoru hlavního obranného postavení. Zmíněného dne byl u lyžařského vleku u obce Hradiště nedaleko Nové Bystřice odhalen „Památník obránců vlasti“, jako připomínka na pěší pluk 29, který v září 1938 držel linii opevnění v jihovýchodních Čechách a byl zde připraven bránit své pozice před útokem německé armády. Jedná se o skálu, do níž před 70. lety vytesala ruka neznámého vojáka nápis ČSR. Skála byla donedávna porostlá mechem, ale členové klubu ji očistili a upravili její okolí, aby se mohla stát důstojným místem, připomínajícím činnost pěšího pluku 29 při obraně republiky v roce 1938. Vytvoření památníku na tomto místě je příznačné. Už samotný fakt, že nápis vytesala ruka vojáka a skutečnost, že skála leží přímo u objektu lehkého opevnění (úsek 185, obj. č. 242) a nachází se u ní dochovaný střelecký zákop, nás dlouho vybízela ke zřízení památníku. Ke kameni rozhodně nechceme „tahat“ davy lidí, po úpravě bezprostředního okolí zůstane tím, čím dosud býval - tichým místem, pietou.

Součástí akce bylo i položení kytic k dalším dvěma památným kamenům. První z nich se opět nachází u Nové Bystřice a je umístěn za jedním z objektů lehkého opevnění, stojícím nad osadou Ovčárna (úsek 185, obj. č. 237). Jsou na něm zřejmě vytesány iniciály osádky pevnůstky a nese datum 10. 9. 1938. Druhý je u Lesního hotelu Pešlák a vznikl v době tzv. malé mobilizace v květnu 1938. Na tom je vytesán obrys tehdejší republiky a nápisem: „21. 5. 1938. Naše je a naše zůstane.“

Celá akce k výročí mobilizace skončila v Muzeu čs. opevnění Klášter II, kde byl až do večera zpřístupněn hlavní expoziční objekt muzea, zrekonstruovaný do podoby, v jaké se opevnění na Novobystřicku nacházelo koncem září 1938, v době ohrožení republiky. Návštěvníky zde prováděli členové klubu v dobových uniformách.

Poznámka:

*) Tento sobotní den nebyl během přípravy akce vybrán náhodou. Na 27. září 1938 připadl 3. mobilizační den a pěší pluk 29 dosáhl bojové pohotovosti. Tu měl sice tabulkově dosáhnout 4. mobilizační den, tedy 28. září, ale díky nadšení, s jakým záložníci nastupovali ke svému útvaru a díky dříve podniknutým opatřením k tomu došlo o den dříve.
Vloženo: 10.10.2008
Autor: Jan Lakosil
Copyright ropiky.net ©1999-2022        Ochrana osobních údajú (GDPR)