[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.236.142.143 () [ Přihlásit ]

Okolí zaniklé obce Smrkovec


Druhou oblastí s výskytem zajímavých objektů je okolí zaniklé obce Smrkovec severozápadně od Lazů. Na zdejších loukách se mi během vánočnícho přechodu Slavkovského lesa podařilo zdokumentovat zatím čtyři pozorovatelny - ovšem je více jak pravděpodobné že v okolí mohou existovat další.

Typologicky jde o dvě modifikace odlišné od objektů u zaniklého městečka Čistá. Tři z nich jsou poměrně nevelké stavby čtvercového (nebo spíše kosočtvercového) půdorysu s pozorovacími štěrbinami v sousedních stěnách (vzájemný úhel 90°). Týlové stěny jsou chráněny kamennou rovnaninou, která na stranách vytváří i jakási "ucha" kryjící průzory z boku. Vchod je krytý nízkými zídkami a je situován v jedné ze dvou týlových stěn. Pouze v jediném exempláři je zastoupen poněkud větší objekt obdélníkového půdorysu se třemi pozorovacími štěrbinami, který není zapuštěn do země a zához má pochopitelně pouze z jedné strany.

Je až překvapivé, do jakých detailů jsou tyto objekty podobné německým "pixlím" známým z Brd, Vyškova ale především Milovic a to včetně takových detailů jako krakorec (či spíše římsa) nad pozorovacími průzory, či konzol pro ruční navijáky. Jedinou výraznou odlišností je zaoblení všech rohů a hran.

Zdá se, že tyto pozorovatelny nebyly zcela dokončeny - například do vynechaných otvorů nebyly mnohdy osazeny chráničky pro vedení lan, takže po opuštění Slavkovského lesa a přesunu aktivit armády na Doupovsko byly zřejmě pouze osazeny plechové dveře, které měly zabránit vstupu nepovolaných osob.
Vloženo: 15.3.2004
Autor: Tomáš Kamenský
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)