[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.236.142.143 () [ Přihlásit ]

Popis stavebního úseku O4 Bílina


V archivu se mi podařilo objevit popis úseku O4 Bílina. Jedná se o poslední zadaný úsek v oblasti II. sboru, ve kterém se už nepodařilo postavit ani jeden objekt. Do dnešní doby byl zmíněn pouze v jediné publikaci (Podkrušnohorská linie, Zdeněk Hák, Pevnosti sv. 27, 2005), která se tímto prostorem zabývá. V této knize je dokonce zaznačeno umístění deseti objektů (1 – 10) mezi Ústím nad Labem a Řehlovicemi, které měly posilovat linii objektů starého typu.

V archivu se mi podařilo nalézt dokument datovaný 17. 8. 1938, kdy velitelství II. sboru posílá návrh na vybudování trasy lehkého opevnění v podúseku O-4 (na Bilině), který byl poté schválen a zadán k výstavbě. Z dokumentu vybírám nejdůležitější:

V celém úseku je 62 objektů, z toho zesílených 26. V 1. sledu je 51 objektů typu A (z toho zesílených 24), 1 objekt typu B, 7 objektů typu D (zesílené 2), a 3 objekty typu E.

Na 1 km trasy připadá 5 objektů.

Zdvojení trasy u Hliňan bylo nařízeno vzhledem ke dvoru Hliňany, který je velmi pevně stavěn a v případě že by zůstal před frontou, skýtal by nepříteli velmi dobrý kryt. Větší počet objektů lehkého opevnění v prostoru Trmice a jižně Ústí nad Labem, vyžádal si rozervaný terén (cihelny). Navrhované připojení trasy u Střekova zmenšuje nedostatky trasy ve Střekově vzniklé prudkým záhybem Labe.

V důsledku toho ruším svůj návrh na stavbu objektů l. o. na Bilině, který jsem předložil pod čj. 39.073/taj. 3. odděl. 1938 a který byl schválen výn. MNO. čj. 11.002/taj.-hl. št. ŘOP. 1938.

ŘOP k tomuto návrhu II. sboru píše: Původně měla se tato trasa pouze zesíliti lehkými objekty na takt. důležitých místech a v paleb. mezerách výnos MNO. čj. 11.022 taj. hl. št. ŘOP. 1938. Tehdy to bylo celkem 9 lehkých objektů v prostoru Řehlovice a Hostovice.

V předloženém návrhu je uvažována souvislá trasa lehkého opevnění od Labe až po Rtyni – tedy v celém úseku II. sboru tohoto postavení.

Škrtnuta je zajímavá poznámka: „Bude-li ale schváleno, pak je nutné provésti je v celé délce tohoto postavení tzn. až po Kadaň.“

ŘOP dodává: „Poněvadž nebylo možno skončiti rozhodnutí o přemístění náhradních těles z Litoměřic a Terezína a poněvadž následkem toho úkol tohoto postavení je zabezpečiti mobilisaci útvarů těchto míst a doba odporu tohoto postavení se tím prodlužuje, je sesílení postavení účelným.“

U některých objektů je pravděpodobnost použití speciálních střílen, které umožňovaly palbu v rozsahu až -30°, případně zešikmení, nebo lomení objektu.

19/A-140 vpravo sklon terénu -30°

24/A-120 vlevo sklon terénu -30°

27/A-140 vlevo sklon terénu -30°

34/A-140 vlevo sklon terénu -30°

35/A-140 vlevo i vpravo sklon terénu -30°

39/D2 vlevo sklon terénu -30°

40/A-120 vpravo sklon terénu -30°

41/A-200 rozdíl 55 cm K1 a K2 (možná šikmý)

47/D2 vlevo sklon terénu -30°

48/A-160 vpravo sklon terénu -30°

50/A-160 vpravo sklon terénu -30°

51/A-160 vlevo sklon terénu -30° - rozdíl 100 cm K1 a K2 (možná lomený)

52/A-160 vlevo sklon terénu -30° rozdíl 90 cm K1 a K2 (možná lomený)

55/B2-90 vpravo sklon terénu -30° rozdíl 100 cm K1 a K2 (možná lomený)

8a/A-180Z rozdíl 50 cm K1 a K2 (možná šikmý)

---------------------------------

Bez zdvojení trasy l. o. u Hliňan je trasa dlouhá 11,00 km a připadá na 1 km 5,27 objektů neb na 1 objekt 192 m.

Při zdvojení trasy l. o. u Hliňan je trasa dlouhá 12,41 Km a připadá na 1 km 5 objektů neb na 1 objekt 200 m.

---------------------------------

Číslování objektů bylo od západu na východ.

První objekt O4/1 měl být vybudován jihozápadně objektu starého typu XI/168/B. Objekty měly dále pokračovat na východ a zesilovat tak obranné postavení složené z objektů starého typu. V předpolí objektů O4/7 – O4/10 měly stát 4 předsunuté objekty O4/7a – O4/10a, které držely postavení těsně před obcí Hliňany.

2 objekty typu D (O4/4, O4/5) měly být použity v Brozánkách, další 2 objekty typu D (O4/17 a O4/18) na terénním hřbetu východně Stadic, 2 objekty typu E měly vykrývat terénní zářezy mezi Trmicemi a Hostovicemi. Poslední objekt O4/58 měl stát v Ústí nad Labem na západním břehu Labe a palbou své pravé střílny měl vykrývat interval mezi plánovanými objekty O3/2 a O3/3.

Resumé:

Z předložených informací je zřejmé, že stavební úsek O4 nezačínal u Hostomic, jak je mylně uvedeno v mapové příloze v publikaci Podkrušnohorská linie, ale až nedaleko Rtyně nad Bílinou, kde končila působnost velitelství II. sboru.

Prvních deset objektů bylo rozestavěno právě v prostoru Rtyně nad Bílinou – Hliňany. Bohužel, pozůstatky stavební činnosti budou do dnešních dnů s největší pravděpodobností zahlazeny.

Zdroje a literatura:

  1. VHA Praha
  2. www.ropiky.net

Vloženo: 8.10.2013
Autor: Zdeněk Hanáček
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)