[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.237.29.69 () [ Přihlásit ]

Seznam úseků - ZVV Brno

úsek prostor objektů datum zadání stavební firma velitel stavebního dozoru stats
zad vyb zap ŘOP sbor P F D G A I
1
Jemnice
35 35
1936
18.08.1936
Ing. arch. Jaroslav Smítal, Kroměříž
škpt. pěch. Karel Pauler, mjr. pěch. Jan Žižka, škpt. pěch. Zdeněk Schusswohl
2 615 2 195 111 52
2
Znojmo
35 35
1936
18.08.1936
Ing. Karel Štajgr Olomouc; Ing. arch. Jaroslav Smítal, Kroměříž
škpt. pěch. Zdeněk Schusswohl
  585 2 145 123 68
3
Hrušovany nad Jevišovkou
21 21
1936
12.10.1936
Ing. František Hrbata a Ing. Alois Smékal, Prostějov
pplk. pěch. Jaroslav Los
  419   82 63 59
4
Mikulov
41 41
1936
18.08.1936
Ing. František Hrbata a Ing. Alois Smékal, Prostějov
pplk. pěch. Jaroslav Los
1 1005 1 188 106 103
5
Břeclav
46 46
1936
18.08.1936
Josef Macoun, Břeclav; Ing. František Hrbata a Ing. Alois Smékal, Prostějov
škpt. pěch. Ludvík Čech, mjr. pěch. František Breber, pplk. Jaroslav Los
  772 7 236 131 178
cvičné
Dědice
3 3
1936
18.08.1936
Technická správa Výcvikového tábora Vyškov
npor. žen. Ing. Karel Jurajda
  17   4   5
zkušební
Dědice
2 2
1936
Technická správa Výcvikového tábora Vyškov
npor. žen. Ing. Karel Jurajda
           
Komentáře

Tomáš Svoboda (15.1.2023)

ZVV Brno zadalo výstavbu LO na jižní Moravě v srpnu 1936 v rámci čtyř nečíslovaných úseků: Jemnice, Znojmo, Mikulov a Břeclav.

Úsek Znojmo byl celkem rozsáhlý (objekty 36 až 91) a byl zadán firmě Ing. K. Štajgr. Během podzimu 1936 se ale ukázalo, že tato firma nebude schopna stihnout postavit všechny jí zadané objekty.

Proto ZVV Brno Štajgrovi odebralo osm objektů na západním okraji úseku (objekty 36 až 43) a přiřadilo je staviteli Ing. J. Smítalovi, který stavěl sousední úsek Jemnice. Vznikl tak "nový" úsek Znojmo s osmi objekty. Jako VSD na stavbu dohlížel škpt. pěch. Schusswohl.

Na východním okraji bylo z úseku odebráno 21 objektů, čímž došlo k vytvoření neoficiálního úseku Hrušovany (objekty č. 71 až 91), který byl zadán zase sousednímu staviteli mikulovského úseku, firmě Ing. Hrbata & Ing. Smékal. Jako VSD na stavbu dohlížel pplk. pěch. Jaroslav Los.

Podobný osud potkal i úsek Břeclav (objekty 133 až 178) stavitele Macouna. Výstavba úseku byla poněkud složitější, zkušenosti podnikatele Macouna s betonovými stavbami zase poněkud slabší. Proto bylo za stejných podmínek odebráno firmě 13 objektů na východním okraji úseku (objekty 166 až 178) ve velmi těžkém terénu lužních lesů a zadáno zkušené firmě Hrbata a Smékal. Tento "nový" úsek Břeclav dohlížel VSD mjr. pěch. Breber.

Tabulka výše neobsahuje zvlášť úseky Znojmo a Břeclav původně a dodatečně zadané, protože byly sloučeny vzhledem ke svému stejnému názvu, úsek Hrušovany uveden zatím je, protože má odlišný název od ostatních, již zadaných. Úsek Hrušovany po současných úpravách bude ale také začleněn zpět do úseku Znojmo, kam původně patřil.

Výsledným stavem bude tedy tabulka se čtyřmi úseky: Jemnice, Znojmo, Mikulov a Břeclav. Úseky také neměly původně číselné označení, pouze své jméno - z tohoto důvodu budou odstraněna i čísla úseků.


Copyright ropiky.net ©1999-2023        Ochrana osobních údajú (GDPR)