[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.236.143.154 () [ Přihlásit ]

Inundační šachty - malé shrnutí

Diskusní fórum > Diskuse o článcích na serveru ropiky.net > Inundační šachty - malé shrnutí

Josef Frančík (18.11.2007 21:50)

Přís.2- Odtržení od zdiva Lo už v menší míře je i u Lo č. 56 A 160 na obou bočních stěnách a stejně tak i malých in. šachet Lo č. 17 a 18 typu D. Také tady je patrná izolace přímo ve spáře mezi šachtou a zdivem Lo. Zde navíc nebyly malé in. š. potřebné z důvodů zaplavení vysokou vodou řeky Mže, a to přesto že jsou též v záplavové oblasti nýbrž z hlavního důvodů eroze odpadní haldy při možnosti částečného sesuvu tehdejší haldy při dlohotrvajícím dešti. Proto mají stejný typ malé šachty oba Lo D. Dle slibu provede kol. Bednár ještě dodatečné průzkumy i ustatních zbývajících šachet ve -své- oblasti. A to dle časových možností které jsou v současnosti velmi omezené z rodinných důvodů.
Závěr - dodatečné zhotovení in. š. je tak prokázáno i u dalších Lo v úseku E22. V archivních materiálech jsem ale zmínky o žádostech dodatečného stavění in. š. nalezl jen k Lo č. 13 A 140 v ús. E21. Výkres k tomuto Lo je na str. 173 v knize Pl. čára.
A to je prozatím vše v krátké době po srazu KVH v Praze.


Josef Frančík (18.11.2007 21:33)

Přís.1-Dle slibu -viz níže- provedl dodatečně kol. Bednár ze Stříbra průzkum det. prozatím jen u velkých inund. šachet v ús. E 22 u Lo č. 56 A 160, č. 57 (zde opakovaně protože poprvé to bylo ve prospěch výkresu v knize Plzeňská čára na str. 185), dále malých in.š. u Lo č. 17 D1 a 18 D2. Dle jeho sdělení takovéto až tak malé detaily při přípravě popisu úseku E22 nesledoval u všech inundačních šachet. Proto to není ani v popisu úseku. Teprve nyní na moji výzvu vyplývající z těchto diskusních příspěvků provádí postupně opakovaný průzkum šachet. Nejlépe je čitelné dodatečné přistavění šachty právě u Lo č. 57. Zde je patrná i vysekávaná kapsa pro navázání výztuhy šachty k výztuze zdiva Lo jež je nejlépe čitelná na levé vnitřní stěně šachty. Současně je dodnes patrná i izolace (asfalt+lepenka) na spáře mezi zdivem, a to na zdivu Lo.


Josef Frančík (3.11.2007 20:17)

Dále - některé inundační šachty v úseku E 22 byly z části upravovány po válce tím, že byla odbourána vstupní stěna z důvodů lehčího vstupu z přilehlého poválečného zákopu.
Současně některé dnešní chodbičky vznikly přístavbou stropů a jedné ze stěn na konci dnešní chodby, tj. změnou z původní jen opěrné zdi na dnešní stav chodby. Podobná záležitost je též nakreslena k úseku E 21 u Lo č. 18 D2 v Pl.č. na str. 174.


Josef Frančík (3.11.2007 20:10)

Dle slibu jsem kontaktoval ve věci dodatečně přibetonované inundační šachty kol. V. Bednára ze Stříbra který je autorem většiny textů z úseků E22/172.
Dle jeho poznámek a fotografií potvrzuje prozatím jen tento Lo č. 57 A220N. Celá situace je ale rozkreslena též v Pl.č. na str. 185, a to včetně izolace uvnitř Lo. Dále je znázorněna i inundační šachta v provedení dodatečně přistavěné. Mimo to byl ale hlavním impulzem pro tento výkres fakt že jako jediný v námi popisované oblasti byl založen na pilotách. Popis celé události k výstavbě tohoto Lo je v textu úseku E22.
Dále - kolega Bednár provede ještě jednou kontrolní průzkum ve věci inundačních šachet ve svém úseku E22/172 a to včetně chodbiček. Podrobnosti budou ke zveřejnění někdy po srazu KVH Praha.


Zdeněk Hanáček (7.10.2007 19:21)

To je pravda, taky jsem si toho všiml, ale řekl bych, že později (podzim 37 - podzim 1938?) se už šachty betonovaly současně s objektem, takže již vykazují jistou větší soudržnost.


