[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.236.142.143 () [ Přihlásit ]

Průzkum nepostavené části úseku J1


Úsek J1 měl uzavírat severovýchodní okraj Jizerských hor. V rámci úseku bylo postaveno pouze 33 objektů ze 125 plánovaných. Vzhledem k nízké úrovni dokončenosti úseku, vznikla mezi Smědavskou horou a Bílou Kuchyní více než sedmikilometrová proluka. Tento terénní průzkum se pokouší zmapovat pozůstatky po přípravách na obranu této proluky. Průzkum lokality není dosud dokončen a článek tak popisuje stav zmapovaný k podzimu 2017.

Linie lehkého opevnění, která měla prostor mezi Smědavskou horou a Bílou Kuchyní uzavřít, prochází vrcholovými partiemi Jizerských hor s jen mírně zvlněným terénem. Povrch je ale často značně podmáčený a místy přechází až do rašelinišť. Výjimku pak tvoří pouze krátký úsek u Poledních kamenů, který je tvořen velmi členitým, skalnatým povrchem s množstvím velkých žulových balvanů.

Podmáčený povrch s vysokou hladinou podzemní vody na mnoha místech zcela vylučoval zhotovení klasického okopu. Místo okopů tak musela být zřízena polní postavení vyvýšená nad úroveň okolního terénu. Pro tato postavení je charakteristický čtvercový val, otevřený do týlu. Val je pak obklopen příkopem, vzniklým odebráním zeminy pro navršení valu.

č. objektu - popis lokality

66 - mělké pozůstatky okopu a přibližovacího zákopu, málo zřetelné

67 - dva poměrně hluboké a dobře zachovalé okopy

68 - na vytipované lokalitě je velmi členitý skalnatý terén, nenalezeny žádné známky aktivity

69 - členitý skalnatý terén, nalezeny pouze náznaky postavení - málo průkazné

70 - na vytipované lokalitě nenalezeny žádné známky aktivity

71 - na vytipované lokalitě nenalezeny žádné známky aktivity

72 - na vytipované lokalitě nenalezeny žádné známky aktivity

73 - nenalezeny žádné pozůstatky - případné postavení bylo pravděpodobně zahlazeno při vzniku dřevařské cesty vedoucí bývalým střeleckým průsekem

74 - nenalezeny žádné pozůstatky - poblíž vytipované lokality novodobé terénní úpravy - postavení může být zahlazeno

75 - na vytipované lokalitě nenalezeny žádné známky aktivity

76 - na vytipované lokalitě nenalezeny žádné známky aktivity

77 - na vytipované lokalitě nenalezeny žádné známky aktivity

78 - započatý výkop pro LO vz. 37

79 - výkop pro LO vz. 37

80 - výkop pro LO vz. 37

81 - výkop pro LO vz. 37

82 - výkop pro LO vz. 37, vlevo od objektu málo zřetelné pozůstatky okopu

83 - výkop pro LO vz. 37, vlevo od objektu mohutný čtvercový okop vyvýšený nad terén

84 - výkop pro LO vz. 37

85 - výkop pro LO vz. 37, poblíž výkopu pro objekt náznak polního postavení - málo průkazné

86 - zachovalý polní objekt vyvýšený nad okolní terén, okolo objektu zřetelná prohlubeň po odebrání zeminy k navršení valu

87 - na vytipované lokalitě nenalezeny žádné známky aktivity

88 - zachovalý polní objekt vyvýšený nad okolní terén, okolo objektu zřetelná prohlubeň po odebrání zeminy k navršení valu, silně podmáčený terén

89 - mělké pozůstatky dvou okopů

90 - poblíž vytipované lokality pouze malá prohlubeň - neprůkazné

91 - mělký čtvercový okop

92 - na vytipované lokalitě rozsáhlé novodobé terénní úpravy - případné pozůstatky zahlazeny

93 - dobře zřetelný okop

94 - mělký náznak okopu - neprůkazné

95 - zachovalý polní objekt vyvýšený nad okolní terén - val zpevněný velkými balvany

96 - zachovalý mělký okop

97 - na vytipované lokalitě zatopená prohlubeň - možný pozůstatek okopu - málo průkazné

98 - zachovalý polní objekt vyvýšený nad okolní terén, okolo objektu zřetelná prohlubeň po odebrání zeminy k navršení valu, silně podmáčený terén

99 - rašeliniště - silně podmáčený terén, umístění klasického okopu vyloučeno, žádné stopy po aktivitě v tomto místě nenalezeny

Z uvedených dat je zřejmé, že průzkum zatím není kompletní a mnoho stop ještě čeká na své objevení. Velkým překvapením vzešlým z tohoto průzkumu byl nález výkopů pro objekty č 78 – 85.

Naopak značné pochybnosti vyvolává samotný průběh linie v prostoru mezi objekty č. 68 a 71. V těchto místech je terén skalnatý a značně členitý, aby byla zachována souvislá palebná přehrada, musely by být objekty umístěny na dominantních vrcholcích jednotlivých skalisek (je to vůbec pravděpodobné?). V daných místech navíc nejsou žádné pozůstatky po polním opevnění – je možné, že byli vojáci ukryti jen tak mezi balvany a proto nejsou dnes jejich postavení zřejmá? Nebo bylo polní opevnění v tomto úseku předsunuto více do předpolí – do přehlednějšího terénu a má tedy jinou trasu než plánované lehké opevnění?

Obdobné otázky rovněž vyvolává průběh linie v prostoru objektů č. 74 – 77. Ani zde nejsou žádné pozůstatky po polním opevnění. Byly všechny zahlazeny při intenzivní lesnické činnosti, která zde probíhala? Nebo bylo pro polní opevnění přesunuto do týlu budoucí linie a umístěno na výhodnější pozici – na okraji tehdejšího lesa?

Většinu zmapovaného území v současné době pokrývají mladé a husté smrkové porosty, které bohužel činí naprostou většinu pozůstatků zcela nefotografovalených.
Vloženo: 10.12.2017
Autor: Petr Hlůže
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)