[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.215.16.238 () [ Přihlásit ]

Trapas při zadání výstavby úseku XXII Bodenkoppe (Chlum)


V materiálech ŘOPu jsem nedávno nalezl zajímavý dokument. Pojednává o změně v zadání úseku XXII ve IV. sboru.

Zadávací komise dne 4. 9. 1937 schválila zadání prací v tomto úseku nejlevnějšímu uchazeči ing. Jurnečkovi v Mor. Ostravě za částku 2,020.488 Kč. Při jednání o započetí prací se objevilo, že podnikateli byl před podáním nabídky ukázán úsek sousední a proto odmítl provedení práce za nabídnuté ceny. "Z toho důvodu je nutno zadati práci nově. Navrhuje se zadati práci druhému uchazeči firmě Rössler a Kudlík v Č. Třebové za částku 2,172.160 Kč s příplatkem 0,5% v případě, že nebude podnikateli dodána vojenskou správou úzkokolejná dráha na spojení horních stanic lanovky. Firma tato provádí stavbu sousedního úseku lehkého opevnění.

Zadávací komise s tímto návrhem na zadání souhlasí.

V Praze, dne 1. října 1937."

Jak je vidět, i mistr tesař se někdy utne :-)

Zdroje a literatura:

  1. archiv VHA, fond ŘOP

Vloženo: 6.9.2013
Autor: Zdeněk Hanáček
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)