[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.215.16.238 () [ Přihlásit ]

Objekt RS-I/24/A-160Z

armádní sbor VI. sbor střílna vlevo typ
stavební úsek RS-I (Feledince (Jesenské)) číslo
číslování ŘOP 24 lafeta 38
ŘOP staré střílna vpravo typ
Německé číslo
VEČ ? lafeta 38
jiné 301a výškový rozdíl střílen [cm]
typ A-160 vchodová střílna typ
odolnost zesílený (Z) výrobce
sklon - číslo
nadmořská výška 183 m n.m. výdech ventilace
datum betonáže 2.p.10.1937 kabelový vstup
krychelná pevnost 420 kg/cm² zárubně dveří
stav objektu 1938 postaven žlábky na chlazení hl.
dnešní stav objektu dochován inundační šachta
poznámka čelní zához
týlový zához
PAO
Fotodokumentace
Souřadnice WGS-84
lat N(Y)° long E(X)° delta datum autor poznámka
48,29995 20,05463 [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu
48,29994 20,05468 3,9 m 6.4.2023 Tomáš Svoboda
48,29996 20,05464 1,3 m 17.10.2015 Henrich Ťažký 13.10.2015 TomTom XL Routes
48,29994 20,05463 1,8 m 6.4.2011 Vladimír Sýkora
48,29997 20,05458 4,2 m 6.4.2009 Tomáš Byl Fic
Azimuty střílen
levý (°) čelní (°) pravý (°) datum autor poznámka
137 n/a 297 Průměrné azimuty střílen
134 n/a 294 30.11.2013 Henrich Ťažký
140 n/a 300 21.5.2010 Henrich Ťažký
Komentáře

Tomáš Svoboda (7.7.2017)

Podle Čj. 41.394 Taj. žen. 1938 Velitelství VI. sboru ze dne 3. února 1938 ve věci Sjednání cen bylo v položce 21 počítáno s lomovým zdivem na cementové maltě, nahrazující kamennou předlohu.... za 1 m³ Kč 220,- (cement dodá vojenská správa).

Nechci tím říct nic jiného, než že kamenná zídka před čelní stěnou je originál.

Milo Gona (25.4.2013)

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jesenskom:

Uznesenie č. 187 - dlhodobý prenájom!!

Iba dlhodobý prenájom môže byť !!!

Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom schvaľuje odpredaj bunkra ROPÍK vz. 37 RS-I/24/A-160Z Jesenské pre

2 fyz. osoby : Ján Rešetár a Martin Golian za 1€ - zmluva o spolupráci!!!!!

OZ 8.3.2012 :

Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom berie na vedomie a zároveň podporuje zámer projektu rekonštrukcie

a náučného využitia bunkra ROPÍK vz. 37 RS-I/24/A-160Z Jesenské. Na svojom aprílovom zasadnutí príjme

rozhodnutie o ďalšom účele využitia objektu v prospech projektu v súlade so žiadosťou.

/OZ 17.12.2009 č. 267 / : Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom súhlasí s prevodom vlastníctva nehnuteľného

majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky na Obec Jesenské bezodplatne.

Jedná sa o „Stále ľahké opevnenie Jesenské“ stavba bez súpisného čísla stojace na pozemku parc. č. 1503/2,

zapísaná na LV č. 1394 v k.ú. Jesenské.

Vladimír Sýkora (9.6.2011)

Dle archivních materiálů se jedná o objekt 24.

Jaroslav Juryšek (15.9.2009)

Objekt je na západním zhlaví nádraží v Jesenském přímo u silnice 571 z Fiľakova na Rimavskou Sobotu nebo Tornaľu. Objekt je v zahradě, ale svérázný majitel Vás jistě ochotně pustí nakouknout a přidá veselé historky z války (jakože ten řopík stavěli za války židi apod.). Objekt je velmi známý i z našich médií, když do něj dne 28.června 2002 v sedm ráno narazil vlak č. 1823 jedoucí ze Zvolena do Košic.

Zdeněk Hanáček (5.3.2009)

U strážního domku u nádraží Jesenské (dříve Feledince)

Objekt zcela jistě patří do úseku RS-I. S velkou pravděpodobností do I. sledu. Odhadem očíslován jako RS-I/27.


Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)