[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.235.182.206 () [ Přihlásit ]

Datum zadání stavebních úseků


V následujícím článku bych chtěl popsat problematiku datumu zadání stavebních úseků lehkého opevnění.

V drtivé většině publikací (i na zdejších stránkách), které se věnují výstavbě lehkého opevnění, můžeme najít u stavebních úseků pouze jeden údaj o datumu zadání konkrétního úseku stavební firmě. Předpokládám, že mnozí autoři najdou pouze jeden údaj o zadání a ten pak použijí i v publikacích (bez podrobného komentáře, od které instituce pochází).

Uvedení jednoho datumu je ovšem pro představu o délce výstavby konkrétního úseku dosti zavádějící.

Pokud si zájemce pozorně pročte odbornou literaturu, či náhodou zamíří do archivu, zjistí nesrovnalosti. Proč je u zadání úseku XY uveden údaj např. 25. 8. 37, když jinde je napsáno 31. 8. 37. Proč je tomu tak? Je to překlep? Chyba?

Výběrové řízení na výstavbu stavebních úseků lehkého opevnění v letech 1937 – 1938 bylo vždy vypsáno velitelstvím sboru. Po jeho uzavření sbor zaslal výsledky řízení na centrálu ŘOP a navrhl firmu, která se jevila jako nejlepší (většinou ta nejlevnější).

ŘOP výsledky vyhodnotil a zadal práce vítězné firmě. Nemusela to být zákonitě firma, kterou navrh sbor. Tento den je možné považovat jako DATUM ZADÁNÍ ŘOP.

Stávalo se, že firma byla upozorněna telefonicky hned, aby z důvodu co největšího urychlení začala přípravné práce. Nicméně zadávací list byl firmě vystaven oficiálně až opět velitelstvím konkrétního sboru. V den, kdy byl tento list vystaven je možné považovat jako DATUM ZADÁNÍ SBOR. Ten byl pro firmu závazný a od té chvíle běžela např. časová lhůta, do které měl být úsek nejpozději dokončen.

Tyto dva termíny mohly být od sebe vzdáleny několik dní, až několik týdnů!

Rekordmanem může být například úsek L1 ve II. sboru. ŘOP jej zadalo sice 28. 6. 1937, ale sbor vystavil zadávací list až 20. 7. 1937!

Bylo by tedy dobré tyto data navzájem rozlišovat a prověřovat ke kterému z institucí (ŘOPu, či sboru) patří.

Navrhuji proto místo jednoho sloupce „datum zadání“ vložit ještě jeden a nazvat DATUM ZADÁNÍ ŘOP a DATUM ZADÁNÍ SBOR.

V archivu se mi podařilo objevit seznam I. a II. sboru, kde jsou data zadání (ŘOP) včetně čísel jednotlivých výnosů. Postupně by byly opraveny a doplněny i ostatní oblasti sborů.

Budu rád za jakékoliv doplňující informace k této problematice.

Zdroje a literatura:

  1. fond ŘOP, VHA Praha

Vloženo: 7.1.2019
Autor: Zdeněk Hanáček
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)