[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.215.16.238 () [ Přihlásit ]

Průběh stavebního úseku 29 - Vranov II.


V nedávné době se mi podařilo najít ve Vojenském historickém archivu ve fondu ŘOP zajímavý dokument. Pojednává o úseku 29 - Vranov II. O tomto úseku se zmiňuje, pokud je mi známo, pouze jediná publikace (Utajené pevnosti - Československé opevnění z let 1936 - 1938 na jižní Moravě, 2003) a to jen několika málo informacemi: měl mít 47 objektů a pro jejich stavbu byla vybrána firma Babák-Novotný, Moravské Budějovice. Průběh úseku autorům nebyl znám.

V archivu jsem našel nejenom seznam objektů, ale i oleátu průběhu úseku. Z ní vyplývá, že se skládal ze dvou částí. První vyplňovala neopevněný úsek západně Čížova po Zadní Hamry. Úsek začínal na břehu řeky Dyje západně Čížova a takticky navazoval na objekt 5/2058/A-160. Podél řeky pokračovaly objekty pod Ledovými slujemi až k Zadním Hamrům, kde navazovaly na objekt 5/1244/C2, potažmo 5/1243/C1.

Druhá část (podstatně delší) tvořila jakési větší opevněné předmostí Vranova nad Dyjí.

Začínala opět v meandru řeky Dyje, západně Ledových slují. Linie překročila řeku a prudce vystoupala na zalesněné svahy jižně Vranova, kde překročila několik strží. Jihozápadně od zámku pak linie vstoupila do otevřeného terénu, kde začala tvořit jakési první postavení (v průměrné vzdálenosti asi 400 m) před již vybudovanou linií na obranu Vranovské přehrady z roku 1937. Úsek končil na břehu Vranovské přehrady.

Stavební úsek měl být velmi rozmanitý, co se týká typologie. Mělo ho tvořit 47 objektů, z toho 32 typu A, 2 B, 6 D a 7 E. 12 objektů typu A a 1 typu B mělo být zesílených. Navíc bylo 5 objektů typu A navrženo v lomeném provedení.

ŘOP si bylo patrně vědomo citlivého prostoru v okolí Vranova, a proto se snažilo stavbou tohoto úseku jednak doplnit objekty na břehu Dyje, ale hlavně prohloubit mělké obranné pásmo s hluchými místy, kterými by se nepřítel mohl energickým nočním útokem dostat do týlu čs. jednotek. Pokud by se mu podařilo zničit několik málo objektů, které brání samotné přístupové silnice k zámku - hrázi, mohl by v konečném důsledku proniknout tankovými jednotkami do týlu čs. vojsk a zaútočit např. na M. Budějovice, či Znojmo.

Užší výběrové řízení bylo ukončeno na velitelství III. sboru 15. září 1938. Soutěže se zúčastnily tyto firmy: Ing. A. Roedl a Jaroslav Čipera, Příbram; Mandaus, Švajcr a spol., Plzeň; A. Svoboda, Mor. Budějovice; H. Smejkal, Znojmo; Stan. Kotek, Uh. Brod, A. Babák a V. Novotný, M. Budějovice; Lad. Němeček, Brno a Eduard Oškera, Znojmo.

18. září předložil III. sbor ŘOP nabídkový elaborát, kde navrhuje vybrat druhou firmu v pořadí - A. Babáka a V. Novotného z M. Budějovic, i když nejlevnější byla nabídka firmy Roedl, Příbram.

Pro firmu Babák a Novotný se uvádí také důvody, že je spolehlivá a majetná, jeden ze společníků je zál. důstojníkem a pracuje pro stav. ředitelství sboru. Prováděla také silniční zátarasy v oblasti III. sboru v r. 1936.

Dále píše, že úsek není dosud takticky schválen a bude v nejbližších dnech poslán ke schválení.

Poslední zprávou je telegram III. sboru na ŘOP z 20. 9. 12.20h, že firma Roedl, Příbram odvolává nabídku, poněvadž její technický personál byl odvolán na vojenské cvičení.

Úsek už samozřejmě nebyl ŘOP, pro vyhlášenou mobilizaci, schválen, ani zadán k výstavbě.

Na mapě je oranžovou barvou zvýrazněn průběh úseku 29, modrou barvou stávající linie úseku 5.

Zdroje a literatura:

  1. Utajené pevnosti - Československé opevnění z let 1936 - 1938 na jižní Moravě, kolektiv, 2003
  2. VHA, fond ŘOP
  3. Mapy.czVloženo: 14.8.2013
Autor: Zdeněk Hanáček
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)