Tomáš Svoboda (7.10.2007 17:48)

No, všimnul jsem si na více místech republiky, že jsou někdy evidentní známky "utržení" inundačky, na druhou stranu jindy je evidentní, že se šachty od řopíků nehnou ani o píď, i když se třebas celý objekt jsa podemletý nakloní (i hodně..). Takže tady třeba malá ukázka z Opavska:


Josef Frančík (1.10.2007 11:26)

Zátím jen poznámka viz níže - 30.9. - 18:15.


Zdeněk Hanáček (1.10.2007 8:52)

A co ostatí in. šachty v E-22?


Josef Frančík (30.9.2007 18:50)

Ano to to je onen Lo v E22. Ale zde si musím ověřit tento údaj u kol. Bednára který tento úsek popisoval, dále i kol. Poljaka který na těchto úsecích postupoval v terénním průzkumu také společně s kol. Bednárem. Kol, Bednár není zatím připojen se svým PC na internet. Takže potvrzení u tohoto Lo bude časově delší. Děkuji za poznámku kol. Martinů který si tohoto fenomenu u tohoto Lo také všimnul. V minulosti zde bylo zkoumáno i jinými badateli, kteří si toho u Lo č. 57 A220 nevšimnuli.


Libor Martinů (28.9.2007 15:05)

U objektu E-22/57/A-220N je inundační šachta odtržená a vznikla tak úzká spára. Napojení je provedeno jen v několika bodech-vypadá to, že bylo vysekáno vedle vchodu několik kapes (asi 3 nebo 4 po každé straně) a šachta je napojena jen v těchto místech. Velikostí i hloubkou bych tyto kapsy přirovnal třeba ke kapsám nad střílnou pro šrouby lafety.


Josef Frančík (27.9.2007 0:49)

Prozatím jen výtah ze sborníku č. 9, vydaný I. Sb. 12. 8. 37.
Částečný opis : u obj. které budou zaplaveny v určitých ročních údobích, je třeba provésti po obou str. vchodu zídky z armovaného betonu, a to :
Při výšce inundace do 50 cm zřídí se před vchodem do obj. uzavřená žel.bet. obezdívka o tloušce zdí do 20 cm, výšce 75 cm a vnitřním prostoru 65x80 cm, kterou lze ještě bez obtíží překročiti a která zabrání vnikání vody vchodem do obj. Celý obj. nutno zvednouti tak, aby osy stř. byly asi 80 cm nad terénem, přičemž není třeba prodlužovati obvodové zdivo. Při větší výšce provede se před vchodem do obj. jímka s postranními žel.bet. zídkami tloušťky 25 cm a výšky jaké jest třeba proti vniku vody, s čelním uzávěrem podle obr. na uvedeném plánku. - Plánek je v konize Pl. č. na str. 96.


Miloš Doležal (26.9.2007 20:50)

Zdravím,
přiznám se, že napojení výztuže na stávající objekt by mne velice zajímalo. Dneska to není problém, ale tenkrát? Šlo by něco uveřejnit či přeposlat? Díky


Josef Frančík (26.9.2007 3:45)

Ps.: měl jsem přirozeně napsat - návod na napojení výztuže inundační šachty k výztuži hotového Lo existuje.


Josef Frančík (26.9.2007 3:41)

Na plzeňsku konkrétně v úseku E 22 je takový případ přistavěné inundační šachty. Příležitostně se pokusím něco k tomuto problému najíti. Nyní jen z hlavy - návod na napojení výztuže inundační šachty k výstuži Lo existuje. A to včetně provádění izolace. Mám nyní za to že v jednom sborníku pro VSD.
Neznám ovšem u I. sb. takový seznam Lo s inudační šachtou kde byla šachta přistavěna dodatečně. O ostatní sbory jsen se nezajímal, a tedy ani o tamní takové Lo s in. š.


Zdeněk Hanáček (25.9.2007 11:37)

V publikaci Plzeňská čára se píše, že "VŽV I. sb. bylo vyprojektováno zařízení proti vysoké vodě známé jako inundační šachty - k čj. 70.837 taj. žen. 37" až 7. 10. 1937! Tzn. že u všech objektů, které byly vybetonovány před tímto datem je dodělávali až dodatečně?


Petr Bělošický - Jersey98 (14.3.2007 12:36)

Co bych pro vás neudělal:-)


Vladimír Sýkora (14.3.2007 12:13)

Je to sice mimo mísu, ale s radostí jsem zaregistroval opravu Déček u Dětmarovic. Díky hoši za spolupráci.


Zdeněk Hanáček (14.3.2007 11:01)

Obě šachty u typu D a E u Chotěbuzi jsou již v článku zaneseny.


