[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 44.220.249.141 () [ Přihlásit ]

Úprava vkládání článků

Diskusní fórum > Informace o provozu www.ropiky.net > Úprava vkládání článků

Tomáš Kamenský (15.2.2007 10:00)

Při psaní článků prosím dodržujte u popisu objektů zažité označování skládající se z úseku, čísla objektu, typu a případně odolnosti pokud je jiná než normální, přičemž zkratku odolnosti (Z,S,X,Y, případně i N) oddělujte od typu objektu vždy mezerou. Příklad: "A-1/21/1/A-180 Z" nebo "XVII/2/B1-90".
Složitější je situace v typech objektů - u typu A a B je to prosté, modifikace je vždy oddělena pomlčkou ("A-180", "B1-90"), ostatní typy jsou bez pomlčky a jde o C1, C2, D1, D2, E, E1. V některých pramenech se objevují typy E1/E2, toto je však v obecné rovině kvůli jednotnosti opomíjeno (E1=E, E2=E1), stejně jako modifikace A1 (A1=A lomený vpravo).
V případě, že popisujete konkrétní úsek je možné vynechat první část a psát tak o objektech "21/A-140" nebo "12/D2", naopak pokud popisujete objekty v úsecích různých sborů, pak je možné před označení přidat i sbor - tedy například "I/A-9/64/A-140", nebo "III/II/121/A-180 Z".
V případě lomených a šikmých objektů se k označení za další mezeru přidá příslušné řešení - například zkratka "lom." respektive "šik.".
O označování úseků zde již byla řeč - u číselných (ať již psaných římsky či arabsky) je to jasné, v případě sloučení písmene a čísla je u I. sboru obvyklé vkládat mezi ne pomlčku (B-29, D-20), u II. sboru se píší bez pomlčky (Z1, G3, O2). Název úseku se někdy uvádí v závorkách, jindy ne - důsledně doporučuju používat v textu buď jednu nebo druhou variantu a nikdy ne oboje. Například "G3 (Babí)" nebo "G3 Babí".
V každém případě by mělo být jasné, v jakém případě jde o archivní data a v jakém ne. Data hypotetická či pracovní - například čísla objektů, tam kde nejsou známa, důrazně doporučuju vkládat do závorek. Příklad: "III/(21)/B".
Dále se při popisu objektů často používá výraz pravá a levá strana. V každém případě tyto pojmy používejte ve smyslu pohledu z týlu k nepříteli - tedy tak aby při popisu stál autor před objektem čelem ke vchodu. Tato strana je týlová - opačná, přivrácená k nepříteli je čelní.
Omlouvám se všem orlům, které učím lítat, ale zjišťuju potřebu zopakovat tyto základní pravidla a to nejen přispěvovatelům na tomto serveru, ale i k autorům některých publikací, kteří si často vymýšlejí nové a značně složité konstrukce označování.


Tomáš Kamenský (15.2.2007 9:24)

Bylo upraveno vkládání článků. Nadále nebudou aktuálně vložené články zveřejňovány až do jejich schválení administrátory. Články by měly být nejen obsahově správně, ale i pravopisně v pořádku.
Na rozdíl od diskuze, kde je každý příspěvek především vizitkou přispěvovatele, jsou totiž články hlavně obrazem fundovanosti tohoto serveru.


Copyright ropiky.net ©1999-2023        Ochrana osobních údajú (GDPR)