[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.236.143.154 () [ Přihlásit ]

Pro provozovatele pevnostních muzeí...

Diskusní fórum > Muzea lehkého opevnění > Pro provozovatele pevnostních muzeí...

Martin Ráboň (16.3.2005 14:40)

Vážení kolegové - provozovatelé pevnostních muzeí!
V současné době se připravuje text průvodce po muzeích a památnících čs. opevnění v německém jazyce. Měla by to být stručnější obdoba knihy kterou asi většina z Vás zná: ČESKOSLOVENSKÉ OPEVNĚNÍ Z LET 1935–1938 – MUZEA A PAMÁTNÍKY (viz: www.vltava2000.cz/armyfort/ ). V jejím případě (české verzi) se pomalu uvažuje o aktualizované reedici, protože muzeí a aktivit na tomto poli opět přibylo a situace se na mnoha místech radikálně změnila. Přesné datum vydání české i německé varianty zatím není známo, ani stanoveno. Německá verze by měla spatřit světlo světa letos.
Proto Vás všechny chci poprosit o několik věcí:
1) aktualizaci všech údajů o Vaší aktivitě (dle schématu v knize - Název muzea, Jméno / označení objektu, Kategorie objektu, Stručná historie, Základní taktické a technické parametry, Stručná charakteristika muzea, Provozovatel, Kontakt, Internetové stránky sdalšími informacemi, Objekt je situován, Provozní doba, Přístupové trasy, Poznámky, Zajímavosti)
2) podejte prosím informaci o lokalitách, kde seúspěšně schyluje k založení muzea, nebo již existuje muzeum a v knize z roku 2003 se neobjevilo
3) pokud máte kontakt na nějakou takovou lokalitu, předejte jí prosím tuto informaci a nám adresu
4) chcete-li vložit do textu nějakou novou fotku, která ukazuje nějakou zásadní změnu oproti vydání z roku 2003, kontaktujte nás na adrese: spolek-pratel-cs@chello.cz
5) Pro cizojazyčnou verzi knihy (v německém jazyce) nutně potřebujeme u všech muzeí znát tyto věci:
A) Chcete pro cizince uvádět kontakt na provozovatele?
B) Pokud ano, uveďte jazyk ve kterém s Vámi mohou komunikovat na potřebné úrovni (Může být uvedeno třeba takto: Kontakt, adresa, telefon, E-mail /jen česky/, nebo /česky a anglicky/ apod.).
Samozřejmě nemusí to tam být, pokud máte stanovenu pevnou provozní dobu, není potřeba cokoliv dále rozvádět - bude-li chtít cizinec vidět, přijde a uvidí. Na většině muzeí dnes existuje alespoň stručný sylabus se základními informacemi v některém ze světových jazyků. I kdyby nebyl, všechny základní informace o Vaší aktivitě bude mít cizinec k dispozici ve shora uvedené německé verzi publikace.
Prosím, neváhejte příliš informace od Vás bychom rádi měli k dispozici do 15. dubna 2005. Pokud nové informace nepřijdou, bude při zpracování vycházeno z textu ve verzi pro rok vydání 2003.
Děkujeme SPČSOB


Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)