[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.235.182.206 () [ Přihlásit ]

Lehká signální souprava

Diskusní fórum > Ostatní diskuse > Lehká signální souprava

David Pekař (1.11.2020 0:34)

Ohledně dotazu k lehké signální soupravě, mi není známo o nic více, než-li uvedl p. Vondrovský. Nyní ale děkuji p. Kratochvílovi za hodnotný příspěvek, neboť mi význam zpráv, nebyl v takovém rozsahu, dosud znám. Snad bych si ještě dovolil pro úplnost zmínit, že výsledky zkoušek, jsou popsány dle čj. 2625 taj. hl. št. 3. odd./38 ze dne 19. 5. 1938. V dokumentu se mimo jiných zjištěných poznatků, např. nedoporučuje užití praporků modré barvy a také se uvádí, že je účelné, vystrčený praporek z předsíně, na jeho spodním okraji zatížit prutem.


Jiří Kratochvíl (29.10.2020 19:44)

Těch 15 zmíněných zpráv bylo (kombinace praporků a terčů): "Pozor mám pro vás zprávu." Čekejte na moji zprávu." "Jsem připraven." "Zpozoroval jsem nepřítele." "Zpozoroval jsem tanky." "Nepřítel stojí." "Nepřítel postupuje." "Nepřítel je na vnějším okraji palebné přehrady." "Nepřítel vnikl do palebné přehrady vpravo." "Nepřítel vnikl do palebné přehrady vlevo." "Mám poškozené zbraně." "Mám raněné." "Pozor plyn." "Palte." "Zastavte palbu." Šestnáctá zpráva byla kombinovaná praporkem a svítilnou: "Přejděte na signalizaci světlem." Nutno doplnit, že se nejedná o nic speciálního pro l. o., ale o vybrané zprávy z běžně užívaného kodexu, který má tuším 35 zpráv.


Ivo Vondrovský (12.10.2020 18:09)

Komisionelní zkoušky optických pojítek pro spojení v LO byly provedeny 23. dubna 1938. Ohledně lehké signální soupravy z praporků bylo konstatováno „Možno jimi předati 15 různých zpráv. Přitom pro základní barvy a jejich kombinace by byl vydán seznam hlavním štábem, ostatní budou k dispozici pro vnitřní místní potřebu.“ Předpokládám, že zmíněný seznam zpráv nebyl kvůli kvapnému běhu událostí nikdy vydán.


David Chobot (24.9.2020 10:58)

Mám dotaz co je v soupravě je všem jasné,ale víte někdo co jednotvivé praporky měli signalizovat a jak se používali.


Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)