[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.236.143.154 () [ Přihlásit ]

Detaily osazení hlavní střílny

Diskusní fórum > Diskuse o článcích na serveru ropiky.net > Detaily osazení hlavní střílny

Martin Rajnyš (4.8.2008 19:39)

Ano,přesně tak,jinak by se muselo udělat větší vybrání v otvoru střílny v místě mířidel LK.


Tomáš KOUBELE (2.8.2008 20:01)

Souvisí s tvarem otvoru i vyosení závěsu LK právě pro zachování co nejmenších rozměrů otvoru střílny?


Martin Rajnyš (2.7.2008 21:54)

Jo jo přesně tak,otvor počítán pro osazení LK 26 a TK 24.


Josef Frančík (2.7.2008 4:18)

No, děkuji za námahu s vyhledáváním podkladů včetně sady fotografií.
Asi jsem se konečně dověděl podstatu tvaru střílnového otvoru u rámu střílny. Dle mne souvisí tento typický ale členitý otvor právě s osami hlavní + pozorovací místo pro miřidla, někde vyosené mimo osu hlavně.
Je to tak ?


Jan Lakosil (30.6.2008 22:15)

Přikládám kopii výkresu DZ-19 s vyznačeným otočným bodem zbraně, je tam patrná i osa hlavně, která je o několik mm posunutá nahoru.


Martin Rajnyš (30.6.2008 19:59)

otočný bod zbraně na hranu vnitřní části střílny je 20 cm,od podlahy objektu senachází osa hlavně TK vz.24 ve výši 130cm, TK vz.24lafetován v brněnské lafetě


Jan Lakosil (30.6.2008 17:01)

O víkendu jsem porovnal osy hlavní TK 24 Schwarzlose a LK 26 v brněnské lafetě a skutečně se liší v řádech cm. Za osu střílny bych tedy považoval otočný bod kulometu dle lafetace vz. 37.


Libor Martinů (30.6.2008 6:16)

Údaj o vzdálenosti osy střílna vůči rámu jsem před pár lety dost dlouho sháněl. Nakonec jsem získal údaj 370mm od spodního vnitřního okraje. Myslím, že na to mám i nějaký výkres, musím se ale po něm podívat.


Martin Rajnyš (26.6.2008 11:19)

Dle mého zjištění nená ani jeden z kulometů, osu hlavně ve stejné výši.Je to jak u Brna tak u Strakonice.Je to řádově rozdíl několika mm ale i cm.


Jan Lakosil (26.6.2008 10:03)

Máš pravdu, ty osy hlavní budou u strakonice také stejně, nicméně obě zbraně mají odlišný otočný bod...


Jiří Duchoň (25.6.2008 20:56)

Myslím, že i u strakonice budou osy výškově stejné, posouvání mapy je asi jen proto, že ve svěráku je uchycena navíc tyč a na ní až kulomet a o ten rozdíl se mapa zvedá nahoru.


Jan Lakosil (24.6.2008 22:01)

Harry, asi jsem to nenapsal dost jasně, ale určujícím byl bod otáčení zbraně, který byl stejný pro všechny typy zbraní uchycených v lafetě, neboť poloha tohoto fiktivního bodu byla určena lafetou. Rysky určují právě tento fiktivní bod. Originální výkres střílny s lafetou vz. 37 a uchyceným TK vz. 24 mám k dispozici a je toto z něho i patrné. Ve stejném duchu mluví i archivní prameny ZB, které jsem měl kdysi možnost prohlédnout. Podíváme-li se na konstrukci úchytů LK, pak je jasné, že by kulomet mohl být uložen klidně níže, nicméně projektanti s vedoucím šéfkonstruktérem Bítkem drželi osu hlavně protínající fiktivní otočný bod. Pokud vezmeme v úvahu, že všechny lafetované kulomety používaly stejné střelivo se stejnými parametry (váha střely, tlakové poměry apod), mohla být použita střelecká mapa pro všechny tři druhy zbraní, aniž by musela být upravována její poloha, jak je to u lafety vz. 38, kde je to právě z důvodu odlišné výšky osy hlavně LK a TK.


Jiří Duchoň (24.6.2008 21:08)

Řekl bych, že osa hlavně lk a tk v brněnce je ve stejné výšce. Tk je uchycen na dotek předního úchytného bodu, lk je pak patřičně zvednut pomocí přesných součástí. V této výšce je pak i fiktivní otočný bod lafety.


Josef Frančík (24.6.2008 13:26)

Ano to chápu, také vím že dle zmíněných rysek se ustavovala střílna do objektu výškově a stranově při jeho stavbě.
Ale Tvé vysvětlení neodpovídá ale celkově na problém osy střílny. Tento problém je zdánlivě jednoduchý. Také beru to, že osa střílny byla pro osu zbraně vyrovnávána lafetací. Ale je opravdu pro každou zbraň osa stejná ? Jak je to doopravydy ? Totiž zdá se mi že z tohoto důvodu zatím krachovaly veškeré pokusy o přesné určení konstrukční osy z důvodů nakreslení celého rámu střílny když byla nalezena u nás na Plachtíně (ús.D19). Tedy výkres podrobný nemáš asi také, jak vidno z odpovědi.


