[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 34.239.148.127 () [ Přihlásit ]

PO - plány

Diskusní fórum > Diskuse o článcích na serveru ropiky.net > PO - plány

J. Frančík (5.12.2006 20:46)

Žádám administrátory aby odstranili moje 2 příspěvky s časovým údajem 19:16 a 19:19. Jedná se o opakovanou informaci. Důvodem byla údajná chyba systému pro kterou jsem původní příspěcek s čas. úd. 19:03 rozdělil na 2 díly. Po jejich odeslání jsem zjistil že se původní příspěvek po zkrácení zveřejnil s jistým spožděním také. Děkuji.


J.Frančík (5.12.2006 20:35)

Pokr. II.
Vložení do předem připravených drážek (Str. L + P u stropu a bez práhu) bylo pak jednodušší tím, že už nepřekážely původně přivařené pracny. Nyní tedy byl vložen nejprve samotný rám, pak se vložily mezerou pracny do kapes a spojily se závitem pracny prostrčeným šroubem v otvorem v rámu. Mezera mezi rámem a zdivem Lo sa vyplnila betonem dle jiného předpisu než-li předpis pro beton vlastního Lo. Nakone byl dohotoven i vlatní práh pod rámem. Podobně je vše popsáno na str. 95-6 v právě vycházející Pl. č.


Josef Frančík (5.12.2006 19:15)

V r. 1937 došlo ke změnám v konstrukci rámu i způsobu osazení rámu. Nejprve se osazovaly rámy s přivařenými pracnami, a to i při betonáži Lo. Ale stalo se vůbec poprvé u I. sb. v ús. E22 že nebyly dočasně k dispozici rámy. VSD dovolil betonáž pro způsob dodatečného osazení rámu. Když rámy došly jejich osazení do připravených drážek s kapsami pro pracny nešlo. Následně byla změněna konstrukce rámu zrušním přivařených pracen, a současně pracny byly opatřeny dírou se závitem pro šroub. Následně se pak dodávaly jako přibalené do kompletu s rámem. Zlepšila se tak i doprava rámů protože již nevyčnívaly řivařené pracny. Osazení do následně mírně upravených drážek v betonu Lo probíhalo snadněji. Beton pro vyplnění mezer mezi rámem a bet. Obj. byl zhotoven dle jiného předpisu než-li beton vlastního Lo. -Pokračování II.


Josef Frančík (5.12.2006 19:03)

Osazení rámu panc. dv. v Lo z r. 37. Během stav. sez. 37 došlo ke změně v osaz. dv. rámu. A to tak, že byla zm. proved. jak ve výrobě rámu tak násl. pro dodat. osaz. 1 se tak stalo dle mé sady arch. podkl. I. sb. v ús.E22 Stř. A to tak, že během bet. Lo včetně přímého zabet. rámů již při stav. Lo došla zásoba dvěř. rámu. VSD dovolil pokrač. v bet. dalších Lo tak jak se měla pův. provádět dráž. + kapsa v dráž. pro dodat. osaz. dv. dle tehd. naříz. Ale stalo se, že když dodané dv. konečně mohly být dodat. zabet. tak to nešlo do stávající drážky. Nastal tedy u I. sb. vůbec 1 problém co s tímto stavem učinit. Náprava spočívala ve změn. konstr. rámu. Podr. vše pops. v Pl. č. Rám byl uprav. ve výr. tak, že navař. pr. byly zrušeny. Místo nich byly vyráběny pr. montov. pomocí šroubu. Šr. a pracna se závit. pro šr. byla k rámu dodáv. jako přibalov. kompl. Tak se zlepšil i transp. při dodáv. r. na ús. protože po úpr. nevyčnívaly přivař. pr. Rám se pak mohl líp zasadit do mírně změněné předpřipr. drážky s kaps. pro pr. Současně s vlož. rámu na místo násled. montáž pr. tak, že byly zastrčeny do kapes v dráž. a násl. byl zvenčí prostrčen šroub dírou v rámu, spojen se záv. v pracně a dotažen k rámu. Násled. jen bet. vlast. rámu řídkou cement. maltou dle jiného předp. než byl beton vlastn. Lo. S touto činností sovisela i změna bet. práhu pod rám. dv. Podrob. též Pl.č. V ús. E22 tak existují 3 druhy rámů, což bylo vyvoláno popisov. udál. na začátku. Tato změna výroby rámů a přípr. dr. byla následně přijata jako centr. změna pro výstavbu LO v dalším období, včetně r.38.


Vladek Vácha (kecal roku) (8.11.2006 16:00)

Unesou,netrdil jsem opak.Dnes by to zedník neudělal a dle teorie ani za první republiky.Zkusím najít něco kde by o osazování zárubní do betonových konstrukcí bylo více.Pradědečkův archív je slušně zásoben:o)Ale osazení rámu zárubní před betonáží mělo své nesporné výhody.Už jen třeba pevnost,jednoduší bednění atd.....


