[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 100.26.196.222 () [ Přihlásit ]

úsek Z2 a Z1

Diskusní fórum > Akce, výpravy, setkání > úsek Z2 a Z1

Pavel Jonáš. (5.4.2007 17:38)

Zdravím. Pravidla byla stanovena proto, aby bylo co porušovat, že? Mějte se.


Jiří Kaštil - začátečník (5.4.2007 10:59)

Moje řeč!..kdyby měli furt všichni čekat na nějaké povolení, tak jsme se ani nenarodili!


kadeřábek vlastik (4.4.2007 8:33)

na povoleni kašlete na Rýchorach to nikdo nehlída a je to 2 zona


Miloš Doležal (21.7.2006 18:16)

Jak jsem tak koukal do turistické mapy, kde jsou vyznačené zóny parku, tak úsek Z1 Rýchory prochází zónou II. a možná i I.. Tudíž v podstatě nedostupné.A pochybuju, že by KRNAP vydal povolení ke vstupu,že. Jen pro srandu jsem jim poslal maila,zatím žádná odpověď.


Miloš Doležal (20.7.2006 10:52)

1) Na celém území národního parku je zakázáno:

a) vstupovat a vjíždět na plochy s novou výsadbou provedenou v rámci obnovy lesa
b) vstupovat do jeskyní a jiných podzemních prostorů
c) plašit zvěř a odchytávat volně žijící živočichy
d) sbírat planě rostoucí rostliny a jejich části kromě lesních plodů
e) odhazovat odpadky, znečišťovat a poškozovat prameniště a vodní toky
f) manipulovat nebo poškozovat zařízení pro turistiku a rekreaci umístěná v terénu, jako turistické značení, informační tabule, odpočívadla, vyhlídková místa a jiná obecně prospěšná zařízení
g) volné pobíhání psů
h) chovat se způsobem, který by mohl vést ke škodám na přírodním prostředí a který je v rozporu s posláním národního parku, zejména rušit klid nadměrným hlukem aj.
i) pořádat a organizovat hromadné sportovní, turistické a jiné akce
j) instalovat přenosné lyžařské vleky a vytyčovat zimní běžecké a sjezdové tratě, vyznačovat letní i zimní turistické cesty
k) tábořit a rozdělávat ohně
l) provozovat jízdy na koni a jízdy psích spřežení
m) provozovat vodní sporty kromě řeky Jizery 2)
(2) Správa může na vyhrazených místech či v určitém časovém období činnosti uvedené pod písmeny i), j), k), l) a m) odst. (1) povolit. Za hromadné akce pod písmenem i) se nepovažují ty, které jsou konány na řádně kolaudovaných lyžařských běžeckých a sjezdových tratích. Tyto akce musí být pouze předem nahlášeny Správě.
(3) V zimním období je na území národního parku zakázán vstup k mysliveckým zařízením sloužícím k přikrmování zvěře a do přezimovacích obůrek s výjimkou značených turistických cest.
(4) Na území I. a II. zóny národního parku je kromě činností uvedených v odstavci (1) též zakázán sběr lesních plodů a vstup mimo turistické značené cesty.


Miloš Doležal (20.7.2006 10:46)

No borůvkový zákaz byl vyhlášený včera. Do I. a II. zony je vstup zakázán mimo značené cesty.


Tomáš Kamenský (20.7.2006 10:30)

Myslím že hlavní problémy jsou v I. zóně, kde je zákaz vstupu mimo značené cesty. Ostatní zóny jsou v podstatě pouze ochranným pásmem omezující některé hospodářské činnosti v lesích a na pozemcích.
Určitou specialitou Krkonoš je ale každoroční "borůvkový" zákaz vstupu do některých lesních porostů, který je vyhlašován někdy na sklonku léta až začátku podzimi, který má zabránit devastaci lesa "průnmyslovým" sběrem borůvek. Týká se to právě západní části Lysečinského úseku.


Miloš Doležal (20.7.2006 9:57)

Předevčírem jsem procházel v KRNAPu úsek Z2 Dolní Lysečiny, přiznám se, že jsem si předem nenastudoval Návštěvní řád KRNAPu,a chodil s mírnou obavou, že potkám nerudného strážce. Narazil jsem na dva objekty, které jsou v rekonstrukci,a to mě po návratu přimělo nahlédnout na Návštěvního řádu, dočetl jsem se, že v zoně III. se lze volně pohybovat, při dodržení základních ustanovení (a to jde bez problémů), toto jsem si telefonicky ověřil v info centru KRNAP Horní Maršov. A tak je úsek Z2 a Z1 pro nás volně přístupný (v současné době uzavřeno kvůli borůvkářům). Tak snad vyjde čas,a podívám se do úseku Z1, který snad nezasáhne až do zony II.


Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)