[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.236.146.28 () [ Přihlásit ]

Vzhůru na Torkóš, aneb nové objevy na východě


V den státního svátku 8. 5. proběhla velmi úspěšná průzkumná akce s mezinárodní účastí: Vladimír Sýkora (Čechy), Zdeněk Hanáček (Morava) a Pavol Frolo ze Slovenska.

Po nočním přesunu na Slovensko nás nad ránem vyzvedl Palo v Žiari nad Hronom. Odtud jsme pokračovali autem směr Košice. Po cestě jsme se zastavili na Selešce (úsek R-III), kde se nachází výrazné zbytky objektu R-III/25/D2.

Asi 20 km za Košicemi jsme dorazili na místo. Od silničky severně kóty Malá Kamenná jsme se vydali na průzkum. Nejdříve k poslednímu objektu úseku K-V (238), který stojí na vrcholu skalní morény. Je zvláštní svým břečťanovým přírodním maskováním a také netypickou vchodovou chodbičkou, ve které je jakoby vrostlá skála. Asi se ji firma nenamáhala odstranit.

Dále už následoval úsek M-II Kuzmice. První objekt M-II/66/A-140 byl objeven před 3 lety. Má, tak jako všechny okolní objekty, zeslabené střílny.

Nedaleko od něj se podařil první nález toho dne. Jedná se o sousední prvosledový objekt M-II/65/A-180.

Od objektu M-II/64/A-120 jsme se přesunuli do týlu a pokoušeli se najít objekty 3. sledu západně od samoty Torkóš.

Po malé svačině pod Torkóšem a poradě co dále jsme se od rozvaleného objektu 3. sledu M-II/232/A-180 začali vracet zpět. Terén v okolí je upravován k neznámému účelu?

Odtud bylo rozhodnuto pokračovat ve směru střílny. Asi po kilometru byl učiněn nález dalšího dosud neobjeveného objektu 3. sledu, M-II/234/A-140. Je krásně dochován, protéká kolem něj potůček a má žebřík až na stropnici, protože postrádá zához.

1000 m mezi objekty 232 a 234 bylo hodně, proto jsme se opět vraceli a hledali zhruba v polovině této vzdálenosti.

Nakonec se přece jen podařilo a třetí nález toho dne byl na světě. Po překonání několikerého šípkového křoví na nás čekal rozvalený objekt M-II/233/A-160, kterého potkal stejný osud jako sousední M-II/232.

Poté jsme konstatovali, že lokalita Torkóš je z hlediska průzkumu vyčerpána a žádné nové nálezy už zde nejsou možné. Vydali jsme se proto na zpáteční cestu k autu.

Na mnou předpokládané uzávěře u Dancova potoka (jižně Kuzmic) se nám ve vytipovaných remízcích nepodařilo nalézt ani úlomek betonu. Proto její existence je dosud sporná.

Na cestě zpět jsme si ještě prohlédli hrad Krásná Horka. Po výborné večeři v pizzerii v Žiaru n. H. jsme se opět nočním spojem vydali na cestu k domovu.
Vloženo: 11.5.2009
Autor: Zdeněk Hanáček
Copyright ropiky.net ©1999-2022        Ochrana osobních údajú (GDPR)