Jan Lakosil (8.11.2006 11:16)

Myslím,že doba výstavby neměla vliv na osazování futer, nýbrž technologie použitá stavební firmou. Na Slovensku jsou objekty betonované v září nebo říjnu 38 a všechny mají osazené zárubně již při betonáži. Podobně jsem viděl objekty z konce září nad Vrbnem a také měly rámy (dokonce pro dveře R-444a!!!). rozhodně je nesmysl tvrzení, že by zárubně neunesly tlak betonu při betonáži.


Vladek Vácha (kecal roku) (6.11.2006 20:21)

Vypadá to tak.Takže buďto se jednalo o rozdíli v použité technologii anebo na to má vliv čas.Že by u prvních l.o. byl rám osazen před betonáži a v pozdějším období po betonáži.


Tomáš Svoboda (6.11.2006 20:03)

To já vůbec nevím, ale snad je možné, že se osazoval rám po betonáži, zmínka v rozpočtu by tomu mohla nasvědčovat. Ovšem například dle fotky (niže) je rámu původní beton s velkou frakcí, která se jistě na dodatečné zabetonovávání prvků nepoužívala. Tak nevím. Ale dle mého skromného soudu nainstalovat do bednění futra by nemusel být takový problém, střílna asi byla v tomto ohledu složitější.
Ale to sde pouštím do diskuze, kterou jsem nechtěl. například rozměr ode dveří (futer) ke konci vnitřní zdi (která se pak zatočí do objektu, tedy zeď vstupního segmentu) bývá různý na všech výkresech. Blbě se to popisuje, lépe se to hledá v detailu na těch polírákách. každopádně R-výkres uvádí pouze dveře + rám a ne beton v jejich okolí.


Vladek Vácha (kecal roku) (6.11.2006 19:27)

V tom se tedy naskytne myšlenka,proč?To řešení na tvé fotce nevyžaduje speciální detail na polírním výkresu.Řešení v úseku A tento detail vyžaduje,minimálně by to mělo být v plánech na bednění.Podle něčeho to dělat museli.Poslední věc je,proč osadili rám dveří při betonáži?nejsem stavitel,ale i tak vím,že takové osazení kovových zárubní je technologická sebevražda.Minimálně by to dnes stavitel neudělal.Dle předválečných norem,které tu mám po pradědečkovi (měl stavební firmu) tak to je zakázané.


Vladek Vácha (kecal roku) (6.11.2006 19:10)

Očividně jiný kraj jiný mrav:o)


Tomáš Svoboda (6.11.2006 19:07)

No, tadydle na Opavsku je vidět, že konstrukce futer je taková, že teda tlaku betonu nepodlehnou :-)


Vladek Vácha (kecal roku) (5.11.2006 22:28)

Nemám k dipozici kompletní sadu políráků.tak nevím co na všech výkresech je za detaily.Ale bylo by divné kdyby prostor pro rám dveří nebyl nikde řešen.V úseku A je několik desítek l.o. ,které mají v prostoru dveří jen příslušná vybrání v betonu.Nekdy ještě s výdřevou.


Vladek Vácha (kecal roku) (5.11.2006 22:20)

Jo všechny výkresy jsou jen holá teorie,mě to stačilo když jsem oměřoval A/60 a A/59.Teď mě zarazila informace o osazení rámu dveří během betonáže.Zatím jsem se setkal jen s praxí,že se rám osazoval až po betonáži.Také je to logické.V případě osazení při betonáži by mohlo dojít vlivem tlaků k deformaci a tím pak k velkému problému s osazením vlastního dveřního křídla.


Tomáš Svoboda (5.11.2006 21:42)

Kompletní sadu políráků překreslil před sto lety Olda Gregar a od něj jsou taky přiložený výkresy - škoda, že tam není uveden (na výkresech má svoji značku a nakonec i nezaměnitelný rukopis). Políráky jsou však asi i zavádějící. Například když jsem teď potřeboval míry z objektu B1-80, zjistil jsem, že půdorys a některé rozměry vůbec nesedí a je to úplně blbě. Musel jsem použít sken B2-ky a převrátit ho - ten zase přesně seděl. Takže je nutno je brát s rezervou, asi nebude světem kolovat více verzí Po plánů - takže na to jenom upozorňuju. Jen ještě perlička. V políráku je třeba klasicky nakreslen prostor vchodu s tím, že detail dveří řeší například R výkres číslo R-239. Jenže ouha - v každém polírním plánu je detail betonové stěny (konkrétně vybrání ve zdi, do kterého se osazoval rám) pro dveře (resp. rám) jiný - a světe div se - R-výkres tento detail vůbec neřeší. Chápu, že výklenek se dělal jen tehdy, pokud se osazovaly futra později, ale pak pro případ osazení rámů během betonáže nebyly dány přesně rozměry pro jejich umístění (teda asi).. Divný. Asi změřím několik řopíků, protože to co jsem našel v PO plánech jsem nenašel v řopíku :-(


Copyright ropiky.net ©1999-2023        Ochrana osobních údajú (GDPR)