[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 44.197.198.214 () [ Přihlásit ]

Tranzitný plynovod a slovenské úseky ľahkého opevnenia 1936 - 1938


Pri slove plynovod môže mať nezainteresovaný človek pochybnosti, čo má spoločné s ľahkým opevnením. Pri prvom stretnutí s plynovodom pri osade Iskorňa v úseku XII Plášťovce v jeseni 2010 som mu venoval minimálnu pozornosť. Vtedy to bol pre mňa len široký priesek v lese s oranžovo-čiernymi tyčami trčiacimi zo zeme, ktoré ukazujú trasu potrubia pod zemou.

Druhý krát som sa s plynovodom dostal do styku v marci 2011 pri hľadaní stôp po ropíkoch v úseku XIX Lučenec. Vtedy som márne hľadal nejaké stopy po XIX /726/ A–140. To že stál v trase plynovodu som ešte nevedel. Pripisoval som to smole, nepozornosti v hľadaní, alebo úplnému zahladeniu objektu.

Do tretice sa mi pošťastilo križovať plynovod v apríli 2011 pri samote Hámor v úseku V Bušince. Vtedy som neúspešne viac než dve hodiny hľadal stopy po objekte V /187/ A–120. Tento objekt napriek tomu, že stál na Slovenskom území Maďari zničili ako aj väčšinu objektov, ktoré zahladili totálne tak, že zmizli bez stopy. Taktiež družstevníci za 60 rokov vyčistili polia od zvyškov betónu. Neúspech v Hámri ma prinútil lepšie sa pozrieť na satelitnú mapu. Vtedy som si to konečne všimol. Celé dva dni som potom strávil za monitorom počítača sledovaním dostupných satelitných máp. Presne som stopoval plynovod, ktorý sa dá veľmi dobre sledovať s pomocou uvedených máp. Prieseky v lesoch, farby porastu a zeme na poliach, hrbole na lúkach, potrubia ponad rieky, prečerpávacie stanice......

Plynovod vstupuje na územie Slovenska z územia Ukrajiny severne od obce Ruská. Pokračuje ponad Kapušianske Kľačany k Veľkým Kapušanom. Popod Čičarovce, ponad Veľké Raškovce a cez nadzemné potrubie prekonáva rieku Laborec. Ďalej sa tiahne pomedzi Markovce a Malčice a prekonáva rieku Ondavu. Pokračuje popod Trebišov cez riečku Trnávku. Prechádza popod Slanské Nové Mesto, popod železničnú trať, a popod Slanec. Potom ponad Ždaňu, prekonáva rieku Hornád a pokračuje popod Čaňu.

Pokračuje smerom na západ ponad obce Čečejovce, Budulov, Dvorníky, Jablonov nad Turňou, a Ardovo. Potom nad obcami Starňa, Kaloša a popod obec Bakta. Ďalej pomedzi Rimavskú Sobotu a obcou Sabová. Potom popod Nové Hony a ponad Mikušovce. Prechádza okolo obce Veľká nad Ipľom, ponad Malé Zlievce, pomedzi Maly Krtíš a Nová Ves. Severne míňa Nenince, popod Vinicu pokračuje na Iskorňu. Sledoval som jeho trasu až po Santovku v okrese Levice. Ďalej, s ohľadom na línie ľahkého opevnenia som to považoval za zbytočné. Až na západnej časti Slovenska som zistil, že prechádza cez vojenský obvod Záhorie a opúšťa Slovensko severne nad obcou Brodské, kde križuje rieku Moravu a pokračuje ďalej do Českej republiky. Trasa Tranzitného plynovodu, ako aj ropovodu Družba, je zobrazená v Mape objektov LO ( www.ropiky67.szm.com / www.ropiky.net ).

Takže podľa mojich osobných zistení pri prieskume priamo na mieste plynovod prispel k zahladeniu pozostatkov objektov v úseku Bušince V /187/ A – 120 pri osade Hámor, v úseku Lučenec XIX /726/ A – 140 pri obci Mikušovce a v úseku Plášťovce XII objekty tretej rímskej línie XXI/A–180 XII a /XX/A–160 pri osade Iskorňa. Je zaujímavé, že sa mi podarilo hľadať objekty priamo dotknuté výstavbou plynovodu. V tom čase neboli dostupné historické ŘOP podklady VI. a VII. Zboru. Objekty som hľadal na základe maďarských historických podkladov a vlastnej intuície.

Aj v iných úsekoch LO, kde som ešte osobne prieskum nevykonal, mohla výstavba plynovodu zahladiť pozostatky po objektoch. Konkrétne v úseku Bušince V/190/B1-80, v úseku Lučenec XIX/727/ A-160, XIX/726/A-140Z, XIX/732/ A-180 a XIX/735/ A-140. Hoci posledne uvedený objekt stojí priamo v trase plynovodu, zostali po ňom viditeľné stopy. V úseku XII Plášťovce stál v ceste plynovodu objekt XII/473/A-160. V úseku RS-IV Tornaľa križuje líniu opevnenia pri objektoch RS-IV/36/ A-160 a /RS-IV/35/A-140. V úseku K-II Čaňa mohli byť dotknuté objekty K-II/90/A-200, K-II/91/A-180 a K-II/148/A-140. V úseku K-IV Ždaňa objekt K-IV/8/A-120Z. Predposledným dotknutým úsekom bol K-III Čečejovce a jeho objekty K-III/49/A-180Z a K-III/54/A-200Z. Nakoniec úsek Turňa nad Bodvou K-VI, kde to mohli byť objekty K-VI/37/A-180Z, K-VI/39/A-160, K-VI/41/ A-140Z a K-VI/99/ A-160.


Vloženo: 8.7.2011
Autor: Henrich Ťažký
Copyright ropiky.net ©1999-2022        Ochrana osobních údajú (GDPR)