[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 100.26.196.222 () [ Přihlásit ]

Průzkum opevnění online

Diskusní fórum > Akce, výpravy, setkání > Průzkum opevnění online

Jiří Vaněček (13.7.2005 23:26)

Jen pro úplnost dodejme, že "bycikl" se píše "bicykl", tedy úplně přesně naopak než ho napsal Honza :o) (to pro ty, jimž chybí můj pravopisný koutek...)


Tomáš Kamenský (13.7.2005 22:49)

Info o loňském průzkumu zdejší oblasti najdete zde.


Tomáš Kamenský (13.7.2005 22:40)

Pro úplnost - tady je ještě mapa opevnění v okolí obce Fleky jihozápadně od Klatov...
Barevně jsou označeny objekty které jsme nalezli (červeně v evidenci armády, zeleně příslušející pohraniční stráži), šedé jsou objekty zatím nenalezené nebo nehledané. Kolečko se šipkou je POK nebo ŘOPOK (palebný srub), kolečko se šipkou napříč je BZUK (objekt pro PTK nebo pancéřovku), trojúhelník je pozorovatelna a elipsa označuje úkryt. Před ŘOPOKem 431 je čárkovaně označen průběh pozůstatků klasické překážky se zbytky ostnatého drátu.
Poloha nenalezených objektů je pouze přibližná, takže kdyby se někdo odhodlal je hledat a byl úspěšný tak ať nám dá vědět.


Jan Lakosil (13.7.2005 22:20)

Dnešní odpolední akce byla zaměřena na odzkoušení výdobytků moderní techniky při průzkumu opevnění. Jak jsem avizoval výše, naše kroky směřovaly do západních Čech, konkrétně do oblasti Všerubské vrchoviny. Náš původní plán na online vkládání příspěvků a fotek přímo z terénu selhal nakonec na špatném pokrytí a nemožností přenosu dat přes GPRS. Jinak se nám úspěšně podařilo odzkoušet propojení GPS s notebookem pro ukazovaní aktualní polohy na mapě. U obce Fleky jsme zameřili nám již známé objekty a pokračovali dále na sever a pohledem z auta jsme získávali představu o terénu, kde probíhá linie poválečného opevnění. Pro bujnou vegetaci a nedostatek času však nebylo možné provádět rozsáhlější průzkum. Nedaleko Všerub jsme kromě odloženého byciklu našli náhodou objekt pro BZK (bzuk) a jeden POK. Pokus o nalezení několika objektů v lese nedaleko České Kubice (podle souřadnic) skončil neúspěšně a tak jsme použili mapových podkladů a našli poměrně snadno dosud zakrytý vstup do podzemního úkrytu ÚŽ. Naše odpolední putování jsme ukončili na Folmavě, odkud jsme se přesunuli do Plzně na přenocování.


Jan Lakosil (13.7.2005 14:00)

Právě se chystáme s Kameňákem na odpolední průzkum poválečného opevnění v západních Čechách a historicky poprvé se pokusíme přenášet informace a fotografie objektů přímo z terénu. Pokud se vše zadaří, v této sekci fóra budeme postupně informovat o průběhu průzkumu.


Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)