[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel : 3.236.222.124 () [ Přihlásit ]

Objekt K-V/220/A-180

armádní sbor VI. sbor
stavební úsek K-V (Slanská Huta)
číslování ŘOP 220
ŘOP staré
Německé
VEČ
jiné
typ A-180
odolnost normální (N)
sklon -
nadmořská výška 487 m n.m.
datum betonáže 1938
krychelná pevnost ?
stav objektu postaven, dochován
poznámka
zeslabené střílny, v lese vpravo od turistickej žltej cca 300 m od križovatky žltej a zelenej, pozor, žltá tur. značka zarastá a objekt je zarastený v mladej bučine, ale zához je dosť zošlapaný a dá sa identifikovať, západné ucho sa rozpadá
Fotodokumentace
Souřadnice WGS-84
lat N(Y)° long E(X)° delta datum autor poznámka
48,59893 21,45524 [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu
48,59891 21,45527 2,8 m 26.4.2016 Vladimír Sýkora
48,59893 21,45518 4,3 m 25.4.2016 Henrich Ťažký
48,59892 21,45512 9,3 m 28.10.2013 Henrich Ťažký
48,59892 21,45522 1,7 m 23.4.2013 Tomáš Svoboda
48,59889 21,45531 6,3 m 26.7.2011 Vladimír Sýkora
48,59893 21,45531 4,8 m 8.8.2010 Stano MAZÁK a P.Frolo
48,59900 21,45530 9,2 m 27.12.2008 Ľuboš Lorenz 26.12.2008
48,59893 21,45523 1,3 m 8.7.2007 Zdeněk Hanáček
Azimuty střílen
levý (°) čelní (°) pravý (°) datum autor poznámka
57 n/a 237 Průměrné azimuty střílen
56 n/a 236 4.11.2013 Henrich Ťažký
58 n/a 238 28.10.2013 Tomáš Svoboda
Komentáře

Jan Voral (10.6.2014)

Po prostudování situace v terénu a Základnej mapy ČSSR 1 : 25 000 určené "pre vnútornú potrebu štátnych orgánov a socialistických organizácií" z roku 1990 soudím, že objekty 218 a 219 leží na katastrálním území obce Skároš. Tedy v letech 1939 - 44 v Maďarsku. Objekt 219 opravdu jen těsně vedle čáry...

Pavol Frolo (3.6.2005)

Jedná sa o jeden z najkrajších slovenských ropíkov a to nielen čo do polohy umiestnenia, ale aj s ohľadom na dochovanie a fotogenickosť.

V blízkosti boli dňa 28.5.2005 skupinou LaLaFr objavene pozostaky dvoch susedných objektov 219 a 218 zničených maďarmi aj napriek tomu že sa nachádzali za hranicou. Jeden sa nachádza na lúke uprostred v klasickom zhluku stromov a krov a druhý sa nachádza pri ceste na západnom okraji spomínanej lúky.


Copyright ropiky.net ©1999-2021        Ochrana osobních údajú (GDPR)