[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 35.175.119.198 () [ Přihlásit ]

U-II/88 na maďarském území

Diskusní fórum > Diskuse k fotografiím a souřadnicím > U-II/88 na maďarském území

Vladimír Sýkora (5.1.2012 18:41)

Už při pohledu na mapu se slepými rameny Tisy lze usoudit, že řeka jimi kdysi pravděpodobně protékala a tak o její síle si najít jiné koryto není pochyb.
Že po sobě "zamete" stopy za dobu kratší než třeba 10 let, bych rovněž nepochyboval.


Milo Gona (5.1.2012 14:07)

Už pri porovnaní oboch vložených máp je vidieť veľké rozdiely. Nie som vodohospodár, tak sa spýtam: Je možné, aby sa za cca 20-30 rokov tak výrazne zmenil tok rieky? Je mi jasné, že v prípade nejakého potoka to možné je, ale Tisa???


Stano MAZÁK (5.1.2012 10:33)

Milo,
Odhady z 15.6.2011 som robil na základe schváleného projektu úsekov U-I až U-III č.j. 17.193 Taj. Hl.Št.ŘOP 1938 - návrh 51.701 Taj. 3.odd. VI.zboru 1938 (VHA Praha).
Mapový podklad 1:25000, na ktorom je tento projekt zakreslený, v oblasti Veľké Trakany - Záhony vykazuje výraznú odchylku toku rieky Tisa, a tým aj priebeh štátnej hranice, od dnešného stavu ( Google.Earth, mapy Cykloatlas.cz, mapa m34-129cd, archivnimapy.cuzk.cz).
Opatovne som prekontroloval kalibráciu snimok projektu úseku. Pre kontrolnú kalibráciu som použil inú sadu snímok, aby som vylúčil chybu zapríčinenú nelinearitou fotografickej snimky.
Výsledok sa nelíši od mojich pôvodných odhadov.
Neviem, či dôvodom je chyba v mapovom podklade z roku 1938, alebo skutočne došlo k zmene toku rieky.
Kalibráciu výrezu projektovej mapy spornej oblasti pre zobrazenie v Google.Earth ti posielam mailom.


Vladimír Sýkora (4.1.2012 20:40)

Milo, dokonce odhady z 15.6.2011 situovaly na maďarské území ještě objekt U-I/87.

Před nějakým časem se totiž na serveru: http://archivnimapy.cuzk.cz
přesněji:
http://archivnimapy.cuzk.cz/index_temp_15.html
objevily archivní mapy, kde mě zaujaly zejména Topo S-1952 v měřítku 1:10000 pokrývající celou ČSSR.

Pokud se dá věřit toku Tisy podle map ze III. vojenského mapování, tak podle topomap ze šedesátých let minulého století lze usoudit, že ke změnám toku došlo. Dokonce i hranice v té době "nekopírovaly" tok.
V současné době v daných místech Tisa hranici tvoří, takže k úpravám asi došlo.
Mám dojem, že změnu hranic musí schválit parlament a asi tomu tak bylo i v minulosti, takže by to šlo dohledat.


Miloslav Gona (4.1.2012 20:22)

Odhady z 31.12.2011 kladú polohu ropíku na maďarský breh Tisy.
Je možné, že by bola rieka po vojne regulovaná a jej tok sa zmenil do takej miery? V tom prípade by muselo dôjsť k úprave hraníc.


Copyright ropiky.net ©1999-2023        Ochrana osobních údajú (GDPR)