[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.236.142.143 () [ Přihlásit ]

Chyba v datu betonáže objektu F1/6/D1?


Sestavil jsem si mapku s objekty úseku F1 a popsal si je. Nejdříve kdy byly betonovány a poté čísly, jaké měly pořadí v postupu betonáže zdejšího úseku. Zarazil mě datum betonáže 6. 11. 1937 u objektu F1/6/D1. Všechny objekty v údolí Zbečníka byly totiž postaveny už v září 1937. Není mi zřejmá jediná příčina, proč by tento jednostranný objekt byl betonován tak pozdě, mimochodem o měsíc později, než poslední objekt prvního sledu na svahu zalesněného masivu Maternice.

Nahlédl jsem také do publikace Broumovsko a Trutnovsko. Zde je uvedena zajímavá zmínka z archivních materiálů z výstavby úseku. "Do 15. září 1937 přesto stihl vybetonovat 34 řopíků, na kterých v tu dobu pracovalo celkem 131 dělníků."

Z mé sestavené mapky ovšem vyplývá, že se do 14. 9. podařilo vybetonovat 33 objektů. Další "nejbližší" uváděný objekt F1/3/A-180 byl betonován 16. 9. Jediný, který by se do hlášeného počtu 34 vybetonovaných objektů "vešel" je F1/6/D1. Ten stál v předpolí právě dobetonovaného (14. 9.) objektu F1/205/A-120 Z.

Domnívám se, že se jedná o tradovanou chybu, která mohla vzniknout chybným přepisem archivních materiálů a objekt F1/6/D1 byl vybetonován již 15. 9. 1937.

Zdroje a literatura:

  1. Broumovsko a Trutnovsko, obrana republiky v druhé polovině třicátých let; J. Juřena, J. Mikolášek, T. Pilvousek, 2006
  2. www.ropiky.netVloženo: 13.10.2009
Autor: Zdeněk Hanáček
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)