Petr Bělošický (14.3.2007 10:32)

Něco jako šachtičku proti vodě jsem viděl i na řopíkách v okolí Chotěbuze, šlo spíše o beton se stoupacími železy. Kdybych věděl jak tak bych tu dal foto. Myslím, že na databazi by mohla být i fotka, šlo o typ D a E


Zdeněk Hanáček (13.3.2007 12:39)

Ano, poslal jsem mu článek s prosbou na jeho doplnění, či opravení.


Jan Lakosil (13.3.2007 10:07)

Já si s tím objektem č. 147 nejsem moc jistý, klidně je možné, že se mi to po těch letech zamotalo. Kontaktoval jste kolegu Milana Blažka?


Zdeněk Hanáček (13.3.2007 9:21)

Já prošel jen část od Gajar na jih a skončil jsem u č. 146 (-: , pak jsem ještě běžel na přechod Moravy k Dürnkrutu, takže severní polovina mě teprve čeká, proto netuším jestli u 147 šachta je. V databázi jsou ty šachty na Záhorí zaneseny snad všechny, nebo že by se chybička vloudila?


Jan Lakosil (13.3.2007 8:30)

V Gajarech váhám u objektu LV/147/A-160Z. Není u něj náhodou velká šachta? Já si už po těch letech nejsem moc jistý...


Zdeněk Hanáček (12.3.2007 23:36)

Díky, pokusím se opět doplnit. Na ty dva u Děvínské jsem úplně zapomněl, přitom jsem tam byl osobně :-) V Gajarech jsem taky byl i když jsem prošel pouze část úseku, ještě tam je nějaká nezaznamenaná šachta, co chybí v databázi?
Bohužel ty konkrétní objekty s šachtami mezi Slavonicemi a Znojmem neznám, protože tento prostor nemám prozkoumaný a v databázi bohužel nejsou zaneseny.


Jan Lakosil (12.3.2007 22:54)

Zase jsem to zběžně prošel, co si tak pamatuju a stále chybí několik malých inundaček na Šumavě (191/1, 195/54-odsekaná, 195/56-60), pak něco na Záhorie (LII/113, 113a), nejistý si jsem i u jednoho objektu v Gajarech. Pak by bylo dobré doplnit ty inundační šachty mezi Slavonicemi a Znojmem.


Nič Martin (8.3.2007 11:45)

Ještě jsem si vzpoměl že inundačku měl řopík B6/57 u berounského železničního mostu. Trochu nejistá je inundačka u objektu B6/62. Tam se budu muset mrknout jestli je to na té dobovce opravdu on.


Zdeněk Hanáček (8.3.2007 11:12)

Děkuji za doplnění, opravím. Vstupní šachty bych tam nezapočítával.
To J. Lakosil: Nemáte prosím kontakt na kolegu M. Blažka? že bych ten článek doplnil o další mě neznámé objekty s in. šachtami?
Samozřejmě nejsem vševědoucí, je to jakýsi informativní nástin. Taktéž jsem zdaleka neviděl všechny objekty s těmito úpravami. Bohužel úseky 195, 1 či 5 důvěrně moc neznám, takže kdyby mě chtěl někdo doplnit můj článek svými konkrétnějšími informacemi bude to myslím zajímavé shrnutí pro všechny. Díky


Nič Martin (8.3.2007 10:17)

Je otázka jestli šachtu u B6/18 počítat k inundačním šachtám nebo vstupním šachtám. Já osobně bych ji vzhledem ke konfiguraci terénu spíše řadil ke vstupním šachtám i když jako inundační ve výsledku také mohla sloužit.
V seznamu schází malá inundační šachta u objektu A4/51.


Jan Lakosil (7.3.2007 21:42)

Já jsem také zběžně prohlédl úseky, které znám tak nějak důvěrněji a obávám se, že tam chybí velké množství objektů se šachtami, např. v úseku 195 prakticky všechny mezi Soumarákem a železničním mostem. Kolega Milan Blažek se inundačkami zabýval podrobněji, možná by bylo dobré to na základě jeho poznatků doplnit. Otázka je, zda evidovat i šachty proti zasypání vchodu....


Víta Vítek (7.3.2007 17:09)

Rád bych jen upozornil, že ve III. sboru je mnohem více inundačních šachet než je uvedeno článku. A to v úseku 1 Slavonice, 5 Vranov , 7/II Znojmo.Celkem co vím tak minimálně se jedná o 5 objektů s inundační šachtou u řeky Dyje.


Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)