[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.215.16.238 () [ Přihlásit ]

Objekt RS-I/23/A-120Z

armádní sbor VI. sbor střílna vlevo typ
stavební úsek RS-I (Feledince (Jesenské)) číslo
číslování ŘOP 23 lafeta 38
ŘOP staré střílna vpravo typ
Německé číslo
VEČ - lafeta 38
jiné výškový rozdíl střílen [cm]
typ A-120 vchodová střílna typ
odolnost zesílený (Z) výrobce
sklon - číslo
nadmořská výška 186 m n.m. výdech ventilace
datum betonáže 1.p.10.1937 kabelový vstup
krychelná pevnost 446 kg/cm² zárubně dveří
stav objektu 1938 postaven žlábky na chlazení hl.
dnešní stav objektu zahlazen inundační šachta
poznámka čelní zához
týlový zához
PAO
Fotodokumentace
Souřadnice WGS-84
lat N(Y)° long E(X)° delta datum autor poznámka
48,30285 20,05295 [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu
48,30284 20,05296 1,4 m 16.4.2017 Stano Mazák Nález betónu v mieste odhadu LMS
48,30286 20,05294 1,4 m 17.3.2016 Vladimír Sýkora odhad dle Tuzvo
48,30376 20,05260 104,9 m 14.6.2011 Stano Mazák Odhad podľa podkladov ŘOP
Azimuty střílen
levý (°) čelní (°) pravý (°) datum autor poznámka
150 n/a 270 Průměrné azimuty střílen
150 n/a 270 9.10.2015 Stano Mazák odhad
Komentáře

Henrich Ťažký (10.11.2016)

Dokonale zahladený v priestore slnečnej elektrárne. Množstvo betónu v poli východným smerom od oplotenia, betón je zbieraný a sústreďovaný zamestnancami elektrárne na rôzne hromádky pod panelmi aj pri plote

Henrich Ťažký (16.3.2016)

Farmár pracujúci na poli, majiteľ pozemku mi potvrdil, že v jeho poli na západ od solárnej elektrárne sa nikdy žiaden betón nenachádzal. Presunul som sa na opačnú stranu, do priestoru na východ od solárnej elektrárne. Tu 14.3.2016 už bola vyrastená plodina, ale z priestoru od plota bolo vidieť množstvo kusov betónu. To potvrdzuje, že objekt stál niekde v tomto priestore a nie v areáli elektrárne. Preverím po zbere úrody.

Henrich Ťažký (17.10.2015)

Hľadaný podľa LMS TOPU. V areáli solárnej elektrárne pod druhým solárnym panelom v južnej časti areálu nájdená hromada úlomkov betónu nahromadená pracovníkmi elektrárne. Jeden väčší kus betónu nájdený hneď za východným oplotením areálu. Do vnútra ma vpustili zamestnanci vykonávajúci bežnú preventívnu údržbu. Jama ani val nenájdené, zameraný jeden osamotený kus betónu pod prvým solárnym panelom na polohe N 48,30274° E 20,05267°. Objekt však zrejme stál trochu viac západným smerom.


Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)