[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 100.26.196.222 () [ Přihlásit ]

Rozšíření karty objektů vz.37

Diskusní fórum > Informace o provozu www.ropiky.net > Rozšíření karty objektů vz.37

www.ropiky.net (31.5.2021 20:38)

Vážení kolegové a návštěvníci stránek www.ropiky.net,
během posledních několika let jsme intenzivně pracovali na dokončení seznamu objektů staršího (vz.36) i novějšího typu LO (vz.37) a doplnění nepostavených objektů s jejich předpokládanou polohou a typem. Před nedávnem byl proto vložen poslední úsek LO vz.37, o kterém se podařilo nalézt v archivech alespoň základní informace – cvičné objekty IV. sboru v Přáslavicích. Tím by byl dokončen soupis úseků, i když nemůžeme vyloučit, že se třeba ještě něco najde. Při této práci jsme si uvědomili, že nejen my, ale i vy všichni, máme ve svých poznámkách a soukromých archivech spoustu informací a dat, která jsou nedílnou součástí komplexních znalostí o opevnění, ale zatím jsme se jim systematicky nevěnovali. Tak co je inventarizovat a zařadit do databáze k jednotlivým objektům? Rozšíření karty objektů o další položky nám umožní lépe databázově (a tím pádem i statisticky) podchytit určité konstrukční záležitosti LO a dopomohou ke komplexnějšímu zachycení stavu objektu nejen v roce 1938, ale i základních poválečných úprav a samozřejmě současného stavu.

Za poslední rok se nám podařilo velké množství dat poskládat a vytvořit základ pro aktualizaci stránek, kterou vám nyní představujeme. Co vše je nového? U postavených objektů vz.37 jsme rozšířili kartu základních informací o několik položek rozdělených do dvou hlavních kategorií:

1) stavební prvky
• výškový rozdíl kulometných střílen
zaznamenává se výškový rozdíl os střílen v cm (zpravidla u šikmých a lomených objektů).
• výdech ventilace
zaznamenává se konstrukční provedení výdechu ventilace – typ S (starší provedení objekty z roku 1937) nebo typ L (novější typ u objektů betonovaných od jara 1938).
• kabelový vstup
zaznamenává se přítomnost průchodek zdivem v prostoru vchodu. U objektů betonovaných v roce 1938 jsou dvě nad a pod mřížovými dveřmi (obě), u některých LO z roku 1937 (I. sbor) se vyskytuje kabelový vstup pod ventilátorem.
• zárubně dveří
jsou rozlišovány typy ocelových zárubní osazených v objektu. Nejčastější typ R-239 lze poznat podle přítomnosti otvorů pro střelku a jazýček zámku uprostřed výšky zárubně. Typ R-444a tyto otvory nemá a především mimo reaktivované oblasti jsou doplněny dvojicí pásovin s otvory pro zasunutí uzamykací klínu.
• žlábky na chlazení hlavní
přítomnost podlahových žlábků na chlazení hlavní (ano/ne)
• inundační šachta
zaznamenává se, zda je objekt opatřen inundační šachtou malého či velkého typu, popř. zda je údaj nejasný nebo IŠ nebyla postavena. Zde je nutno evidovat pouze protizáplavové šachty, různé obezdívky vchodu a opěrné zídky proti zasypání budou i nadále řešeny formou poznámky u objektu.
• čelní zához
eviduje se, zda je zához úplný, částečný, kamenná rovnanina nebo ochrana čelní zdi zcela chybí.
• týlový zához
určeno pouze pro poválečné úpravy v pásmu reaktivace (Umíř – Bratislava), zaznamenává se přítomnost velkých týlových záhozů. Rozeznáváme jednostranné a oboustranné záhozy. Ve III. sboru byly již při výstavbě LO v letech 1937-38 prováděny menší týlové záhozy (přisypání zdí), tyto se však neevidují.
• PAO – protiatomová ochrana
eviduje se přítomnost chodby PAO z prefabrikovaných rámů. Úpravy střílen na osazení sklopných štítů se neevidují, stejně jako typ protitlakových dveří.

2) Střílny
• kulometná střílna vlevo, čelní nebo vpravo, typ a číslo kulometné střílny spolu se zkratkou výrobce
stranové určení střílen se určuje při pohledu na řopík z týlu.
Podrobnosti k určení typu střílny (normální, depresní a zeslabená), výrobce a místa, kde je uvedeno výrobní číslo, je popsáno v článku zde: Souhrnné informace o hlavních kulometných rámech v LO vz.37 .
• Lafeta 38
zde bude zaznamenávána přítomnost lafety vz.37 nad jednotlivými střílnami v objektu do září 1938. Toto lze zjistit na základě přítomnosti zabetonované dvojice šroubů M14 v kapse nad střílnou. Tyto šrouby sloužily k uchycení ramene držáku ukazatele pomocné mapy lafety a zabetonovávaly se při instalaci lafety. Toto ovšem platí pouze pro I., II. a IV. armádní sbor. V III. sboru (jižní Morava) se rameno ukazatele připevňovalo vruty do bednění a šrouby, které jsou zde dochované, pochází z poválečné reaktivace.
• typ vchodové střílny, výrobce a číslo vchodové střílny
definuje se typ střílny (ozubová, kolíčková nebo šroubová), dále pak výrobce (Bächer, Třinec, MO, Zbrojovka Brno nebo neznámo) a výrobní číslo střílny.
Více informací k určení typu, výrobce a čísla najdete zde: Souhrnné informace o vchodových střílnách v LO vz.37 .

Každý z návštěvníků (registrovaný i neregistrovaný) může přispět svými daty k doplnění databáze. Sice ne přímo vložením (například jako GPS či azimuty), ale zasláním informací přímo na mail nám adminům. Registrovaní mohou navíc využít i komentáře u objektu, tak, jak jsme toho často využívali doposud. My se následně postaráme o připsání těchto dat a jejich zveřejnění. Při zájmu a po dohodě s námi jsme schopni připravit i zjednodušenou tabulku úseků pro zápis dat a hromadné načtení do databáze.

Věříme, že tato novinka bude přijata pozitivně a všichni se zapojíte do snahy o komplexní pohled na naše předválečné lehké opevnění.

Tým adminů


Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)