[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.236.143.154 () [ Přihlásit ]

Utajená obrana železné opony


Utajená obrana železné opony

Československé opevnění 1945-1964

Martin Dubánek – Jan Lakosil – Pavel Minařík


Slovo autora k publikaci


Asi jen velmi těžko bysme hledali v bunkrologii tak málo probádanou problematiku jakou jsou poválečné osudy čs. opevnění a především pak výstavba nových pevnostních objektů na západní hranici. Když mi byl v roce 2002 ukázán u Vimperka poválečný objekt typu POK, nevěřícně jsem jen zíral, že může existovat paralelně s lehkým opevněním další obranný systém opevnění, který si nezadá s předválečným, a že se jej podařilo tak důkladně utajnit, že o něm nebyla jediná zmínka na internetu a ani v slůvko v publikacích, kterých vycházely a vycházejí o čs. opevnění desítky. S úžasem jsem pak v následujících letech postupně objevoval (a stále objevuji!) celý důmyslný systém poválečné obrany železné opony a začal zkoumat typologii objektů, jejich umístění v terénu, typy a průběhy překážek apod.

Své výsledky jsem pak konzultoval s kolegou Dubánkem, který stejnou problematiku zpracovával několik let v rámci archivního bádání a především díky odtajnění části archivních dokumentů tak mohla vzniknout jedinečná kniha, která poskytuje první ucelený přehled o typologii, vývoji, výstavbě a osudech bývalého československého opevnění z let 1945-1964. Dále přináší základní přehled o použité pevnostní výzbroji a výzbroji jednotek, které ho měly obsazovat, představuje pevnostní útvary a organizaci složek MNO, podílejících se na jeho výstavbě. Nechybí ani seriózní zhodnocení možností fortifikačních staveb a jejich srovnání o obdobnými evropskými systémy z popisovaného období. Stručně je nastíněna i dislokace a organizace jednotek v pohraničí a představeny strategické plány tehdejší Československé armády a ČSLA. Z hlediska lehkého opevnění je komplexně zpracována reaktivace lehkého opevnění – čtenáře jistě zaujmou např. plány výbavy reaktivovaného objektu či fotografie maket LO, které se budovaly v 50. letech a řada dalších zajímavostí.

Na 216 stranách a 32 stranách barevné přílohy čtenář nalezne množství dosud nepublikovaných unikátních fotografií, map a plánů. Publikace by měla přispět k zaplnění několika bílých míst v historii našeho státu a poodhalit jedno z donedávna utajovaných tajemství studené války.

Knihu vydalo nakladatelství Mladá Fronta jako svou 6844. publikaci a zakoupit ji je možno ve vybraných knihkupectví či na internetu. Doporučená prodejní cena 343 Kč (v jednotlivých obchodech se však může lišit).
Vloženo: 23.4.2008
Autor: Jan Lakosil
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)