[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.236.143.154 () [ Přihlásit ]

Objekt Břeclav/40/C 180-200

armádní sbor ZVV Brno
stavební úsek Břeclav (Břeclav)
číslování ŘOP 40 vstupní šachta 1936/37
ŘOP staré úprava vchodu
německé počet schodů / stupaček
VEČ 880 úprava střílen
jiné
typ
odolnost
úhel střílen
nadmořská výška 152 m n.m.
datum betonáže 7.12.1936
krychelná pevnost kg/cm²
stav objektu 1938 postaven
dnešní stav objektu zahlazen
poznámka
Dobové fotografie
Fotodokumentace
Souřadnice WGS-84
lat N(Y)° long E(X)° delta datum autor poznámka
48,70637 16,91185 [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu
48,70637 16,91185 0 m 22.12.2016 Zdeněk Hanáček
48,70654 16,91249 51 m 18.11.2014 Vladimír Sýkora Cenia (L 1952) odhad
48,70575 16,91116 85 m 25.1.2009 Vladimír Sýkora
Azimuty střílen
levý (°) čelní (°) pravý (°) datum autor poznámka
179 239 299 Průměrné azimuty střílen
179 239 299 15.10.2020 Tomáš Svoboda odhad podle LMS
195 0 265 4.12.2014 Luděk Tondr odhad
220 220 280 15.2.2007 Luděk Tondr odhad
Komentáře

Tomáš Svoboda (13.4.2023)

Z hlášení ze 20. 12. 1936 vyplývá shledání hrubé závady na objektu číslo 40 – "pravděpodobně špatným vzepřením a stužením bednění vysunuly se stěny ze svislé polohy o 5-10 cm, strop objektu prohnul se o 20 cm, takže nemůže se v objektu volně pohybovati…"

Tomáš Svoboda (15.10.2020)

Objekt byl zničen; původně jsme předpokládali, že objekt byl dvoustřílnový. Nyní se začíná vyjasňovat přiřazování objektů podle archivního seznamu ke stávajícím objektům a spíše se zdá, že objekt byl třístřílnový - tomu odpovídá i půdorys v LMS. Dvoustřílnový byl spíše jiný zahlazený, číslo 31 (dříve 162).

Zdeněk Hanáček (22.12.2016)

Lokalita zahlazeného objektu doplněna dle archivního LMS.

http://lms.cuzk.cz/lms/WMSA08/1938/BREC/WMSA08.1938.BREC27.01954_index.html

Vladimír Sýkora (5.12.2014)

Fotka č. 1 pochází z domnělé lokality z 25.1.2009.

Luděk Tondr (4.12.2014)

Na místě (souřadnice 18.11.2014) nejsou vidět žádné stopy po přesném místě stavby. V celém lese jsem našel pouze jeden jediný (!) kus betonu s otiskem armatury. Velikost cca 40 cm.

Kousek od něj je malá vyvýšenína a okolo ní jsou roztroušeny kameny (cca 10-15 cm), které tu nemají být, protože je to oblast písečných naplavenin řeky Dyje, kde kameny nejsou. To znamená, že musí pocházet z nějaké stavby.

Předpokládám, že objekt byl pravděpodobně postaven - obdobně jako jeho soused č. 174 - na uměle navršeném pahorku z lomového kamene. Při ostraňování objektu v 70-tých letech byl objekt odstřelen a pahorek odstraněn, takže dnes tu zůstaly pouze kousky lomového kamene ze základu a ten jediný kus betonu.

Azimuty jsou odhadnuty. Aby levý okraj palebného vějíře kryl "Kačení mostek" přes Dyji a pravý okraj břeh řeky na severu, vychází úhel os střílen 70°.

Vladimír Sýkora (25.1.2009)

Lokalita odhadnuta terénním průzkumem na místě a na základě poválečných vojenských mapových podkladů.

Luděk Tondr (3.2.2007)

Ve zprávě z průzkumu "Opevnění III. sboru - úsek Břeclav" (autoři: T.Svoboda, M.Ráboň, P.Koláček, I.Vondrovský) je u tohoto objektu uvedeno: "Zničen při regulaci řeky Moravy vojenskou správou v roce 1970".

Zdeněk Hanáček (7.1.2007)

Kryl tzv. Kačení mostek (přes ř. Dyji), s bývalou cestou Bernhardsthal - Lanžhot.

Zdeněk Hanáček (3.12.2006)

Nenalezen, zanikl zřejmě zcela beze stop, inundační šachta? (viz Čs. opevnění v LVA, V. Fic)


Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)