Jan Lakosil (24.6.2008 9:36)

Ahoj Harry,
každá střílna má na vnějším ozubu rysky, které se používaly při určování výšky střílny. Měly by odpovídat fiktivnímu otáčecímu bodu zbraně, který neurčoval uchycený kulomet, nýbrž lafetace DZ-19. Při průzkumu měříme uvnitř výšku střílny od stropu nebo podlahy, z čehož lze dobře zjistit výškové rozdíly v osazení střílen.


Josef Frančík (23.6.2008 22:43)

Dodatek k příkopu pod střílnou - tento dotaz mne vyprovokoval k prostudování všech výkresů které mám, abych zjistil že se takovýto příkopek nachází jen u LO typu E. Dle dalších materiálů které ale mají nepřímou hodnotu, tj. nejedná se o předpis, mám za to, že se jedná o řešení které bylo navrženo z taktických důvodů.
A to při umísťování tohoto typu pro čelní postřelování v linii. Velmi pravděpodobným důvodem bylo to, že se tento typ Lo vystavoval více nepřátelské palbě která mohla způsobovat hromadění zeminy před střílnou. To pak mohlo následně ohrozit vlastní střílnu tím, že ve velmi extrémním případě mohlo navršit zeminu do sklonu směrem ke střílně. Takže pak by i rozptýlené střely ze spodní části rozptylu mohly být odráženy přímo do střílny.
Výkres tedy znázorňuje situaci která tomu měla předejít.


Josef Frančík (23.6.2008 22:18)

K dotazu na šířku příkopu (viz níže) před boční střílnou přidávám výřez ze stejného polírního výkresu. Je z něho patrný celý tvar a rozměry. V praxi jsem se ale dosud nesetkal s takto vytvořeným příkopem v terénu u žádného Lo. A to ani u typu E ze kterého byl vzat tento příklad.


Josef Frančík (23.6.2008 21:41)

Maje něco času, navštívil jsem starší příspěvky. Tento mi zaujal. Důvodem je osa boční střílny. Nikoliv však její výška vůči terénu ale měření různých badatelů v terénu. Příklad - šikmé nebo lomené Lo. Zaměřené na zjištění rozdílů ve výšce a vycházi se s osy střílny. Kde je tedy správně osa střílny. Dle zbraně ? Je osa hlavně vždy (u různých druhů zbraně) stejná nebo jinde ? Nebo dle konstrukční osy střílny, kde se vychází z potřeb zbraní a nebo pro potřeby vlastní výroby střílny ? Protože jsem dosud neviděl podrobný originální výkres boční střílny, například výrobní, je to pro mne zatím neznámý faktor. Měří vždy badatelé dle stejné metody při zjišťování osy boční střílny ? Možná mi odpoví i modeláři LO.


Jan Lakosil (10.11.2005 16:17)

Já bych řekl, že v praxi se tyhle příkopy pod střílnami vůbec nedělaly.


Martin Skoumal (10.11.2005 14:56)

Mohl bych se ještě zeptat na délku příkopu pod střílnou-je po celé délce stěny se střílnou nebo jen těsně pod střílnou


Vladek Vácha (19.4.2005 18:41)

To vytečkování jsou kameny,podle detailu na jiné části výkresu tak 5-15cm.Vnitřní osa střílny je dle stejného plánu od podlahy ve výšce 130cm.


Libor Martinů (19.4.2005 18:27)

Už delší dobu se zajímám,kde je osa střílny-mám na mysli její vztah k vnitřní části. Existuje dost objektů,které mají střílny v různé výšce. Mám to někde změřené k spodní hraně rámu,ale jak je to na osu?


Ondřej Vonka (19.4.2005 11:36)

A ta tečkovaná část u spdní části objektu je co? Štěrk?


Vladek Vácha (18.4.2005 15:36)

Ještě přidávám výřez z ,,polírního,,výkresu Éčka.


Vladek Vácha (18.4.2005 15:36)

Ještě přidávám výřez z ,,polírního,,výkresu Éčka.


Vladek Vácha (18.4.2005 15:33)

Jo,normální výška 65cm.V horách a tam kde byly větší nerovnosti terénu v prostoru výstřelu,byla výška 80cm.Výška se bere od země k ose střílny!!


Ondřej Vonka (18.4.2005 8:44)

Můj dotaz není přímo ohledně osazování, ale spíš terénu.. Existoval nějaký předpis, který říkal jak vysoko má být dolní okraj střílny od terénu?


Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)